| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości bez zmiany umowy o pracę

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości bez zmiany umowy o pracę

Chcemy przenieść pracownika działu handlowego na 4 miesiące do pracy na stanowisku specjalisty ds. personalnych w oddziale mieszczącym się w innym mieście oddalonym od siedziby firmy o 100 km. Konieczność przeniesienia wynika z tego, że obecnie tworzy się tam nowy oddział firmy i trzeba skompletować zespół pracowników, a osoba ta w przeszłości zajmowała się sprawami kadrowo-płacowymi. Czy możemy przenieść tego pracownika do nowego oddziału bez zmiany umowy o pracę?

PRZYKŁAD

W związku z czasowym brakiem zamówień i mniejszym natężeniem pracy w firmie handlowej na warszawskich Bielanach – operatorowi wózka widłowego powierzono na 2 miesiące pracę kierowcy. Pracownik posiada wymagane kwalifikacje do pracy na stanowisku kierowcy, ponieważ ma prawo jazdy na prowadzenie samochodów ciężarowych i w przeszłości pracował jako kierowca. Wynagrodzenie tego pracownika pozostanie w dotychczasowej wysokości. Pracę jako kierowca będzie świadczył na terenie Warszawy, zatem nie nastąpi znacząca zmiana jej miejsca wykonywania, ale wyłącznie zmiana będąca bezpośrednią konsekwencją zmiany rodzaju pracy. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, zaistniała bowiem uzasadniona potrzeba pracodawcy wynikająca z sytuacji na rynku usługowym i wszystkie warunki związane z przeniesieniem do innej pracy zostały spełnione.

Powierzenie pracownikowi innej pracy wymaga wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli pracownik jest przenoszony do innego miasta lub do innej miejscowości. Może to także dotyczyć np. przeniesienia pracownika do innej dzielnicy w Warszawie, gdzie dotarcie do tego miejsca pracy byłoby dużą zmianą pod względem komunikacyjnym i czasowym.

Za „inną pracę” w rozumieniu przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy można uznać pracę innego rodzaju niż praca określona w umowie o pracę. Nie będzie to zatem rodzajowo ta sama praca, tylko świadczona na innym stanowisku pracy.

Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 2 października 2008 r., I PK 73/08), „rodzaj pracy może być określony w sposób bardziej lub mniej szczegółowy. Strony stosunku pracy, określając rodzaj pracy w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy – w ramach jego uprawnień kierowniczych – uszczegółowienie zakresu czynności pracownika. Zakres czynności pracownika stanowi konkretyzację umówionego rodzaju pracy, stanowi zbiorcze polecenie pracodawcy i nie wymaga zgody pracownika na jego zmianę. Natomiast w razie poczynienia przez strony stosunku pracy szczegółowych ustaleń co do rodzaju pracy w treści umowy o pracę, ustalenia te stają się z woli stron istotnymi jej elementami, których zmiana wymaga zgody pracownika, a w razie jej braku – wypowiedzenia zmieniającego. Dotyczy to także określenia miejsca wykonywania pracy”.

Zdaniem Sądu Najwyższego, „nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści się w zakresie uprawnień kierowniczych pracodawcy i jest dokonywana w drodze polecenia (służbowego), które wiąże pracownika. Istotna zmiana tych warunków natomiast – w razie braku zgody pracownika – wymaga wypowiedzenia zmieniającego”.

Powierzenie pracownikowi innej pracy następuje w drodze polecenia służbowego. Nie musi ono zawierać uzasadnienia oraz nie ma obowiązku konsultowania go z zakładową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników. Od polecenia powierzającego inną pracę nie przysługuje też odwołanie do sądu pracy.

Powierzenie innej pracy nie wymaga zachowania formy pisemnej. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 1979 r. (I PRN 18/79) stwierdzając, że „powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, podyktowane uzasadnionymi potrzebami zakładu pracy, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, niepowodujące obniżenia wynagrodzenia i odpowiadające kwalifikacjom pracownika, nie wymaga zachowania formy pisemnej”. Zachowanie formy pisemnej jest jednak zalecane ze względów dowodowych.

WAŻNE!

Powierzenie pracownikowi innej pracy następuje na podstawie ustnego lub pisemnego polecenia służbowego, jednak do celów dowodowych zalecana jest forma pisemna.

Podstawa prawna

  • art. 42 § 4 Kodeksu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łatwe podatki

Portal „Łatwe podatki” pozwala zrozumieć trudne zagadnienia związane z podatkami (takimi jak np. VAT, CIT czy PIT) w sposób stosunkowo przystępny, podparty ciekawymi przykładami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »