reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak rozliczyć nadpłacone w 2006 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jak rozliczyć nadpłacone w 2006 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W lipcu tego roku otrzymaliśmy informację z ZUS o dokonanej w 2006 r. nadpłacie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jednego z naszych pracowników. W jaki sposób należy dokonać rozliczenia powstałej nadpłaty? Proszę o przedstawienie sposobu ujęcia tego rozliczenia w księgach rachunkowych.

RADA
Po otrzymaniu informacji z ZUS o dokonanym przekroczeniu podstawy wymiaru składek pracodawca ma obowiązek dokonania korekty błędnie sporządzonych deklaracji. Następnie zobowiązany jest zwrócić pracownikowi kwotę przypadającej na niego nadpłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomniejszonej o kwotę niedopłaty na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobraną zaliczkę na podatek. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 19 ust. 1) przewiduje, iż roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2006 r. kwota ograniczenia wynosiła 73 560,00 zł, a obecnie limit wyznacza kwota 78 480 zł.

W rozpatrywanym przypadku odprowadzenie składek od kwoty przekraczającej wyznaczony na dany rok limit spowodowało powstanie nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz niedopłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

WAŻNE!
Płatnik, który otrzymał z ZUS informację o dokonanej nadpłacie składek, zobowiązany jest do dokonania korekty odpowiednich deklaracji ZUS.
Kwota powstałej nadpłaty jest z urzędu zaliczana przez ZUS na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu składek. Może być ona również zwrócona na konto płatnika, pod warunkiem złożenia przez niego wniosku o zwrot w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z ZUS, potwierdzającego wysokość nadpłaty.

Niezależnie od wybranej formy rozliczenia z ZUS pracodawca zobowiązany jest do zwrotu pracownikowi przypadającej na niego części nadpłaty.

Dokonując rozliczenia z pracownikiem, należy pamiętać o tym, że:
- kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne stanowi dla pracownika w momencie zwrotu niepodlegający oskładkowaniu przychód ze stosunku pracy,
- obliczoną od dokonanej kwoty zwrotu zaliczkę na podatek dochodowy należy pomniejszyć o kwotę niedopłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki).

Przykład:
W lipcu 2007 r. pracodawca otrzymał z ZUS informację o dokonanej w 2006 r. nadpłacie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jednego z pracowników. Pracodawca złożył korektę deklaracji ZUS za miesiąc, w którym składki zostały odprowadzone od zawyżonej podstawy.
W efekcie korekty deklaracji powstała nadpłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 493,38 zł - w równych częściach należna pracownikowi i pracodawcy, oraz niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 21,59 zł. W lipcu poza zwrotem nadpłaty pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 650 zł.

UWAGA!
Przy obliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne składka rentowa obliczona została według stawki obowiązującej od lipca - 3,5%.

Podstawa prawna:

- art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama