Kategorie

PPK 2020: liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. zdecyduje o objęciu systemem PPK

Joana Stolarska
PPK 2020: liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. zdecyduje o objęciu systemem PPK/ Shutterstock
PPK 2020: liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. zdecyduje o objęciu systemem PPK/ Shutterstock
Jeżeli na 30 czerwca 2019 r. w danej firmie (podmiocie zatrudniającym) jest zatrudnionych co najmniej 50 osób, zostanie ona włączona do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

Na 30 czerwca 2019 r. przypada kolejna data ustalania stanu zatrudnienia dla celów PPK. Podmioty, które w tym dniu będą zatrudniać co najmniej 50 osób, zostaną włączone do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

Firmy, w których liczba osób zatrudnionych w czerwcu br. oscyluje wokół wartości granicznej, miały czas do 30 czerwca 2019 r. na takie ukształtowanie stanu zatrudnienia, które umożliwi - w zależności od woli podmiotu zatrudniającego - objęcie obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. lub odroczenie tych obowiązków na późniejszy termin - od 1 lipca 2020 r.

Definicja "osoby zatrudnionej" w systemie PPK

Jeżeli na 30 czerwca 2019 r. w danej firmie (podmiocie zatrudniającym) jest zatrudnionych co najmniej 50 osób, zostanie ona włączona do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r. (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK). Dla obowiązku objęcia ustawą o PPK nie ma znaczenia stan zatrudnienia w innej dacie - zarówno w dniach ją poprzedzających, jak i w dniach po niej następujących - aż do kolejnej daty ustalania stanu zatrudnienia, która przypadnie na 31 grudnia 2019 r.

Za osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK uznaje się:

 • pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, z wyłączeniem pracowników młodocianych oraz przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
 • osoby, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli ukończyły 18 rok życia,
 • członków rad nadzorczych, otrzymujących wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą (chałupników) - jeżeli ukończyły 18 rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

jeżeli z ww. tytułów są objęci obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Pewne wątpliwości pojawiały się w zakresie uznawania za osoby zatrudnione osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński - osoby te podlegają bowiem ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale z tytułu przebywania na ww. urlopach, a nie z tytułu umowy o pracę (stosunek pracy, jako tytuł ubezpieczeniowy, jest dla nich zawieszony). Tę kwestię rozstrzygnie nowelizacja ustawy o PPK (w dniu oddania niniejszego wydania MPPiU do druku rozpatrywana przez Sejm), na mocy której zostanie jednoznacznie określone, że za osoby zatrudnione uważa się również osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nad nowelizacją trwają obecnie prace w parlamencie i wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Ustalając liczbę osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r., należy uwzględnić w niej osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

Przedsiębiorstwo zatrudnia 16 zleceniobiorców (objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych) oraz 34 pracowników. Jedna z pracownic przebywa na urlopie macierzyńskim (do 17 lipca 2019 r.), a jeden z pracowników - na urlopie wychowawczym (do końca 2019 r.). Ustalając stan zatrudnienia na 30 czerwca 2019 r., zgodnie z przepisami nowelizacji, nad którą toczą się prace w parlamencie, pracodawca będzie musiał uwzględnić w stanie zatrudnienia także pracowników na urlopach macierzyńskim i wychowawczym. Oznacza to, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie do końca czerwca br., stan zatrudnienia na 30 czerwca wyniesie 50 osób. Tym samym przedsiębiorstwo zostanie włączone do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

Ustalanie stanu zatrudnienia na 30 czerwca 2019 r.

Podmiot zatrudniający, który weryfikuje stan swojego zatrudnienia na 30 czerwca br., ma obowiązek ustalić dokładną liczbę osób zatrudnionych. Istotnym kryterium uznania za osobę zatrudnioną jest obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom z danego tytułu. Do stanu zatrudnienia nie będzie się zatem wliczać m.in.:

 • zleceniobiorców będących uczniami lub studentami w wieku do 26 roku życia (z tytułu umowy zlecenia nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym),
 • zleceniobiorców, którzy w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń ze zlecenia podlegają tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu albo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, lecz na zasadzie dobrowolności.

Ponadto przy określaniu liczby osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. nie ma znaczenia m.in. to, czy umowa jest zawarta na czas określony czy nieokreślony i jaka jest wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Za osobę zatrudnioną uznaje się tylko osobę podlegającą z danego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Załóżmy, że przedsiębiorstwo z poprzedniego przykładu zatrudnia zleceniobiorcę, którego umowa cywilnoprawna została zawarta na czas określony do 28 czerwca 2019 r. Planowane jest zawarcie kolejnej umowy zlecenia, która także będzie stanowiła dla zleceniobiorcy tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Wariant 1

Jeżeli kolejną umowę zlecenia strony zawrą bezpośrednio po poprzedniej, od 29 czerwca 2019 r., wówczas na 30 czerwca br. stan zatrudnienia nadal będzie wynosił 50 osób - a zatem przedsiębiorstwo zostanie objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r.

Wariant II

Jeżeli strony odroczą zawarcie umowy np. do 1 lipca 2019 r., to na 30 czerwca 2019 r. stan zatrudnienia będzie wynosił 49 osób. Tym samym przedsiębiorstwo nie będzie zobowiązane do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. Przy założeniu, że stan zatrudnienia do końca 2019 r. nie spadnie poniżej 20 osób, podmiot zatrudniający wejdzie do systemu PPK z kolejną "turą" podmiotów zatrudniających - od 1 lipca 2020 r. Następny termin oceny liczby osób zatrudnionych przypadnie bowiem na 31 grudnia 2019 r.

Stopniowe wprowadzanie systemu PPK

Przypomnijmy, że na mocy art. 134 ust. 1 oraz art. 137 ustawy o PPK nowy system długookresowego gromadzenia oszczędności wprowadzany jest stopniowo, obejmując co pół roku kolejne grupy podmiotów zatrudniających - aż do 1 lipca 2020 r.

Daty objęcia ustawą o PPK kolejnych grup podmiotów zatrudniających

Data ustalenia stanu zatrudnienia

Stan zatrudnienia

Data objęcia przepisami ustawy o PPK

31 grudnia 2018 r.

Co najmniej 250 osób*

1 lipca 2019 r.

30 czerwca 2019 r.

Co najmniej 50 osób*

1 stycznia 2020 r.

31 grudnia 2019 r.

Co najmniej 20 osób*

1 lipca 2020 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych

----------------------------------------

1 stycznia 2021 r.

* Z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, mają prawo zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa obejmuje podmiot zatrudniający największą liczbę osób w danej grupie kapitałowej.

W ramach jednej grupy kapitałowej jest 5 spółek z o.o. Największa spółka zatrudnia 540 osób, w pozostałych liczba zatrudnionych mieści się w przedziale od 13 do 67 osób. Największa spółka zostanie objęta obowiązkami ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. Pozostałe spółki z tej grupy kapitałowej mają prawo do objęcia systemem PPK w dacie obowiązującej największą spółkę (czyli od 1 lipca br.). Mogą jednak także indywidualnie ustalać dla siebie stan zatrudnienia w kolejnych ustawowych datach i w zależności od tego przystąpić do PPK od 1 lipca 2020 r. lub od 1 stycznia 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 2 ust. 1 pkt 18, art. 134, art. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 2215

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.