| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas określony

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas określony

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas określony, gdy umowa została skonstruowana tak, że jej wypowiedzenie jest możliwe, może być konieczne, mimo, iż przepisy wprost nie nakładają na pracodawcę takiego obowiązku.

Umowa zawarta na czas określony, co do zasady rozwiązuje się z upływem terminu na jaki została zawarta. Dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania jest możliwa wtedy, gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały możliwość jej rozwiązania za dwu-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

Dokonanie wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony co do zasady nie wymaga podania uzasadnienia, tak jak ma to miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony lub rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Zadaj pytanie na: Forum - Kadry

Są jednak sytuacje, w których pracodawca będzie zmuszony przedstawić swoje uzasadnienie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy zawartej na czas określony. Będzie mieć to miejsce, w przypadku, gdy pracownik zarzuci pracodawcy dyskryminację i będzie dochodził swoich roszczeń przed sądem pracy. Wówczas pracodawca będzie obowiązany do przedstawienia obiektywnych i niedyskryminujących przyczyn wypowiedzenia. W orzecznictwie Sądu Najwyższego bowiem, utrwaliło się przekonanie, iż w przypadkach naruszenia zasady równego traktowania pracowników w zatrudnieniu, to na pracodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, iż w swoim postępowaniu kierował się obiektywnymi przesłankami.

Kodeks pracy nie zamyka katalogu działań, które mogą być uznane za dyskryminujące. Wskazuje on na dyskryminację w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Sąd Najwyższy, w jednym ze swoich orzeczeń uznał, iż z dyskryminacją możemy mieć do czynienia wtedy, gdy różnicowanie sytuacji pracowników nie ma oparcia w odrębnościach związanych z ciążącymi obowiązkami, sposobem ich wypełnienia, czy też kwalifikacjami.

Polecamy także: Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Mając na uwadze powyższe, pracodawca powinien liczyć się z możliwością konieczności uzasadnienia wypowiedzenia umowy terminowej, nawet jeśli przepisy wprost tego od niego nie wymagają. Do przyczyn obiektywnych wypowiedzenia umowy, które nie mogą zostać uznane za dyskryminujące, należą między innymi gorsze wyniki pracy pracownik w porównaniu z innymi zatrudnionymi na tym samym stanowisku, przy spełnieniu założenia, iż wszyscy maja zapewnione takie same warunki i środki pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »