| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Spór z pracownikiem: zawarcie ugody czy droga sądowa?

Spór z pracownikiem: zawarcie ugody czy droga sądowa?

Pracownik i pracodawca, między którymi zaistniał spór, powinni dążyć do jego polubownego rozwiązania. Jeśli jednak nie jest to możliwe, stronom pozostaje droga sądowa. Przed wstąpieniem na ścieżkę procesową warto wiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, by móc dochodzić swoich praw przed sądem pracy, a także kto i w jakim zakresie może reprezentować stronę w postępowaniu.

Pełnomocnictwo

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą występować przed sądem osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy lub jego interesami, a także osoba pozostająca w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.

PRZYKŁAD

Pracodawca zlecił na stałe zajmowanie się sprawami kadrowo–płacowymi biuru rachunkowemu. Pracodawca ten został następnie pozwany przez pracownika o wypłatę zaniżonego wynagrodzenia. W takim przypadku pełnomocnikiem pracodawcy może być osoba prowadząca to biuro.

Jeśli zaś pracodawca jest właścicielem jednoosobowej firmy, może udzielić pełnomocnictwa każdemu z rodziców, małżonkowi, bratu, siostrze oraz dorosłemu dziecku, a nawet wnukowi.

Podobnie jak w przypadku pracodawcy, również pracownik nie musi występować przed sądem pracy osobiście. Pełnomocnikiem pracownika może być adwokat lub radca prawny, osoba sprawująca zarząd majątkiem pracownika lub jego interesami, osoba pozostająca z nim w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia (co jednak będzie w praktyce należało do rzadkości), a ponadto współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni lub przysposobieni strony.

Pełnomocnikiem pracownika, niezależnie po której stronie sporu występuje, może być również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym występujący przed sądem pracy pracownik (mocodawca) jest lub był zatrudniony. Przedstawicielem związku zawodowego jest osoba uprawniona do działania w imieniu tego związku na podstawie statutu lub odrębnego upoważnienia.

Zakres pełnomocnictwa

Pracodawca może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, które uprawnia do prowadzenia wszystkich spraw sądowych firmy, bądź szczególnego – do prowadzenia danej sprawy, dokonania konkretnej czynności procesowej (wniesienia apelacji, kasacji itd.).

Pełnomocnictwo umożliwia osobie, która została umocowana do działania w imieniu firmy, podejmowanie wszelkich łączących się ze sprawą czynności procesowych. Będzie to m.in. udział w rozprawie, składanie wniosków dowodowych i pism procesowych, wystąpienie przeciwko pracownikowi z powództwem wzajemnym (gdy np. pracownik pozwał pracodawcę o odprawę, a pracodawca domaga się od niego odszkodowania za zniszczenie mienia firmy).

Ponadto pełnomocnik jest uprawniony do podejmowania działań zmierzających do wyegzekwowania należności zasądzonych na rzecz firmy oraz ich zabezpieczenia (np. składania odpowiednich wniosków do komornika). Ma także prawo, w przypadku gdy np. nie może być obecny na rozprawie, udzielić dalszego pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu, który będzie go zastępował.

Jeżeli pracodawca w pełnomocnictwie nie zastrzegł inaczej, pełnomocnik będzie mógł zawrzeć w jego imieniu ugodę, zrzec się roszczenia albo uznać powództwo pracownika.

Jeśli pracownik i pracodawca, między którymi zaistniał spór, nie chcą skorzystać ze sposobów jego polubownego rozwiązania lub jeśli sposoby te okazały się nieskuteczne, strony mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Zarówno powód, jak i pozwany mogą występować przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa takiego można natomiast udzielić różnym osobom i w różnym zakresie. Warto wiedzieć, jakie są możliwości w tym zakresie. Ich wykorzystanie może bowiem istotnie wpłynąć na ostateczny wynik sprawy.

WAŻNE

Przepisy nie ustanawiają obowiązku korzystania z pomocy radcy prawnego bądź adwokata w postępowaniu sądowym. Przymus taki wystąpi jedynie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym i dotyczy przede wszystkim sporządzenia kasacji oraz występowania przed tym sądem. Warto jednak skorzystać z usług zawodowego pełnomocnika, zwłaszcza w trudniejszych sprawach.

Podstawa prawna:

  • Kodeks postępowania cywilnego z 17 listopada 1964 r. (Dz.U. nr 43, poz. 296).
  • Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93).

Czytaj także

Autor:

doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »