Kategorie

PPK 2020: liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. zdecyduje o objęciu systemem PPK

Joana Stolarska
PPK 2020: liczba zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. zdecyduje o objęciu systemem PPK/ Shutterstock
Jeżeli na 30 czerwca 2019 r. w danej firmie (podmiocie zatrudniającym) jest zatrudnionych co najmniej 50 osób, zostanie ona włączona do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

Na 30 czerwca 2019 r. przypada kolejna data ustalania stanu zatrudnienia dla celów PPK. Podmioty, które w tym dniu będą zatrudniać co najmniej 50 osób, zostaną włączone do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

Firmy, w których liczba osób zatrudnionych w czerwcu br. oscyluje wokół wartości granicznej, miały czas do 30 czerwca 2019 r. na takie ukształtowanie stanu zatrudnienia, które umożliwi - w zależności od woli podmiotu zatrudniającego - objęcie obowiązkami wynikającymi z ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. lub odroczenie tych obowiązków na późniejszy termin - od 1 lipca 2020 r.

Definicja "osoby zatrudnionej" w systemie PPK

Jeżeli na 30 czerwca 2019 r. w danej firmie (podmiocie zatrudniającym) jest zatrudnionych co najmniej 50 osób, zostanie ona włączona do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r. (art. 134 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK). Dla obowiązku objęcia ustawą o PPK nie ma znaczenia stan zatrudnienia w innej dacie - zarówno w dniach ją poprzedzających, jak i w dniach po niej następujących - aż do kolejnej daty ustalania stanu zatrudnienia, która przypadnie na 31 grudnia 2019 r.

Za osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK uznaje się:

 • pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, z wyłączeniem pracowników młodocianych oraz przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla,
 • osoby, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, jeżeli ukończyły 18 rok życia,
 • członków rad nadzorczych, otrzymujących wynagrodzenie z tytułu członkostwa w radzie,
 • osoby wykonujące pracę nakładczą (chałupników) - jeżeli ukończyły 18 rok życia,
 • członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,

jeżeli z ww. tytułów są objęci obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Pewne wątpliwości pojawiały się w zakresie uznawania za osoby zatrudnione osób przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński - osoby te podlegają bowiem ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale z tytułu przebywania na ww. urlopach, a nie z tytułu umowy o pracę (stosunek pracy, jako tytuł ubezpieczeniowy, jest dla nich zawieszony). Tę kwestię rozstrzygnie nowelizacja ustawy o PPK (w dniu oddania niniejszego wydania MPPiU do druku rozpatrywana przez Sejm), na mocy której zostanie jednoznacznie określone, że za osoby zatrudnione uważa się również osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Nad nowelizacją trwają obecnie prace w parlamencie i wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Ustalając liczbę osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r., należy uwzględnić w niej osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz osoby przebywające na urlopie wychowawczym.

Przedsiębiorstwo zatrudnia 16 zleceniobiorców (objętych obowiązkiem ubezpieczeń społecznych) oraz 34 pracowników. Jedna z pracownic przebywa na urlopie macierzyńskim (do 17 lipca 2019 r.), a jeden z pracowników - na urlopie wychowawczym (do końca 2019 r.). Ustalając stan zatrudnienia na 30 czerwca 2019 r., zgodnie z przepisami nowelizacji, nad którą toczą się prace w parlamencie, pracodawca będzie musiał uwzględnić w stanie zatrudnienia także pracowników na urlopach macierzyńskim i wychowawczym. Oznacza to, że jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie do końca czerwca br., stan zatrudnienia na 30 czerwca wyniesie 50 osób. Tym samym przedsiębiorstwo zostanie włączone do systemu PPK od 1 stycznia 2020 r.

Ustalanie stanu zatrudnienia na 30 czerwca 2019 r.

Podmiot zatrudniający, który weryfikuje stan swojego zatrudnienia na 30 czerwca br., ma obowiązek ustalić dokładną liczbę osób zatrudnionych. Istotnym kryterium uznania za osobę zatrudnioną jest obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom z danego tytułu. Do stanu zatrudnienia nie będzie się zatem wliczać m.in.:

 • zleceniobiorców będących uczniami lub studentami w wieku do 26 roku życia (z tytułu umowy zlecenia nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym),
 • zleceniobiorców, którzy w wyniku zbiegu tytułów do ubezpieczeń ze zlecenia podlegają tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu albo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, lecz na zasadzie dobrowolności.

Ponadto przy określaniu liczby osób zatrudnionych na 30 czerwca 2019 r. nie ma znaczenia m.in. to, czy umowa jest zawarta na czas określony czy nieokreślony i jaka jest wysokość wynagrodzenia osoby zatrudnionej.

Za osobę zatrudnioną uznaje się tylko osobę podlegającą z danego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Załóżmy, że przedsiębiorstwo z poprzedniego przykładu zatrudnia zleceniobiorcę, którego umowa cywilnoprawna została zawarta na czas określony do 28 czerwca 2019 r. Planowane jest zawarcie kolejnej umowy zlecenia, która także będzie stanowiła dla zleceniobiorcy tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Wariant 1

Jeżeli kolejną umowę zlecenia strony zawrą bezpośrednio po poprzedniej, od 29 czerwca 2019 r., wówczas na 30 czerwca br. stan zatrudnienia nadal będzie wynosił 50 osób - a zatem przedsiębiorstwo zostanie objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r.

Wariant II

Jeżeli strony odroczą zawarcie umowy np. do 1 lipca 2019 r., to na 30 czerwca 2019 r. stan zatrudnienia będzie wynosił 49 osób. Tym samym przedsiębiorstwo nie będzie zobowiązane do wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r. Przy założeniu, że stan zatrudnienia do końca 2019 r. nie spadnie poniżej 20 osób, podmiot zatrudniający wejdzie do systemu PPK z kolejną "turą" podmiotów zatrudniających - od 1 lipca 2020 r. Następny termin oceny liczby osób zatrudnionych przypadnie bowiem na 31 grudnia 2019 r.

Stopniowe wprowadzanie systemu PPK

Przypomnijmy, że na mocy art. 134 ust. 1 oraz art. 137 ustawy o PPK nowy system długookresowego gromadzenia oszczędności wprowadzany jest stopniowo, obejmując co pół roku kolejne grupy podmiotów zatrudniających - aż do 1 lipca 2020 r.

Daty objęcia ustawą o PPK kolejnych grup podmiotów zatrudniających

Data ustalenia stanu zatrudnienia

Stan zatrudnienia

Data objęcia przepisami ustawy o PPK

31 grudnia 2018 r.

Co najmniej 250 osób*

1 lipca 2019 r.

30 czerwca 2019 r.

Co najmniej 50 osób*

1 stycznia 2020 r.

31 grudnia 2019 r.

Co najmniej 20 osób*

1 lipca 2020 r.

Pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych

----------------------------------------

1 stycznia 2021 r.

* Z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych.

Podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, mają prawo zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa obejmuje podmiot zatrudniający największą liczbę osób w danej grupie kapitałowej.

W ramach jednej grupy kapitałowej jest 5 spółek z o.o. Największa spółka zatrudnia 540 osób, w pozostałych liczba zatrudnionych mieści się w przedziale od 13 do 67 osób. Największa spółka zostanie objęta obowiązkami ustawy o PPK od 1 lipca 2019 r. Pozostałe spółki z tej grupy kapitałowej mają prawo do objęcia systemem PPK w dacie obowiązującej największą spółkę (czyli od 1 lipca br.). Mogą jednak także indywidualnie ustalać dla siebie stan zatrudnienia w kolejnych ustawowych datach i w zależności od tego przystąpić do PPK od 1 lipca 2020 r. lub od 1 stycznia 2021 r.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 2 ust. 1 pkt 18, art. 134, art. 137 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - Dz.U. z 2018 r. poz. 2215

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.