| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy podniesienie podstawy wymiaru składki chorobowej będzie korzystne dla każdego przedsiębiorcy

Czy podniesienie podstawy wymiaru składki chorobowej będzie korzystne dla każdego przedsiębiorcy

W związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10), który uznał, że ZUS nie ma prawa kwestionować wysokości zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, coraz więcej osób zastanawia się nad tym, czy opłacać wyższą składkę na ubezpieczenie chorobowe. Przed podjęciem tej decyzji należy jednak rozważyć nie tylko wynikające z tego korzyści, ale przede wszystkim zagrożenia.

Nie warto przystąpić do „chorobowego” w trakcie miesiąca

Dla osoby, która dotychczas nie zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności, niekorzystne jest zgłoszenie się do tego ubezpieczenia w trakcie miesiąca. Wynika to z tego, że podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 20 ust. 1 ustawy systemowej).

Niezależnie od daty przystąpienia w danym miesiącu do ubezpieczenia chorobowego, składkę na ubezpieczenie chorobowe należy opłacić od tej samej kwoty, od której zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli składki na te ubezpieczenia zostaną opłacone np. od 8000 zł, to składka na ubezpieczenie chorobowe również musi zostać opłacona od tej kwoty, nawet gdy przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nastąpi od ostatniego dnia tego miesiąca. Mimo że składka zostanie opłacona od podstawy wymiaru za cały miesiąc, to ubezpieczenie chorobowe będzie trwało tylko od dnia przystąpienia do tego ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Janina W. prowadzi pozarolniczą działalność od 3 lat. Do tej pory nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ponieważ jest w ciąży, postanowiła zgłosić się do tego ubezpieczenia od maja. Ze względu na pobyt w szpitalu, mogła złożyć w ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (w tym do ubezpieczenia chorobowego) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA dopiero 17 maja 2010 r. (po wcześniejszym wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA). Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zadeklarowała za maj kwotę 6000 zł. Od tej kwoty musi opłacić nie tylko składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, ale również na ubezpieczenie chorobowe – mimo że ubezpieczenie chorobowe w maju będzie trwało tylko 15 dni.

Trzeba pamiętać o terminowym opłacaniu pełnych składek

Po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ważne jest, by składki na ubezpieczenia społeczne opłacać terminowo i w pełnej wysokości. Nieopłacenie składek w terminie lub opłacenie ich w niepełnej wysokości powoduje wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który składka na to ubezpieczenie nie została opłacona lub od dnia następnego po dniu pobierania zasiłku – jeśli zasiłek przysługiwał od pierwszego dnia tego miesiąca (art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy systemowej).

Osoba, która została wyłączona z ubezpieczenia chorobowego, może zwrócić się do ZUS o przywrócenie terminu na opłacenie składki chorobowej. Jednak w tym przypadku decyzja ZUS jest uznaniowa, podejmowana indywidualnie w konkretnej sprawie. W związku z tym ZUS może uznać, że okoliczności sprawy nie są podstawą do przywrócenia terminu na opłacenie składki.

Nie będzie to miało wpływu na prawo do zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego, ponieważ świadczenia te przysługują bez okresu wyczekiwania (tj. bez wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego poprzedzającego nabycie prawa do zasiłku). Jednak przerwa w ubezpieczeniu chorobowym może spowodować brak prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak, gdy przerwa ta przekroczy 30 dni. Wówczas ZUS nie uwzględni w 90-dniowym okresie ubezpieczenia wymaganym do przyznania prawa do zasiłku okresu ubezpieczenia chorobowego przed przerwą (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).


Deklarowanej podstawy nie zmniejsza się za okres pobierania zasiłku

Osoba, która zadeklarowała podwyższoną podstawę wymiaru składek, powinna pamiętać, że nie ma tutaj zastosowania zasada zmniejszania podstawy wymiaru składek za miesiąc, w którym działalność była prowadzona przez część miesiąca z uwagi na prawo do zasiłku. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do osób, które opłacają składki od najniższej podstawy wymiaru (art. 18 ust. 10 ustawy systemowej).

Oczywiście można zadeklarować niższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym trwała niezdolność do pracy – ponieważ nie ma przepisów, które zabraniają deklarowania podstawy wymiaru składek w innej wysokości za każdy miesiąc (zmniejszona podstawa nie może być jednak niższa niż najniższa podstawa wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do okresu prowadzenia w tym miesiącu działalności). Jeżeli jednak zostanie złożona deklaracja ZUS DRA z zadeklarowaną wysoką podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie można później złożyć korekty tej deklaracji i wykazać w niej pomniejszonej podstawy wymiaru składek ze względu na okres niezdolności do pracy. Oznacza to, że już na etapie składania ZUS DRA nie można się pomylić wykazując deklarowaną wysokość podstawy wymiaru składek, bo jest to działanie nieodwracalne.

Deklaracja za każdy miesiąc

Osób, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wyższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, nie obejmuje zwolnienie z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA (dotyczy ono osób, które opłacają składki tylko za siebie lub za osobę współpracującą od najniższych podstaw). Zatem po zadeklarowaniu podniesionej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne konieczne jest składanie deklaracji za każdy miesiąc, nawet jeśli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego (art. 47 ust. 2a ustawy systemowej).

Podstawa prawna

  • art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a, art. 18 ust. 8, ust. 9 i ust. 10, art. 20 ust. 1 i ust. 3, art. 47 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 17, art. 36 ust. 2, art. 48, art. 59 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.),
  • art. 39817 Kodeksu postępowania cywilnego.

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR

Zdjęcia


INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »