| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy

Pracodawca powinien wprowadzić prawidłowe i dostosowane do potrzeb zakładu pracy regulacje dotyczące sposobów usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Jest to bardzo istotne przy ewentualnym ustaleniu, czy w danej sytuacji miało miejsce naruszenie zasad usprawiedliwiania nieobecności i przy wyciągnięciu konsekwencji dyscyplinarnych z tego powodu wobec pracownika. Częste, a zwłaszcza niezaplanowane nieobecności pracownicze mogą narażać pracodawcę na poważne szkody finansowe oraz w znacznym stopniu dezorganizować proces pracy.

Jeśli pracownik korzysta ze zwolnień od pracy, za które pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia, pracodawca wydaje pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia. Pracownikowi przysługuje bowiem w takim przypadku rekompensata wynagrodzenia od organu, który go wezwał, chyba że przepisy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia od pracy.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy:

  • w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole zawodowej, wyższej, w placówce naukowej albo jednostce badawczo-rozwojowej lub w razie prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym (zwolnienie z tego tytułu nie może przekraczać 6 godzin w tygodniu lub 24 godzin w miesiącu);
  • pracownika będącego członkiem rady nadzorczej, działającej u zatrudniającego pracodawcy, na czas niezbędny do uczestniczenia w posiedzeniach rady.

Za te okresy pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Otrzymuje on bowiem odrębne wynagrodzenie za świadczenie powyższych czynności.

Przepisy nie przewidują również obowiązku wystawienia zaświadczenia o utraconych zarobkach oraz wypłaty wynagrodzenia pracownikowi będącemu członkiem doraźnym Państwowej Komisji Wypadków Kolejowych, zwolnionemu od pracy na czas wyznaczenia go do udziału w postępowaniu. Jest on wynagradzany na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami o transporcie kolejowym.


Podstawa prawna:

  • art. 29 § 3, art. 52 § 1 pkt 1, art. 108, art. 257, art. 2982 Kodeksu pracy,

Orzecznictwo uzupełniające:

  • Stwierdzona orzeczeniem lekarskim czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby usprawiedliwia z mocy prawa nieobecność w pracy, a pracownik jest tylko zobowiązany zawiadomić pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności o jej przyczynie i przewidywanym czasie trwania. Przedłożenie pracodawcy odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego jest dowodem zaistnienia zdarzenia podanego w zaświadczeniu. (Wyrok Sądu Najwyższego z 20 października 1998 r., I PKN 397/98, OSNP 1999/23/747)
  • Odmowa udzielenia zwolnienia od pracy w celu prowadzenia szkolenia na kursie zawodowym nie jest poleceniem dotyczącym pracy, którego pracownik może nie wykonać z powodu sprzeczności z prawem (art. 100 § 1 Kodeksu pracy i § 13 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). (Wyrok Sądu Najwyższego z 9 września 2004 r., I PK 396/2003, OSNP 2005/6/82)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »