| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku – 4 najczęstsze błędy w praktyce

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku – 4 najczęstsze błędy w praktyce

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku może budzić liczne wątpliwości. Jakie są najczęstsze błędy podczas ustalania podstawy wymiaru zasiłku?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego (a także zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego) stanowi:

 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych (pomniejszone o 13,71%) poprzedzających powstanie niezdolności do pracy lub
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia chorobowego (pomniejszone o 13,71%), w sytuacji gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy (art. 36 ustawy zasiłkowej).

Mimo że wskazana ogólna definicja dotycząca sposobu ustalania podstawy wymiaru zasiłku jest stosunkowo prosta, w praktyce powstaje wiele wątpliwości i problemów, skutkujących w rezultacie popełnianiem różnego rodzaju błędów.

Zobacz również: Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych

Błąd 1 - Pomniejszanie wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku o 13,71% w każdym przypadku

Mimo że łączna stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków pracownika wynosi 13,71%, to wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku w niektórych przypadkach nie może być pomniejszone o wskazany procent.

Taka sytuacja ma miejsce w stosunku do wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przykład

Pracownik był niezdolny do pracy od 1 do 10 marca 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie uzyskane w okresie od marca 2013 r. do lutego 2014 r. W listopadzie 2013 r., za który wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, pracownik otrzymał:

Polecamy serwis: Emerytury i renty

Lista płac – listopad 2013

1

Wynagrodzenie zasadnicze z umowy o pracę

6500,00

2

Dodatek stażowy (wypłacany za czas choroby na podstawie regulaminu wynagradzania w pełnej wysokości)

800,00

3

Karta na zajęcia sportowe finansowane przez pracodawcę

120,00

4

Podstawa wymiaru składek na ubezp. emerytalno-rentowe

2980,00

5

Podstawa wymiaru składek na ubezp. chorobowe i wypadkowe

7420,00

6

Składka na ubezp. emerytalne – pracownik – 9,76%

290,85

7

Składka na ubezp.rentowe – pracownik – 1,5%

44,70

8

Składka na ubezp.chorobowe – pracownik – 2,45%

181,79

9

Razem składki ZUS – pracownik

517,34

10

Przychód

7420,00

Podstawy wymiaru składek w listopadzie są różne, co oznacza, że w tym miesiącu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pracodawca nie może pomniejszyć kwoty 6500 zł o 13,71%, gdyż łączna stopa potrąconych ze środków pracownika w tym miesiącu składek jest inna niż 13,71%. W takiej sytuacji pracodawca powinien ustalić średni wskaźnik potrąconych składek, korzystając ze wzoru:

ŚWPS=

suma składek finansowanych przez pracownika (517,34 zł) x 100

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (7420 zł)

ŚWPS = 6,97%.

Następnie o tak ustalony średni wskaźnik pracodawca powinien pomniejszyć wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z listopada 2013 r.

Wynagrodzeniem uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłku jest wynagrodzenie zasadnicze. Mimo że wszystkie składniki wynagrodzenia pracownika stanowią podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, podstawy wymiaru zasiłku nie stanowią:

 • dodatek stażowy, ponieważ na podstawie obowiązującego u pracodawcy regulaminu wynagradzania przysługuje za okres absencji chorobowej w pełnej wysokości, bez pomniejszania (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej),
 • wartość świadczenia w postaci karty na zajęcia sportowe, ponieważ jest to świadczenie przyznawane niezależnie od oceny pracy pracownika (na jego przyznanie i wypłatę nie ma wpływu okres pobierania zasiłku).

Wynagrodzenie, jakie należy uwzględnić w podstawie, wyniesie 6046,95 zł, co wynika z wyliczenia:

6500 zł – (6500 zł x 6,97%) = 6046,95 zł.

Zobacz również: ZUS Rp-7 – 4 najczęstsze błędy

Błąd 2 - Uzupełnienie wynagrodzenia, które zostało określone w umowie o pracę

Jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, pracownik nie otrzymał wynagrodzenia z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, płatnik zasiłku powinien:

 • wyłączyć wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy oraz
 • przyjąć, po uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.

Na równi z okresem wykonywania pracy jest traktowany okres urlopu wypoczynkowego. Mimo to przy obliczaniu wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, wynagrodzenie urlopowe nie zawsze może być uwzględnione w pełnej kwocie. W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie stałe, a w miesiącu wymagającym uzupełnienia otrzymał także wynagrodzenie za urlop, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku nie należy brać pod uwagę:

 • wynagrodzenia za czas przepracowany,
 • wynagrodzenia za okres urlopu.

Jako uzupełnione wynagrodzenie należy wówczas przyjąć kwotę z umowy o pracę.

Przykład:

Pracownicy Karol Z. i Adam O. na skutek wypadku przy pracy byli niezdolni do pracy od 1 do 30 kwietnia 2014 r. Podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowiło wynagrodzenie uzyskane w okresie od kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. We wrześniu 2013 r., w którym liczba dni do przepracowania wynosiła 21, pracownicy przepracowali 14 dni, przez 3 dni przebywali na urlopie wypoczynkowym, natomiast przez 4 dni chorowali (choroba przypadała wyłącznie na dni robocze). Karol Z. jest wynagradzany stałą stawką miesięczną 2700 zł, natomiast Adam O. jest objęty godzinowym systemem wynagradzania i otrzymuje wynagrodzenie 14,60 zł/godz. Pracownicy nie otrzymują zmiennego składnika wynagrodzenia podlegającego uzupełnieniu. Za wrzesień, oprócz wynagrodzenia chorobowego pracodawca wypłacił pracownikom:

Zobacz koniecznie: Choroba pracownika – wynagrodzenia i zasiłki chorobowe na przykładach

 1. Karolowi Z.:
  • wynagrodzenie zasadnicze: 2340 zł brutto (2700 zł : 30 = 90 zł, 90 zł x 4 dni niezdolności do pracy = 360 zł; 2700 zł – 360 zł = 2340 zł),
  • uzupełniające wynagrodzenie urlopowe, wyliczone ze zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego, przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaconych w okresie od czerwca do sierpnia (z normalnego wynagrodzenia i dodatków za godziny nadliczbowe oraz z dodatku za pracę w porze nocnej), w kwocie 38,88 zł brutto.
 2. Adamowi O.:
  • wynagrodzenie zasadnicze: 1635,20 zł brutto (14,60 zł x 112 godzin przepracowanych),
  • wynagrodzenie za urlop: 389,04 zł brutto (wyliczone ze zmiennych składników uwzględnianych w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego, przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc, tj. ze stawki godzinowej, z wynagrodzenia normalnego i z dodatków za godziny nadliczbowe oraz z dodatku za pracę w porze nocnej wypłaconych w okresie od czerwca do sierpnia).

Często popełnianym błędem przy uzupełnianiu wynagrodzenia jest przyjęcie kwoty z umowy o pracę (2700 zł) i zsumowanie jej z uzupełniającym wynagrodzeniem urlopowym (38,88 zł). Zatem błędne byłoby uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia za wrzesień w wysokości 2363,38 zł (2738,88 zł – 13,71%).

W sytuacji gdy pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, w miesiącu wymagającym uzupełnienia jako uzupełnione wynagrodzenie przyjmuje się wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę.

Do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć uzupełnione wynagrodzenie za wrzesień:

 • w przypadku Karola Z.: 2329,83 zł (2700 zł – 13,71%),
 • w przypadku Adama O.: 2116,52 zł (14,60 zł x 168 godz. = 2452,80 zł;

2452,80 zł – 13,71%).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Czytaj także

Autor:

specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń oraz w pracy w dziale personalnym, autorka publikacji i artykułów prasowych

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku – 4 najczęstsze błędy w praktyce. /Fot. Fotolia
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku – 4 najczęstsze błędy w praktyce. /Fot. Fotolia

Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Teper

Adwokat amerykański

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »