Kategorie

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2015

Natalia Stawecka
Opieka nad niepełnosprawnym. /fot. Fotolia
Opieka nad niepełnosprawnym. /fot. Fotolia
ShutterStock
Od dnia dzisiejszego (15 maja 2014 r.) obowiązują nowe przepisy regulujące specjalny zasiłek opiekuńczy. Nowa regulacja wprowadza wiele zmian, z których część wejdzie w życie dopiero w 2015 r.

Specjalny zasiłek opiekuńczy od 2015 r.

Nowe przepisy zawarte są w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która weszła w życie 15 maja 2014 r. Jej uchwalenie jest wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r. stwierdził, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji.

Na jego podstawie osoby uprawnione do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ostatecznych i bezterminowych decyzji administracyjnych utraciły je z mocy prawa z dniem 30 czerwca 2013 r.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wskazuje, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy, a także określa zasady ustalania wysokości świadczenia i sposoby, w jakich dokonywane będzie ich wypłacanie – w szczególności tym osobom, które utraciły uprawnienie do pobierania zasiłku na mocy zakwestionowanych potem przez Trybunał przepisów.

Polecany produkt: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Od 1 stycznia 2015 r. wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego złożyć będą mogły również te osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną w ogóle nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Obecnie uprawnienie to przysługuje tylko tym, którzy w celu sprawowania opieki zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dodatkowo nowe przepisy umożliwią ubieganie się o specjalny zasiłek opiekuńczy rolnikom, ich małżonkom lub domownikom.

Zobacz również: Wyższy świadczenie pielęgnacyjne w 2015 r.

Jak uzyskać specjalny zasiłek opiekuńczy?

W celu otrzymania uprawnienia do pobierana specjalnego zasiłku opiekuńczego konieczne będzie złożenie wniosku do odpowiedniego organu wskazanego w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych. Będzie można go jednak złożyć jedynie w ciągu pierwszych 4 miesięcy obowiązywania nowej ustawy. Omawiane świadczenie przysługiwać będzie na czas nieokreślony. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, w której wobec osoby wymagającej opieki na czas określony wydano orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Porozmawiaj o tym na naszym FORUM

Zgodnie z nowymi przepisami organy, które odpowiadały za wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych do 30 czerwca 2013 r., w ciągu 14 dni od dnia ich wejścia w życie będą informowały te osoby, które utraciły prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r., o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna i o przesłankach, jakie należy spełnić, aby je nabyć.

Zobacz również: Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego

Kto jest uprawniony do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

Reklama

Specjalny zasiłek opiekuńczy pobierać mogą osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Uprawnionymi do jego otrzymywania są również małżonkowie, którzy zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, a jednocześnie wobec niej orzeczono konieczność sprawowania stałej bądź długotrwałej opieki lub pomocy w związku z jej znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współdziałania na co dzień jej opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520 zł miesięcznie. Przesłanką możliwości otrzymywania omawianego świadczenia jest zaś to, aby łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na 1 osobę nie przekraczał kwoty 623 zł netto. W 2015 r. będzie to kwota w wysokości 664 zł (od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.).

Zobacz również: Różnica między zasiłkiem pielęgnacyjnym a świadczeniem pielęgnacyjnym

Kiedy specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Pomimo spełnienia ustawowych przesłanek specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał, jeżeli osoba sprawująca opiekę:

 • jest uprawniona do pobierania emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
 • ma już ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Polecamy serwis: Zasiłki i inne świadczenia

Dodatkowo przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego nie będzie możliwe, jeśli:

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), w rodzinnym domu dziecka albo w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji) z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez ponad 5 dni w tygodniu,
 • inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad osobą wymagającą opieki,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
 •  na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zadaj pytanie: Forum Kadry

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?