REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Działalność wykonywana osobiście - składki ZUS, podatki

Działalność wykonywana osobiście - składki ZUS, podatki/ Fot. Fotolia
Działalność wykonywana osobiście - składki ZUS, podatki/ Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Działalność wykonywana osobiście to wykonywanie pracy na podstawie umowy o dzie­ło, umowy zlecenia lub innej umowy o świadcze­nie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. Czy osoby wykonujące działalność osobiście na pod­stawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym?

W podatkach dochodowych

Źródło przychodów, za które uważa się:

REKLAMA

Autopromocja
 1. przychody z osobiście wykonywanej działalno­ści artystycznej, literackiej, naukowej, trener­skiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytu­łu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kul­tury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia spor­towe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu pro­wadzenia zawodów sportowych,
 2. przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę,
 3. przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,
 4. przychody otrzymywane przez osoby wyko­nujące czynności związane z pełnieniem obo­wiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zaro­bek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 6,
 5. przychody osób, którym organ władzy lub admi­nistracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych prze­pisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowa­niu sądowym, dochodzeniowym i administra­cyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 updof, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytu­łu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 8,
 6. przychody otrzymywane przez osoby, niezależ­nie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,
 7. przychody z tytułu wykonywania usług, na pod­stawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzy­skiwane wyłącznie od:
  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działa­jącego w jego imieniu zarządcy albo admini­stratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nie­ruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na pod­stawie umów zawieranych w ramach prowadzo­nej przez podatnika pozarolniczej działalności
gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 8,

 1. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charak­terze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodar­czej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 6.

Polecamy książkę: VAT 2017. Komentarz

W ubezpieczeniach

Osoby wykonujące działalność osobiście na pod­stawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypad­kowemu oraz zdrowotnemu. Ubezpieczenie choro­bowe jest dla tych osób dobrowolne. Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń oraz rozli­czania składek ZUS z tytułu umowy zlecenia ciąży na zleceniodawcy. W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń stosuje się zasady rozstrzygania obo­wiązku ubezpieczeniowego dla umów zlecenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W zasiłkach

Prawo do zasiłku chorobowego nabywa osoba ubezpieczona dobrowolnie po 90-dniowym okre­sie wyczekiwania. Natomiast prawo do zasiłku cho­robowego z ubezpieczenia wypadkowego przysłu­guje takiej osobie bez okresu wyczekiwania.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przynajmniej 4650 zł płacy minimalnej w 2025 roku (postulat wszystkich związkowców). Czy rząd ustąpi?

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

REKLAMA

Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co robić?

Dlaczego pracownicy niezadowoleni z pracy wciąż w niej tkwią? Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co można zrobić, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Jak rozwijać kompetencje i szkolić się u dotychczasowego pracodawcy? Dlaczego tak mało pracowników decyduje się na rozmowę o podwyżce wynagrodzenia? Oto wskazówki eksperta rynku pracy, Mateusza Żydka.

Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

REKLAMA

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

REKLAMA