| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Dyskryminacja pracownicy opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem

Dyskryminacja pracownicy opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem

Za przejaw dyskryminacji bezpośredniej może zostać uznane nie tylko nieodpowiednie zachowanie w stosunku do samej osoby niepełnosprawnej. Sytuacja ta może mieć także miejsce, gdy przyczyną gorszego traktowania pracownika jest niepełnosprawność osoby, z którą pozostaje związany, np. dziecka.

W świetle prawa wspólnotowego dyskryminacją bezpośrednią ze względu na niepełnosprawność jest zarówno sytuacja, gdy niepełnosprawny pracownik jest traktowany gorzej niż inni pracownicy z powodu swojej niepełnosprawności, jak również sytuacja, gdy przyczyną gorszego traktowania pracownika jest nie jego niepełnosprawność, ale osoby, z którą pozostaje związany, np. dziecka.

Trybunał podzielił stanowisko pani Coleman, wskazując, że skuteczność dyrektywy byłaby osłabiona, gdyby pracownik w takiej sytuacji, w jakiej znalazła się pani Coleman, nie mógł skorzystać z ochrony gwarantowanej przez prawo wspólnotowe.

Co istotne, Trybunał potwierdził jednocześnie swoje wcześniejsze stanowisko wyrażone w sprawie Chacon Navas (C-13/05), a mianowicie, że dyrektywę należy interpretować ściśle, jeżeli chodzi o kryteria, jakie uznano za dyskryminujące. O dyskryminacji można mówić jedynie wtedy, gdy przyczyna różnego traktowania pracowników znajdujących się w podobnej sytuacji jest wymieniona w katalogu kryteriów uznanych za dyskryminujące. Jeżeli więc pracownik twierdzi, że był gorzej traktowany z uwagi na kryterium niewymienione w art. 1 dyrektywy, tj. inne niż religia, przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientacja seksualna, to nie ma podstaw do objęcia go zakresem zastosowania tejże dyrektywy.

WAŻNE!

Zakaz dyskryminacji bezpośredniej z uwagi na niepełnosprawność należy rozumieć w ten sposób, że obejmuje on także przypadki, gdy pracownik jest traktowany mniej przychylnie niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji, z uwagi na fakt, że opiekuje się on niepełnosprawnym dzieckiem.

Wobec tego, jeżeli pracownik powoła się na okoliczności, z których można przypuszczać, że przyczyną gorszego traktowania jest niepełnosprawność, to na pracodawcy będzie spoczywać ciężar dowodu. Aby odeprzeć zarzut dyskryminacji, pracodawca powinien wykazać, że pracownik nie był gorzej traktowany niż inni pracownicy, a jeśli tak, to powodem takiego traktowania nie były okoliczności uznane przez prawo za dyskryminujące. Przykładowo, dyskryminacją nie będzie zwolnienie pracownika z uwagi na jego częste nieobecności w pracy w związku z przebywaniem na zwolnieniu chorobowym.

Należy również zwrócić uwagę, że konsekwencją przyjęcia szerokiego rozumienia dyskryminacji bezpośredniej w prawie wspólnotowej jest odpowiednio szerokie rozumienie molestowania, które jest jedną z form dyskryminacji (art. 2 ust. 3 dyrektywy). Jeżeli z uwagi na posiadanie lub opiekowanie się niepełnosprawnym dzieckiem pracownik spotyka się z niepożądanym zachowaniem, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jego godności oraz stworzenie onieśmielającej, wrogiej, poniżającej upokarzającej czy uwłaczającej atmosfery, to zachowanie takie stanowi molestowanie zakazane przez prawo wspólnotowe.

Podstawa prawna:

  • dyrektywa Rady 2000/78 z 27 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia ogólnych warunków ramowych równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (DzUrz WE L 303 z 2 grudnia 2000 r., s. 16–22),
  • wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-303/06 Coleman.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »