| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Czy praca może być wykonywana na podstawie nieważnej umowy o pracę

Czy praca może być wykonywana na podstawie nieważnej umowy o pracę

Umowa o pracę może być zawarta przez wykonanie czynności faktycznych – np. przez podjęcie pracy i wypłacanie za nią wynagrodzenia. Praca ta może być wykonywana także na warunkach określonych w pierwotnej, nieważnej umowie o pracę, jeśli faktyczne wykonywanie pracy będzie się odbywało na warunkach akceptowanych przez obie strony stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2009 r., I PK 215/08).

Mirosław G. w listopadzie 2005 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu spółki O. Została z nim zawarta umowa o pracę, zgodnie z którą obowiązki prezesa miał objąć 1 stycznia 2006 r. Umowę o pracę sporządzono według wytycznych funkcjonującego w spółce Komitetu Wynagrodzeń – ciała doradczego, w którego skład wchodzili m.in. członkowie rady nadzorczej spółki. Komitet ten ustalił wynagrodzenie prezesa Mirosława G. i nakazał zawarcie z nim umowy o pracę na warunkach określonych we wspomnianych wytycznych. Umowę podpisał za spółkę jeden z członków rady nadzorczej, Ryszard W. Ustalił on – niezależnie od decyzji organów spółki – że wynagrodzenie będzie wyższe od pierwotnie ustalonego o ok. 10%. Umowa została zawarta na czas określony (na okres kadencji), bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia, przy czym jako przyczyny rozwiązujące umowę wskazano przepisy art. 52 i 53 Kodeksu pracy (rozwiązanie umowy z winy pracownika i z przyczyn niezawinionych przez pracownika), oraz podjęcie działalności konkurencyjnej. Prezes Mirosław G. objął stanowisko zgodnie z umową w styczniu 2006 r. i wykonywał swoje obowiązki, za które otrzymywał ustalone wynagrodzenie w wysokości ok. 80 tys. zł miesięcznie.

W połowie 2006 r. spółka O. została przejęta przez większe przedsiębiorstwo z tej samej branży – spółkę C. W związku ze zmianami organizacyjnymi i likwidacją spółki O. (która stała się już tylko jednym z zakładów spółki C.), po kilku miesiącach negocjacji rada nadzorcza spółki C. odwołała prezesa Mirosława G. ze stanowiska, zatwierdzając zarazem porozumienie w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę. Umowa miała się rozwiązać z dniem odwołania (które ostatecznie miało miejsce 8 stycznia 2007 r.), a Mirosławowi G. przyznano odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za okres do końca kadencji, która (zgodnie ze statutem zlikwidowanej spółki O.) miała zakończyć się w grudniu 2008 r. Jednak spółka – mimo zawartego porozumienia – odmówiła wypłaty tego świadczenia, twierdząc, że umowa o pracę z 2005 r. była nieważna, a ponadto wypłata tak wysokiego odszkodowania (kwota wynosząca około 950 tys. zł) byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sprawa trafiła do sądu, który w I instancji wydał wyrok zasądzający roszczenia byłego prezesa. Apelację złożyła pozwana spółka C., argumentując, że odwołanie miało przyczyny merytoryczne – prezes Mirosław G. nie wykazał się bowiem odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania swoich obowiązków, a spółka w okresie jego zarządu przynosiła straty. Ponadto – jak twierdził przedstawiciel pozwanej spółki – prezes nie może żądać świadczeń wynikających z nieważnej umowy o pracę. Apelacja została jednak oddalona. Spółka złożyła więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Tam skarga kasacyjna została w całości oddalona.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »