| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Jak udowodnić nietrzeźwość pracownika lub pracodawcy

Jak udowodnić nietrzeźwość pracownika lub pracodawcy

Do udokumentowania nietrzeźwości bądź odurzenia pracownika lub pracodawcy nie zawsze potrzebne jest badanie krwi czy wydychanego powietrza przez użycie probierza trzeźwości. Wystarczające mogą okazać się zeznania świadków.

● Czy nietrzeźwość może stanowić przesłankę odmowy wypłaty świadczeń pracowniczych, np. z tytułu wypadku przy pracy lub wypłaty tzw. trzynastki?

– Katalog środków, które pracodawca może zastosować wobec pracownika, który stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, jest bardzo szeroki. Przede wszystkim może wykorzystać kary porządkowe: upomnienia, nagany lub karę pieniężną – w wysokości maksymalnie jednodniowego wynagrodzenia pracownika za jedno przekroczenie. Inne sankcje, takie jak pozbawienie prawa do premii lub nagrody mogą wynikać z regulaminu pracy lub wynagradzania bądź układu zbiorowego pracy obowiązującego u pracodawcy.

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej wyraźnie określa sytuacje, w których pracownik z powodu dopuszczenia się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków pozbawiony jest „trzynastki”. Jedną z nich jest stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub przebywanie w pracy w takim stanie. Podobne uregulowania mogą zawierać zakładowe przepisy prawa pracy dla pracowników spoza jednostek sfery budżetowej.

Ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, jeśli będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badanie. Odmowa poddania się badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowadzenie powoduje pozbawienie pracownika prawa do świadczeń.

● Czy obligatoryjność badania trzeźwości w uzasadnionej sytuacji oraz zakres podmiotów zobowiązanych do poddania się takiemu badaniu można ustanowić w regulaminie pracy?

– Badanie trzeźwości można wykonać jedynie za zgodą pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast niedopuszczenie nietrzeźwego pracownika do pracy, a także w uzasadnionych przypadkach wezwanie do zakładu pracy policji, aby ona wyegzekwowała poddanie się badaniu. Może także wydać polecenie pracownikowi wykonania badania na komisariacie.

Obowiązek trzeźwości pracownika wynika z przepisów prawa. Mimo to nie można zmusić pracownika przez zapisy w regulaminie pracy do zbadania się alkomatem wbrew jego woli. Przepisy regulaminów pracy – zgodnie z naczelną zasadą prawa pracy – nie mogą być mniej korzystne niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

● Czy nietrzeźwość pracownika może uzasadniać żądanie pracodawcy naprawienia szkody wyrządzonej nieumyślnie przez tego pracownika?

– Jeżeli pracownik na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Co do zasady odpowiedzialność pracownika ograniczona jest do szkody rzeczywistej oraz do wysokości 3-krotnych zarobków pracownika. Natomiast jeżeli szkoda została wyrządzona umyślnie, ograniczenia te nie mają zastosowania, tj. pracownik odpowiada do pełnej wysokości szkody. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, wyrządzając szkodę w stanie nietrzeźwości, pracownik dopuścił się rażącego niedbalstwa, które jest formą winy umyślnej. Tym samym w takim przypadku pracownik będzie odpowiadał bez ograniczeń.

● Dziękuję za rozmowę.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »