reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Użyczenie - definicja, rozliczenie

Użyczenie - definicja, rozliczenie

Użyczenie jest nieodpłatną umową, w której uży­czający zezwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

Definicja podstawowa

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (art. 710 k.c.).

W wynagrodzeniach

Użyczenie jest nieodpłatną umową, w której uży­czający zezwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

W podatkach dochodowych

Rozliczenie umowy użyczenia przez użyczającego

Z uwagi na nieodpłatny charakter umowy uży­czenia przedsiębiorca użyczający składnika swojego majątku nie osiąga z tego tytułu przy­chodu. W związku z tym nie ma obowiązku usta­lenia przychodu, bez względu na to, czy przed­miotem użyczenia jest rzecz ruchoma czy nie­ruchomość.

Zobacz również: Czym jest wadliwość pracy?

Przedsiębiorca musi jednak pamiętać o ogranicze­niach w rozliczeniu odpisów amortyzacyjnych od użyczanych środków trwałych. Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c) updof (art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. c) updop), nie stanowią kosztu uzyskania przycho­du odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do nieodpłatnego używania - za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Rozliczenie umowy użyczenia przez używającego

Przedsiębiorca, który wykorzystuje w prowadzo­nej działalności gospodarczej składniki majątku oddane mu nieodpłatnie na podstawie umowy uży­czenia, osiąga z tego tytułu przychód. Jest to przy­chód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który powstaje w miesiącach faktycznego używa­nia użyczonych składników majątku. Wysokość przychodu należy ustalić na podstawie art. 11 ust. 2-2a updof. Z przepisu art. 11 ust. 2 updof wynika, że wartość pieniężną świadczeń w natu­rze (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących świadczeń na rzecz pracownika) określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obro­cie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Według art. 11 ust. 2a updof wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wcho­dzące w zakres działalności gospodarczej doko­nującego świadczenia - według cen stosowa­nych wobec innych odbiorców,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupio­ne - według cen zakupu,
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnie­nie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,
  • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szcze­gólności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Nie zawsze przychód z tytułu nieodpłatnego uży­wania cudzych rzeczy i nieruchomości będzie opodatkowany. Należy bowiem pamiętać o art. 21 ust. 1 pkt 125 updof, który w określonych przypad­kach zwalnia z opodatkowania tego rodzaju przy­chody. Wynika z niego, że zwolniona od podatku jest wartość świadczeń w naturze i innych nieod­płatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b updof, otrzymanych od osób zaliczo­nych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu prze­pisów o podatku od spadków i darowizn. A zatem przychód będzie podlegał opodatkowaniu, tylko gdy użyczającym będzie inna osoba niż wskazana w art. 21 ust. 1 pkt 125 updof. Przedsiębiorcy korzystający z użyczonych skład­ników majątku mogą zaliczać do kosztów wydatki eksploatacyjne związane z ich używaniem, takie jak: opłaty za energię, gaz, wywóz nieczystości.

Polecamy serwis: Kodeks pracy

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Źródło:

Encyklopedia kadrowego

Zdjęcia

Czym jest użyczenie/ Fot. Fotolia
Czym jest użyczenie/ Fot. Fotolia

Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja51.75 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Miśkiewicz

Starszy konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego w Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama