| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie są podatkowe skutki użyczenia pracodawcy narzędzi stanowiących własność pracownika

Jakie są podatkowe skutki użyczenia pracodawcy narzędzi stanowiących własność pracownika

Jeden z naszych pracowników chciałby wykorzystywać w pracy prywatny komputer, drukarkę i skaner, ale bez żadnej rekompensaty z tego tytułu. Zgadzamy się na takie rozwiązanie. Czy możemy zawrzeć z pracownikiem nieodpłatną umowę użyczenia? Jakie byłyby ewentualne skutki podatkowe takiego użyczenia zarówno dla pracownika, jak i dla firmy?

Mogą Państwo zawrzeć z pracownikiem umowę użyczenia na potrzeby służbowe sprzętu należącego do zatrudnionego. Z tego tytułu po stronie pracownika nie powstanie przychód. Natomiast Państwo uzyskają podlegające opodatkowaniu przysporzenie z nieodpłatnego świadczenia.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może używać rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody używającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania (art. 710–712 Kodeksu cywilnego).

Zatem pracodawca i pracownik mogą zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie użyczenie przez podwładnego sprzętu stanowiącego jego własność na potrzeby zakładu pracy. Oddanymi w używanie mogą być zarówno nieruchomości, jak i rzeczy ruchome, np. samochód, narzędzia, specjalistyczny sprzęt czy komputer.

Kodeks cywilny nie stawia żadnych wymagań co do formy umowy użyczenia ani co do jej treści. Oznacza to, że strony mają dowolność w tym zakresie. Umowa użyczenia może być zatem zawarta w formie pisemnej, ustnej czy aktu notarialnego.

W przypadku zakończenia umowy użyczenia biorący rzecz do używania powinien zwrócić ją użyczającemu w stanie niepogorszonym. Nie ponosi on odpowiedzialności za zużycie rzeczy w następstwie prawidłowego używania. Taki sam obowiązek zwrotu rzeczy ciąży na osobie, której biorący do używania tę rzecz powierzył (art. 718 Kodeksu cywilnego). Jeżeli mimo sprawowania należytej pieczy nad rzeczą przez biorącego do używania zostanie ona skradziona lub uszkodzona, nie można od niego żądać odszkodowania.

Cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność oraz bezinteresowność. Dlatego pracownik, decydując się na użyczenie, rezygnuje z ewentualnego ekwiwalentu pieniężnego od pracodawcy z tytułu wykorzystywania w pracy sprzętu będącego jego własnością. Użyczający ogranicza się tylko względem osoby, której rzecz użycza, co nie pozbawia go kontroli nad rzeczą i prawa do korzystania z tej rzeczy, czerpania z niej korzyści. Treść stosunku użyczenia sprowadza się do bezpłatnego przysporzenia przez użyczającego korzyści – w tym przypadku dla pracodawcy. Zatem do celów podatkowych (a tym samym i składkowych) użyczenie nie wywołuje po stronie pracownika jako użyczającego żadnych skutków. Pracownik nie otrzymał bowiem z użyczenia żadnego przysporzenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »