| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Alkohol w zakładzie pracy

Alkohol w zakładzie pracy

Zatrudniani przeze mnie pracownicy często robią zakupy w sąsiednim sklepie. Oprócz artykułów spożywczych czasami kupują piwo i wino. Zabroniłem pracownikom wnosić alkohol na teren zakładu. Proszę o informację, czy mam do tego prawo? Czy jest jakiś przepis, na podstawie którego mogę wprowadzić taki zakaz?

Ma Pan prawo zabronić pracownikom wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładu pracy.

Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia (DzU nr 25, poz. 105) zabraniają wnoszenia napojów alkoholowych na teren zakładu pracy. Napojem alkoholowym jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Powyższą definicję zawiera art. 46 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 nr 70, poz. 473 ze zm.). Oznacza to, że w rozumieniu ustawy napojami alkoholowymi są również piwo i wino.

Wspomniane rozporządzenie nakazuje też pracodawcy zapewnienie niezbędnej informacji o zakazie wnoszenia napojów alkoholowych. Należy również poinformować o rygorach grożących w razie niezastosowania się do tego zakazu.

Obowiązkiem osób wchodzących na teren zakładu jest przekazanie do depozytu posiadanych napojów alkoholowych. Niezastosowanie się do tego nakazu może skutkować niewpuszczeniem na teren zakładu pracy. Do depozytu przyjmuje się napoje alkoholowe tylko w oryginalnych naczyniach zamkniętych. Przepisy dokładnie określają tryb postępowania w razie przyjęcia depozytu. Przede wszystkim należy wydać pokwitowanie. Powinno ono zawierać następujące dane: wyszczególnienie ilości, rodzaju i gatunku alkoholu oraz pouczenie o terminie odebrania depozytu i skutkach niedotrzymania tego terminu. Pokwitowanie stanowi druk ścisłego zarachowania oraz jest oznaczone kolejnym numerem, który jednocześnie umieszcza się na naczyniu. Pokwitowanie sporządza się w dwóch egzemplarzach – drugi egzemplarz stanowi dowód przyjęcia i przechowywania napoju alkoholowego w depozycie.

Wydanie pokwitowania nie stanowi jedynego obowiązku pracodawcy związanego z przyjęciem napoju alkoholowego do depozytu. Pracodawca powinien także prowadzić ewidencję depozytów i opłat za przechowywanie napojów alkoholowych oraz protokoły zniszczenia.

Odebranie napoju alkoholowego z depozytu następuje za zwrotem pokwitowania. Nieodebranie napoju alkoholowego w terminie 5 dni od daty oddania na przechowanie, pociąga za sobą nieodwracalne skutki. Otóż nieodebrane napoje alkoholowe podlegają niezwłocznemu komisyjnemu zniszczeniu. Z tej czynności należy sporządzić protokół. Osoba, która nie odebrała depozytu w terminie, może jedynie domagać się zwrotu pieniędzy w kwocie odpowiadającej wartości przechowywanego napoju alkoholowego, pomniejszonej o kwotę stanowiącą należność przechowawcy z tytułu opłat za przechowanie. Należność za przechowanie nie jest zbyt wygórowana i wynosi, zgodnie z przepisami rozporządzenia, 1 gr w pierwszym dniu i 2 gr za każdy następny dzień. Wpływy z tytułu opłat za przechowanie napojów alkoholowych w depozycie przeznacza się na cele związane z organizowaniem warunków przechowywania napojów alkoholowych w depozycie oraz na cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »