| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy urlop udzielony pracownikowi pracującemu za granicą wpływa na podstawę wymiaru składek

Czy urlop udzielony pracownikowi pracującemu za granicą wpływa na podstawę wymiaru składek

Jak rozliczać urlopy wypoczynkowe pracowników, którzy wykonują dla naszej firmy pracę w innych krajach unijnych? Czy urlop spędzony przez pracownika w kraju, w którym ostatnio jest zatrudniony, należy wliczyć mu do tzw. dni pobytu, czy też dni urlopu mamy odpisywać od okresu oddelegowania na podstawie formularza E-101?

Dni urlopu wypoczynkowego nie uznaje się za dni pobytu do celów obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ale są one wliczane do okresu, na który wystawione jest zaświadczenie E-101. Praktyka i przepisy wykonawcze przewidują, że wszelkie przerwy w oddelegowaniu trwające nie dłużej niż dwa miesiąc, są wliczane do okresu oddelegowania (na który poświadczono zarówno formularz E-101, jak i formularz E-102). Natomiast przerwy dłuższe niż dwa miesiące przerywają bieg okresu oddelegowania.

Przerwanie biegu oddelegowania powoduje, że w przypadku ponownego wysłania pracownika do państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego można naliczać okres oddelegowania od nowa. W tej sytuacji ZUS może na nowo wydać formularz E-101.

Podstawa prawna

  • art. 18 ust. 1, ust. 9, ust. 10 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • § 1, § 2 pkt 16 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • art. 34 ustawy budżetowej na rok 2009 (DzU nr 10, poz. 58),
  • załącznik do rozporządzenia z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami (DzU nr 236, poz. 1991 ze zm.),
  • art. 14 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU L 149 z 5 lipca 1971 r., str. 2–50),
  • decyzja Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich 2001/891/EC ds. zabezpieczenia społecznego pracowników migrujących nr 181 z 13 grudnia 2000 r. dotycząca wykładni art. 14 ust. 1, art. 14a ust. 1 oraz art. 14b ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników oddelegowanych i osób pracujących na własny rachunek, którzy czasowo pracują poza granicami właściwego państwa (DzU L 329 z 14 grudnia 2001 r., str. 73–77).

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »