| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Jak rozliczyć nadpłacone w 2006 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jak rozliczyć nadpłacone w 2006 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W lipcu tego roku otrzymaliśmy informację z ZUS o dokonanej w 2006 r. nadpłacie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jednego z naszych pracowników. W jaki sposób należy dokonać rozliczenia powstałej nadpłaty? Proszę o przedstawienie sposobu ujęcia tego rozliczenia w księgach rachunkowych.

RADA
Po otrzymaniu informacji z ZUS o dokonanym przekroczeniu podstawy wymiaru składek pracodawca ma obowiązek dokonania korekty błędnie sporządzonych deklaracji. Następnie zobowiązany jest zwrócić pracownikowi kwotę przypadającej na niego nadpłaty na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomniejszonej o kwotę niedopłaty na ubezpieczenie zdrowotne oraz pobraną zaliczkę na podatek. Szczegóły - w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 19 ust. 1) przewiduje, iż roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2006 r. kwota ograniczenia wynosiła 73 560,00 zł, a obecnie limit wyznacza kwota 78 480 zł.

W rozpatrywanym przypadku odprowadzenie składek od kwoty przekraczającej wyznaczony na dany rok limit spowodowało powstanie nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz niedopłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

WAŻNE!
Płatnik, który otrzymał z ZUS informację o dokonanej nadpłacie składek, zobowiązany jest do dokonania korekty odpowiednich deklaracji ZUS.
Kwota powstałej nadpłaty jest z urzędu zaliczana przez ZUS na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu składek. Może być ona również zwrócona na konto płatnika, pod warunkiem złożenia przez niego wniosku o zwrot w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z ZUS, potwierdzającego wysokość nadpłaty.

Niezależnie od wybranej formy rozliczenia z ZUS pracodawca zobowiązany jest do zwrotu pracownikowi przypadającej na niego części nadpłaty.

Dokonując rozliczenia z pracownikiem, należy pamiętać o tym, że:
- kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne stanowi dla pracownika w momencie zwrotu niepodlegający oskładkowaniu przychód ze stosunku pracy,
- obliczoną od dokonanej kwoty zwrotu zaliczkę na podatek dochodowy należy pomniejszyć o kwotę niedopłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki).

Przykład:
W lipcu 2007 r. pracodawca otrzymał z ZUS informację o dokonanej w 2006 r. nadpłacie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jednego z pracowników. Pracodawca złożył korektę deklaracji ZUS za miesiąc, w którym składki zostały odprowadzone od zawyżonej podstawy.
W efekcie korekty deklaracji powstała nadpłata składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 493,38 zł - w równych częściach należna pracownikowi i pracodawcy, oraz niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 21,59 zł. W lipcu poza zwrotem nadpłaty pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12 650 zł.

UWAGA!
Przy obliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne składka rentowa obliczona została według stawki obowiązującej od lipca - 3,5%.

Podstawa prawna:

- art. 19 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »