| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Renta socjalna

Renta socjalna

Renta socjalna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom niezdolnym do pracy. Ma ona na celu zrekompensowanie niemożności uzyskania zarobku koniecznego do pokrycia kosztów utrzymania.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia,
  • w toku nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia,
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wyróżnia się rentę socjalną stała i okresową. Stała renta socjalna, przysługuje w przypadku, w którym całkowita niezdolność do pracy, warunkująca możliwość uzyskania renty, jest trwała. Okresowa renta socjalna zaś, przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdy całkowita niezdolność do pracy jest czasowa.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry - ZUS i Płace

Dotychczas, prawo do renty socjalnej przysługiwało:

  • osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
  • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany, w związku z uzyskaniem na terytorium Polski statusu uchodźcy,
  • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z m.in. zamierzonym wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej, podjęciem lub kontynuowaniem studiów albo szkolenia zawodowego lub innymi okolicznościami uzasadniającymi ich zamieszkanie na terytorium Polski,
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski.

Obowiązywało wobec tego kryterium domicylu przy ustalaniu prawa do świadczeń rentowych. Trybunał Konstytucyjny, uznał jednak, iż przepisy ustawy o rencie socjalnej, w zakresie w jakim uzależniają one przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Polski są niezgodne z Konstytucją.

Wysokość renty socjalnej

Wysokość renty socjalnej wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2013 roku, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 831,15 złotych, wobec czego wysokość renty socjalnej wynosi 698,17 zł.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »