| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak ZUS ustala kwotę nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jak ZUS ustala kwotę nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W grudniu br. dowiedzieliśmy się, że nasz pracownik od jakiegoś czasu pracuje równocześnie na zlecenie w innej firmie i że z tego tytułu firma odprowadza za niego składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po obliczeniach łącznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia z umowy o pracę i zlecenia okazało się, że w listopadzie br. została przekroczona roczna podstawa wymiaru tych składek. W naszym zakładzie pracownik zarabia 6800 zł miesięcznie, a z umowy zlecenia tylko 1200 zł. Czy w związku z tym ZUS zwróci nadpłacone składki proporcjonalnie do podstawy wymiaru składek w każdym zakładzie, czy odda je po połowie?

RADA

ZUS dzieli kwotę nadpłaty składek i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia.

UZASADNIENIE

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może być wyższa w roku kalendarzowym od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na ten rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. W 2007 r. jest to kwota 78 480 zł.

Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a to oznacza, że płatnik zaprzestaje je obliczać, potrącać z wynagrodzenia pracownika i przekazywać do ZUS wraz z częścią, którą sam finansuje.

Jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek, to ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek. Dotyczy to sytuacji, w której pracownik ma kilka miejsc pracy, co powoduje obowiązek opłacania składek ze wszystkich tych tytułów.

Jeżeli pracownik nie złoży w porę pisemnego oświadczenia o przekroczeniu limitu 30-krotności, to każdy z płatników będzie dalej odprowadzał składki nie wiedząc o wysokości łącznego przychodu pracownika, stanowiącego podstawę wymiaru składek. Wówczas powstanie nadpłata składek, którą ZUS zwraca na wniosek płatnika składek.

W przypadku gdy do otrzymania zwrotu składek jest uprawnionych kilku płatników, ZUS dzieli kwotę nadpłaconych składek i zwraca ją płatnikom w takich częściach, w jakich opłacali składkę w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty ograniczenia. W tym celu ZUS, biorąc pod uwagę miesiąc, w którym doszło do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek:

- ustala kwotę przekroczenia, tzn. od sumy przychodów uzyskanych od wszystkich płatników za okres od stycznia danego roku do miesiąca przekroczenia włącznie odejmuje kwotę limitu określonego na dany rok,

- kwotę przekroczenia rozlicza na wszystkich pracodawców.

Przyjmując, że w listopadzie 2007 r. suma przychodów uzyskanych przez pracownika Państwa firmy z umowy o pracę i umowy zlecenia, od których zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyniosła 79 600 zł, ZUS ustali kwotę zwrotu dla Państwa firmy następująco:

79 600 zł - 78 480 zł = 1120 zł,

kwota składek do zwrotu:

(1120 zł x 6800 zł) : 8000 zł = 962 zł.

ZUS zwraca składki obliczone i przekazane od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika składek korekt deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych złożonych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia. Po otrzymaniu zwrotu nadwyżki płatnik jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez niego część składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna:

  • art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • § 8, § 9 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Izabela Nowacka

specjalista w zakresie kadr i płac

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Anna Krenc

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »