| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Dokumentowanie wypoczynku dzieci pracowników

Dokumentowanie wypoczynku dzieci pracowników

Pracownicy mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku ich dzieci. Wraz z końcem wakacji służby kadrowo-płacowe organizacji non profit powinny zakończyć rozliczanie wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.

Przykład:

Czy dopłata z zfśs do wypoczynku dorosłego dziecka jest dochodem rodzica i czy pracodawca powinien doliczyć takie świadczenie do dochodu pracownika?

Zobacz także: Podstawa wymiaru zasiłku a składnik wynagrodzenia wypłacany zaliczkowo

Tak – co do zasady takie świadczenie stanowi przychód pracownika (rodzica) ze stosunku pracy w miesiącu otrzymania i podlega opodatkowaniu łącznie z jego wynagrodzeniem za pracę za ten miesiąc (art. 12 ust. 1 updof). Zwolnienie z podatku, określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, dotyczy bowiem jedynie dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Pełnoletniemu dziecku pracownika może zostać przyznane dofinansowanie z funduszu socjalnego do wypoczynku, jeżeli takie postanowienia zawiera obowiązujący w organizacji non profit regulamin zfśs. W takiej sytuacji dofinansowanie z zfśs do wypoczynku pełnoletniego dziecka przysługuje ze względu na łączący pracownika z zakładem pracy stosunek pracy.

Świadczenie takie nie korzysta jednak ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, gdyż otrzymuje je dziecko dorosłe. Natomiast organy podatkowe skłonne są przyjmować, że będzie ono zwolnione na mocy i w granicach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof – tj. do kwoty 380 zł w skali roku. Nadwyżkę powyżej tej kwoty należy zaliczyć do podlegającego opodatkowaniu przychodu pracownika (zob. np. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 stycznia 2010 r., nr ILPB2/415-1028/09-3/ES).

Organizacja, jako płatnik, ma obowiązek pobrać od takiej dopłaty zaliczkę na podatek (art. 31 i art. 38 ust. 1 updof). Świadczenie to należy uwzględnić w przekazywanej pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego imiennej informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń (PIT-11) lub rozliczyć w PIT-40.

Tylko wypoczynek zorganizowany

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że podstawowe znaczenie ma formalnoprawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu.

Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami, dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (dalej: rozporządzenie), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wymienione przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof formy wypoczynku (w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk) mają na celu podkreślenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku – takich jak np. popularne „wczasy pod gruszą”.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Röben

Jeden z czołowych producentów ceramiki budowlanej, w tym dachówek, cegieł i płytek klinkierowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »