| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Niektórych umów terminowych nie można wypowiedzieć

Niektórych umów terminowych nie można wypowiedzieć

Dokonując wypowiedzenia umowy terminowej pracodawca nie musi uzasadniać swojej decyzji, ale powinien pamiętać, że nie każdą taką umowę można rozwiązać wcześniej.

Wypowiadanie umów okresowych podlega nieco innym regułom niż ma to miejsce w przypadku kontraktów bezterminowych. Przede wszystkim pracodawca ma ułatwioną sytuację, gdyż jest zwolniony z obowiązku podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie takiej umowy. Wymóg ten dotyczy tylko wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zwolnienie pracodawcy z obowiązku wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy terminowej jest niewątpliwie ułatwieniem dla pracodawcy.Ma ono jednak dalsze konsekwencje w sferze uprawnień pracownika w razie wadliwego dokonania tej czynności.

W takiej sytuacji pracodawca nie musi się obawiać, że pracownik zostanie przywrócony do pracy z uwagi na nieuzasadnione wypowiedzenie. W przeciwieństwie bowiem do umowy bezterminowej, pracownik może ubiegać się tylko o odszkodowanie. Wyjątek od tej zasady stanowią przypadki, w których pracodawca wypowiada umowę okresową pracownicy w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego bądź pracownikowi ojcu wychowującemu dziecko w okresie korzystania przez niego z urlopu macierzyńskiego.

Reguły wypowiadania poszczególnych umów terminowych nie są jednolite. Umowę zawartą na okres próbny lub na czas zastępstwa strony mogą wypowiedzieć w każdym czasie, bez potrzeby zastrzegania takiej możliwości w jej treści.

Inaczej przedstawia się sytuacja, gdy strony związane są umową zawartą na czas określony. Generalnie bowiem umowa taka rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki ją zawarto. Jednak i w tym przypadku istnieje możliwość wcześniejszego rozwiązania, ale pod pewnymi warunkami i tylko wówczas, gdy strony same zadbają o to, aby w umowie znalazł się stosowny zapis. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą zatem dopuścić wcześniejsze jej rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Możliwości zawarcia klauzuli o wcześniejszym wypowiedzeniu kodeks pracy nie przewiduje natomiast w przypadku umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy. Umowa taka generalnie rozwiązuje się z chwilą wykonania danego zadania, co oznacza, że nie można jej wcześniej rozwiązać.

Ograniczenie to jest zrozumiałe z uwagi na charakter tej umowy, po którą strony sięgają wówczas, gdy żadna z nich nie jest w stanie określić czasu wykonania danej pracy. Niemożność jej wypowiedzenia jest zresztą tym elementem, który różni ją od umowy zawartej na czas określony. Nie oznacza to jednak, że w ogóle nie jest możliwe wcześniejsze rozwiązanie takiej umowy, ale może mieć to miejsce tylko za porozumieniem stron lub w szczególnych sytuacjach.

Ważne!

Co do zasady umowy na czas określony nie podlegają wypowiedzeniu i rozwiązują się z upływem terminu, na jaki zostały zawarte. Można je wcześniej wypowiedzieć tylko w określonych w przepisach prawa pracy sytuacjach

ROZWIĄZANIE UMOWY TERMINOWEJ

Umowę na czas określony i na czas wykonania określonej pracy można wcześniej rozwiązać, gdy:

l u pracodawcy następują zwolnienia grupowe za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

l ma miejsce upadłość lub likwidacja pracodawcy, również za dwutygodniowym wypowiedzeniem,

l zachodzą przesłanki bezzwłocznego rozwiązania umowy przez pracodawcę z winy pracownika na mocy art. 52 par. 1 k.p. lub z przyczyn przez niego niezawinionych (art. 53 par. 1 k.p.),

l strony dojdą do porozumienia i rozwiążą umowę za obopólną zgodą.

Danuta Klucz

Podstawa prawna

l Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »