| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Czy prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron

Czy prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje pracownicy po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli umowa o pracę została rozwiązana za porozumieniem stron

Ogłosiliśmy upadłość 31 grudnia 2008 r. Z większością pracowników doszliśmy do porozumienia i wypłaciliśmy odprawy w wysokości 5-miesięcznych poborów. Rozwiązanie umów o pracę nastąpiło za porozumieniem stron. Czy pracownicy, która jest w 6. miesiącu ciąży i przebywa cały czas na zwolnieniu lekarskim, przysługuje prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego? Porozumienie zostało z nią zawarte w związku z ogłoszeniem upadłości.

ZMIANA! OD 1 STYCZNIA 2009

PROBLEM

RADA

Wypłacona pracownicy odprawa nie wyklucza prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy. ZUS wypłaci pracownicy zasiłek chorobowy. Natomiast pracownica nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ urodzi dziecko po ustaniu ubezpieczenia chorobowego. W tym przypadku rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie daje prawa do zasiłku macierzyńskiego.

UZASADNIENIE

Niezdolność do pracy w trakcie trwania umowy o pracę uprawnia chorego pracownika do zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia sposób rozwiązania umowy - wypowiedzenie, porozumienie, wygaśnięcie. Właściwy do rozpatrzenia sprawy świadczeń za okres po rozwiązaniu umowy o pracę jest ZUS, na terenie którego mieszka świadczeniobiorca.

Jednak ZUS nie przyzna prawa i nie wypłaci zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli osoba uprawniona:

• ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,

• kontynuuje po ustaniu ubezpieczenia działalności gospodarczą lub podjęła działalność zarobkową, która jest tytułem do objęcia obowiązkowo bądź dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewnia prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

• ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

• ma tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego rolników.

Państwo wypłacili pracownicy odprawę w wysokości 5-krotnych poborów. Odprawa nie wyklucza równocześnie prawa do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień zwolnienia lekarskiego, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Po zmianie przepisów od 1 stycznia 2009 r. pracownicy w ciąży przysługuje 270-dniowy okres zasiłkowy.

Zasiłek chorobowy do 270 dni ZUS będzie wypłacał pracownicy na podstawie zwolnień lekarskich (ZUS ZLA) wystawionych przez lekarza leczącego. Zasiłek chorobowy przypadający w okresie ciąży przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zarówno w okresie trwania ubezpieczenia, jak i za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Natomiast pracownica nie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego, ponieważ umowa o pracę została rozwiązana na mocy porozumienia stron. Takie jest stanowisko ZUS. Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje wyłącznie wtedy, gdy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w okresie ciąży pracownicy, nastąpiło w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji pracodawcy albo w związku z naruszeniem przepisów prawa, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu. Jednak w przypadku odmowy prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownica może odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. O prawie lub braku prawa do zasiłku zadecyduje wówczas sąd.

• art. 6, art. 8, art. 11, ust. 2 pkt 1, ust. 4, art. 13, art. 18, art. 19, art. 30 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),

• ustawa z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 237, poz. 1654),

• art. 83 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Opaliński

Adwokat specjalizujący się m.in. w prawie rolnym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »