| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2017 r. - jak stosować nowe przepisy

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców w 2017 r. - jak stosować nowe przepisy

Od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców, która wynosi 13 zł za godzinę. Przepisy przewidują również wyjątki, gdy minimalna stawka nie musi być stosowana. Jak stosować nowe przepisy w praktyce?

Zmiany związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł w umowach zlecenia i o świadczenie usług powodują wiele pytań i wątpliwości. Znaczna część zleceniodawców błędnie przyjmuje, że nowelizacja polega na konieczności zapewnienia najniższej kwoty za godzinę pracy w ramach zlecenia w każdej sytuacji. Przepisy przewidują bowiem wyjątki, gdy minimalna stawka nie musi być stosowana.

Obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. nowelizacja przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wprowadziła minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców oraz osób samozatrudnionych. Wynosi ona 13 zł za godzinę. Zmiany przewidują także obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej przepracowanych godzin i comiesięcznej wypłaty przy zleceniu dłuższym niż miesiąc. Ponadto zmieniły się przepisy w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom. Pracownikom w pierwszym roku pracy przysługuje prawo do pełnego minimalnego wynagrodzenia za pracę zamiast dotychczasowych 80% tego wynagrodzenia. Z minimalnej płacy przysługującej pracownikowi został wyłączony dodatek za pracę w nocy. Nowe przepisy i problemy związane z ich stosowaniem nadal wzbudzają duże zainteresowanie. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania zadane przez Czytelników, dotyczące zarówno minimalnej stawki godzinowej, jak i minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Polecamy: Serwis Prawno-Pracowniczy

Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców

Czy minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku zlecenia, w którym wynagrodzenie zostało ustalone jako mieszane, tj. obejmujące ryczałt i prowizję?

Tak. W takim przypadku od 1 stycznia 2017 r. zleceniobiorcy należy zapewnić minimalną stawkę za godzinę pracy. Stawki minimalnej nie trzeba gwarantować w przypadku ustalenia w umowie wyłącznie wynagrodzenia prowizyjnego. Wprowadzenie stałego ryczałtu (np. miesięcznego) będzie skutkować stosowaniem wszystkich przepisów dotyczących stawki minimalnej.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wyłącza obowiązek stosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej do umów zlecenia, w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne (art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

● uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług albo

● działalności przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

– takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

Jakakolwiek forma mieszana wynagrodzenia (np. stała kwota miesięczna i prowizja od wartości sprzedaży) powoduje, że w odniesieniu do tej umowy będą obowiązywać przepisy o minimalnej stawce godzinowej.

Zapraszamy na webinarium: Elastyczne Formy zatrudnienia-korzyści i zagrożenia

Czy jeżeli zleceniobiorca decyduje o miejscu i czasie wykonywania usługi w ramach umowy zlecenia, to należy mu zagwarantować minimalne wynagrodzenie godzinowe?

W przypadku gdy tej osobie nie będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, należy jej zapewnić minimalną stawkę godzinową.

Wyłączenie z obowiązku stosowania wszystkich regulacji dotyczących stawki minimalnej dotyczy umowy zlecenia, w której łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

● o miejscu i czasie realizacji usług decyduje zleceniobiorca oraz

● zleceniobiorcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne

– art. 8d ust. 1 pkt 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zatem określenie w umowie tylko swobody w zakresie miejsca i czasu realizacji usług przez zleceniobiorcę nie jest wystarczające. Niezbędne jest również wprowadzenie wynagrodzenia wyłącznie o charakterze prowizji, w znaczeniu, jakie wskazuje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 8d ust. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Przykładowo, wynagrodzeniem prowizyjnym będą zarobki uzależnione od wartości sprzedaży, ale także od liczby wykonanych czynności (np. za zrealizowane ankiety telefoniczne).

Zleceniobiorcy nie dotyczą przepisy o minimalnej stawce godzinowej, jeżeli decyduje on o miejscu i czasie realizacji usługi oraz przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne.

W przypadku umów zlecenia o świadczenie usług nieobjętych minimalną stawką godzinową:

● nie ma obowiązku dokonywania co najmniej raz w miesiącu wypłat wynikających z przepracowanych godzin,

● nie obowiązują przepisy zakazujące zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia lub przeniesienia go na inną osobę,

● nie obowiązują regulacje odnoszące się do obowiązku prowadzenia i przechowywania ewidencji przepracowanego czasu,

● wynagrodzenie nie musi być w jakiejkolwiek części wypłacone w pieniądzu.

Zobacz serwis: Ubezpieczenia społeczne

Czy zleceniodawca zatrudniający na akord musi zagwarantować zleceniobiorcom minimalną stawkę godzinową?

Wszystko zależy od tego, czy zleceniobiorca świadczy usługi w narzuconym umownie miejscu i czasie, czy ma swobodę w zakresie tego, gdzie i kiedy będzie realizować zlecenie. Akord to system rozliczeń, w którym wynagrodzenie jest uzależnione od ilości wykonanej pracy. Zasadniczo mówimy więc o wynagrodzeniu zależnym od wyników uzyskanych przez zleceniobiorcę, takich jak wykonane usługi, tj. o prowizji. Zatem w takim przypadku jest spełniony jeden z warunków, kiedy nie stosuje się przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Pozostaje jeszcze kwestia miejsca i czasu wykonania umowy.

Jeżeli zlecenie jest wykonywane np. w siedzibie zlecającego, to swoboda wyboru miejsca jest wyłączona. Może to wynikać wprost z zapisu w umowie wskazującego na realizację zobowiązań w konkretnej lokalizacji albo pośrednio, np. przez wprowadzenie obowiązku lub uprawnienia do użytkowania narzędzi zleceniodawcy zlokalizowanych w określonym miejscu. Swoboda w zakresie wyboru czasu oznacza, że zleceniobiorca nie ma w umowie narzuconych godzin pracy, umowa nie wskazuje także na to pośrednio przez nakaz świadczenia usługi np. w czasie działania hali produkcyjnej zleceniodawcy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »