Kategorie

Ponowne zatrudnienie pracownika

Dominika Cichocka
Pracownik, który uzyskał wyrok przywracający go do pracy, może żądać wykonania tego orzeczenia w drodze postępowania egzekucyjnego. W toku tego postępowania opornemu pracodawcy grożą grzywny, a nawet areszt.
Wyrok sądu przywracający pracownika do pracy odtwarza uprzednio bezprawnie rozwiązany stosunek pracy, powodując jego restytucję bez konieczności zawierania przez pracownika i pracodawcę ponownej umowy o pracę. Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oznacza więc, że pracodawca ma obowiązek zatrudnić pracownika na dotychczasowym, równorzędnym lub innym zgodnym z jego kwalifikacjami stanowisku, które odpowiada w zasadzie jego poprzednim warunkom wynagrodzenia. Wykonanie tego obowiązku nie jest uzależnione od możliwości pracodawcy (tak SN w uchwale z 19 grudnia 1980 r., I PZP 42/80, OSNC 1981/6/99).

Skuteczność wyroku przywracającego pracownika do pracy jest uzależniona od spełnienia dodatkowej przesłanki, a mianowicie od zgłoszenia przez pracownika gotowości niezwłocznego podjęcia pracy.

Zgłoszenie gotowości do pracy

Pracownik ma obowiązek zgłosić swą gotowość podjęcia pracy w terminie siedmiu dni od dnia uprawomocnienia się wyroku przywracającego go do pracy.

Może się zdarzyć, że powracający do pracy pracownik spotka się z odmową dopuszczenia go do pracy przez pracodawcę. Dalszy ciąg wyegzekwowania przez pracownika jego praw wynikających z prawomocnego orzeczenia sądu będzie uzależniony od przyczyn tej odmowy. Możliwe są tu dwa scenariusze.

Odmowa pracodawcy

Pierwszy z nich to sytuacja, w której pracownik zgłasza gotowość niezwłocznego podjęcia pracy w terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się wyroku, a pracodawca nie kwestionując ani prawomocności tego orzeczenia, ani zachowania przez pracownika wskazanego terminu odmawia dopuszczenia pracownika do pracy. W takiej sytuacji pracownikowi pozostaje już tylko droga postępowania egzekucyjnego. Powinien więc wystąpić do sądu, w którego okręgu czynność ma być dokonana z wnioskiem o wszczęcie przeciwko pracodawcy egzekucji, której przedmiotem będzie wykonanie wyroku przywracającego go do pracy. W toku takiego postępowania sąd może poprzez zastosowanie grzywien przymusić pracodawcę do dopuszczenia pracownika do pracy.


Wysokość grzywny nakładanej przez sąd w jednym postanowieniu nie może przekroczyć kwoty 1 tys. zł. Jeśli po trzykrotnym nałożeniu grzywny w tej wysokości pracodawca nadal nie wykona orzeczenia, sąd może nałożyć grzywnę w wyższej wysokości, przy czym ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższyć 100 tys. zł. Sąd, wymierzając pracodawcy grzywnę, orzeka jednocześnie - na wypadek jej niezapłacenia - zamianę tej grzywny na areszt, biorąc pod uwagę że jeden dzień aresztu jest równoważny od 5 zł do 150 zł grzywny. Ogólny czas trwania aresztu nie może w tej samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy.

Przekroczenie terminu

Reklama

Drugi możliwy scenariusz to sytuacja, w której pracownik deklaruje wprawdzie chęć powrotu do pracy, lecz pracodawca kwestionuje zachowanie przez niego siedmiodniowego terminu do zgłoszenia tej gotowości. Zgodnie z art. 48 par. 1 k.p., pracodawca może bowiem odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, jeśli w ciągu siedmiu dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy, chyba że przekroczenie tego terminu nastąpiło z przyczyn od pracownika niezależnych. W razie sporu między pracodawcą a pracownikiem co do zachowania przez tego ostatniego terminu do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy, pracownik, aby możliwe było wszczęcie postępowania egzekucyjnego, musi najpierw uzyskać orzeczenie sądu, w którym zostanie ustalone, że przekroczenie wskazanego terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

Orzeczenie to zapadnie zazwyczaj w postępowaniu, w którym niedopuszczony do pracy pracownik będzie domagał się wynagrodzenia za czas gotowości do pracy na podstawie art. 81 par. 1 k.p. Jeśli sąd pracy zasądzi takie wynagrodzenie, wyrok ten będzie miał w postępowaniu egzekucyjnym takie samo znaczenie jak orzeczenie ustalające, że przekroczenie terminu z art. 48 par. 1 k.p. nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika (tak SN w uchwale z 28 maja 1976 r., V PZP 12/75, OSNC 1976/9/187).

W razie zatem przekroczenia wymaganego terminu do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy, dopiero pracownik, który będzie posiadał dwa orzeczenia, tj. wyrok przywracający go do pracy oraz orzeczenie zasądzające na jego rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy będzie mógł domagać się wszczęcia egzekucji. Postępowanie egzekucyjne będzie przebiegać tak samo, jak w sytuacji opisanej wyżej. Większy stopień skomplikowania omawianego przypadku wynika z tego, że sąd w postępowaniu egzekucyjnym nie jest uprawniony do tego, by badać, czy przywrócony do pracy pracownik rzeczywiście zachował wymagany termin do zgłoszenia gotowości niezwłocznego podjęcia pracy.

Ważne!
Zgłoszenie chęci powrotu do pracy nie jest w żaden sposób sformalizowane i może nastąpić przez każde zachowanie pracownika, które w sposób dostateczny ujawnia jego zamiar kontynuowania restytuowanego stosunku pracy, np. wystarczy faktyczne podjęcie i wykonywanie pracy na stanowisku, na które został on przywrócony wyrokiem sądu (tak orzekł SN w wyroku z 12 listopada 2003 r., I PK 524/02, OSNP 2004/20/347)


Podstawa prawna:
• art. 48 par. 1, art. 81 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
• art. 1050, 1052, 1053 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?