| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Czy zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego, jeśli zdarzenia nie uznano za wypadek przy wykonywaniu umowy zlecenia

Czy zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego, jeśli zdarzenia nie uznano za wypadek przy wykonywaniu umowy zlecenia

Zleceniobiorca, z którym zawarliśmy umowę zlecenia i którego zgłosiliśmy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, uległ wypadkowi przy wykonywaniu tej umowy. Nasz zakład pracy nie uznał tego zdarzenia za wypadek przy wykonywaniu zlecenia. Zleceniobiorca wystąpił do ZUS o przyznanie mu zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Po otrzymaniu decyzji odmownej, odwołał się od niej do sądu. Zleceniobiorca na dzień wypadku nie miał 90 dni ubezpieczenia chorobowego, ale umowa ta w dalszym ciągu trwa. Czy od dnia tego zdarzenia powinniśmy wypłacać zleceniobiorcy świadczenie z ubezpieczenia chorobowego? Jeśli tak, to za jaki okres? Jakie będą konsekwencje, jeśli sąd uzna, że był to wypadek przy wykonywaniu umowy zlecenia?

Jeżeli nie uznali Państwo tego zdarzenia za wypadek przy wykonywaniu zlecenia, to zleceniobiorca nie ma prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, ale może nabyć prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego na ogólnych zasadach. Oznacza to, że ma prawo do zasiłku chorobowego od 91. dnia nieprzerwanego okresu ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru.

W razie odwołania się przez zleceniobiorcę od decyzji ZUS do sądu, może się okazać, że w wyniku postępowania sądowego zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy wykonywaniu umowy zlecenia. Wówczas (po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu) konieczne będzie wypłacenie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres niezdolności do pracy, za który w tej chwili zleceniobiorca nie otrzymał zasiłku, oraz wyrównanie wypłaconego świadczenia do 100% podstawy wymiaru.

Płatnik zasiłku powinien wypłacić należny zasiłek nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Jeżeli płatnik nie wypłacił zasiłku w tym terminie, wówczas jest on zobowiązany do wypłaty odsetek od tego zasiłku w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 64 ust. 2 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy systemowej). Co do zasady należy uznać, że złożenie dokumentacji w sprawach uznania zdarzenia za wypadek przy wykonywaniu zlecenia i wypłaty z tego tytułu zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego powinno być wystarczające do jego wypłaty przez zleceniodawcę. W przypadku jednak nieuznania zdarzenia za wypadek przy wykonywaniu zlecenia ważne jest postępowanie przeprowadzone przez sąd. Jeżeli sąd faktycznie oparł się na dowodach przedłożonych przez ubezpieczonego i poza nimi nie przeprowadził znaczącego postępowania dowodowego, oznacza to, że zleceniodawca mógł ustalić uprawnienia do świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego już na etapie złożenia przez zleceniobiorcę dokumentacji i dlatego powinien wypłacić świadczenie wraz z odsetkami. Jeżeli jednak sąd przeprowadził samodzielnie znaczące postępowanie dowodowe (np. dopuścił dowód z opinii biegłego, która miała decydujące medyczne znaczenie w sprawie), może to prowadzić do stwierdzenia, że na etapie składania wniosku zleceniodawca nie miał wystarczających podstaw do ustalenia uprawnień do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, a wyrok sądu jest ostatnim niezbędnym dokumentem w sprawie. Dlatego zleceniodawca nie będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia wraz z odsetkami.

Jeżeli zasiłek z ubezpieczenia chorobowego został już wykazany w dokumentach rozliczeniowych, spowoduje to konieczność skorygowania raportów składanych do ZUS, tj. ZUS RSA i ZUS RCA oraz deklaracji ZUS DRA. Wyrównanie zasiłku do 100% należy wykazać w raporcie ZUS RSA i deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) za miesiąc, w którym zleceniobiorca otrzymał to wyrównanie.

Podstawa prawna

  • art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 64, art. 67 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 3 ust. 3 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 6, art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
  • art. 23 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »