| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność pracownika za szkodę w mieniu powierzonym

Odpowiedzialność pracownika za szkodę w mieniu powierzonym

Prowadzę niewielką firmę. Zamierzam zatrudnić pracownika i powierzyć mu całe mienie firmy, którym do tej pory zarządzałem sam. Na jakiej zasadzie odpowiada pracownik za mienie powierzone i do jakiej wysokości? Czy jeśli pracownik wyrządzi mi szkodę, będę mógł potrącić jej wysokość bezpośrednio z jego wynagrodzenia?

Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Powierzyć można każde mienie. Pracodawca nie może jednostronną decyzją potrącić sam z wynagrodzenia pracownika kwotę odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez pracownika.

Pracownik za szkodę w mieniu powierzonym ponosi większą odpowiedzialność niż w przypadku wyrządzenia pracodawcy nieumyślnie szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, tj. odpowiada za szkodę w pełnej wysokości, a nie w granicach 3-miesięcznego wynagrodzenia. Szkoda obejmuje nie tylko rzeczywistą stratę poniesioną przez pracodawcę, ale również utracone przez niego korzyści.

Konieczną przesłanką odpowiedzialności pracownika jest prawidłowe powierzenie mienia. Następuje ono z reguły na podstawie spisu inwentaryzacyjnego (remanentu). Pracownik powinien na jego zakończenie podpisać protokół zdawczo-odbiorczy i deklarację odpowiedzialności materialnej. Jeżeli pracodawca nie dokona właściwego powierzenia mienia, nie będzie mógł dochodzić odszkodowania za szkodę w pełnej wysokości. W takiej sytuacji pracownik będzie odpowiadał do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia, chyba że wyrządził szkodę umyślnie, wówczas zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.

Konieczną przesłanką odpowiedzialności jest również zapewnienie przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę odpowiednich warunków.

Naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy może nastąpić na podstawie ugody zawartej między pracownikiem a pracodawcą. Pracodawca może obniżyć wysokość odszkodowania, uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy.

W przypadku gdy pracownik uchyla się od wykonania ugody, pracodawca nie może sam potrącić kwoty odszkodowania z wynagrodzenia pracownika. Należności, które podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę, określa art. 87 § 1 k.p. Wśród wymienionych nie ma kwoty odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy przez pracownika. Ugoda podlega wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Gdy zawarcie ugody nie będzie możliwe, pracodawca może wystąpić do sądu pracy z pozwem przeciwko pracownikowi. Sąd, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, może również obniżyć odszkodowanie. Obniżenie odszkodowania może nastąpić także na podstawie zawartej ugody sądowej.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »