Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój – opis praktyk

Małgorzata Rzewuska
Odpowiedzialność biznesu to proces poznawania i włączania zmieniających się oczekiwań społecznych w strategię zarządzania, a także monitorowania wpływu takiej strategii na wzrost wartości firmy. Coraz większa złożoność i zmienność otoczenia jest jednym z najważniejszych czynników powodujących konieczność poszukiwania coraz lepszych dróg zrównoważonego rozwoju. Jakie zatem działania CSR podejmują firmy ING Bank Śląski, Polkomtel i Grupa TP?

ING Bank Śląski SA – wchodzący w skład globalnej Grupy ING, Polkomtel SA – jeden z największych na polskim rynku operatorów telefonii komórkowej, oraz Grupa TP – największa grupa telekomunikacyjna w Europie Centralnej – to trzej ogromni pracodawcy, którzy od lat starają się prowadzić działalność odpowiedzialną społecznie. Poszukują odpowiedzi, wobec kogo, prowadząc biznes, są odpowiedzialni oraz co się na tę odpowiedzialność składa.

Sposób na realizację celów

Działania obecnie nazywane odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem były podejmowane przez ING Bank Śląski od początku jego istnienia. Były to chociażby różnorodne świadczenia dla pracowników czy też działająca od 20 lat Fundacja ING Dzieciom, która wszechstronnie wspiera dzieci zagrożone wykluczeniem społecznym. – Zrównoważony rozwój jest dla ING Banku Śląskiego naturalną drogą realizacji celów biznesowych. Jesteśmy ważnym i cieszącym się dobrą reputacją pracodawcą, mecenasem dla lokalnych inicjatyw, poważnie traktujemy klienta, który zawsze powinien być świadomy, na co się decyduje. Celem naszej działalności jest zdobycie zaufania klienta. W tym procesie kluczowy jest zadowolony i kompetentny pracownik, stąd wszyscy jesteśmy zaangażowani w budowę lepszego miejsca pracy – wyjaśnia Anita Buczkowska, starszy specjalista ds. komunikacji w ING Banku Śląskim.

CSR w procesie zarządzania

Strategia CSR ING Banku Śląskiego jest osadzona w kontekście zarówno potrzeb jego interesariuszy, jak i strategii biznesowej banku. – To dwie dominujące siły, które pozwalają nam pozostać blisko realnych potrzeb społecznych, nie zbaczając przy tym z kursu, jaki wyznacza klasyczna kalkulacja biznesowa – mówi Anita Buczkowska. Troska o miejsce pracy to jeden z czterech kluczowych obszarów CSR, który w banku znacznie wykracza poza tradycyjne rozumienie zarządzania zasobami ludzkimi. – Poza wspieraniem pracowników w rozwoju, inicjatywami, które ułatwiają godzenie pracy z życiem prywatnym czy ofertą socjalną pozwalającą czerpać korzyści z siły banku, kładziemy też duży nacisk na edukację pracowników. Zachęcamy ich również, by dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi – dodaje Anita Buczkowska. W budowaniu przyjaznego klimatu i unikalnej kultury banku ważną rolę odgrywają także międzydepartamentowe staże pracownicze, programy dla absolwentów i praktykantów oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych pracowników.

Wolontariat pracowniczy

Chlubą banku jest doskonale rozwinięty wolontariat pracowniczy. Z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. Prężnie działa program Wolontariat ING – ponad 1000 pracowników banku regularnie pracuje na rzecz innych – zarówno indywidualnie, jak i uczestnicząc w wyjazdach integracyjnych, podczas których np. wolontariusze odnawiali place zabaw. – Od lat tworzymy korzystny klimat dla aktywności wolontarickiej. Każdy może w ciągu roku przeznaczyć jeden dzień pracy na takie działania. Naszym celem jest wskazywanie możliwości, jakie daje wolontariat (rozwojowych, satysfakcji własnej, integracyjnych, okazji do mierzenia się z nowymi rolami w grupie) i zachęcenie do korzystania z nich. Edukujemy też pracowników w zakresie ochrony środowiska, zdrowego trybu życia, czy choćby w czasie trwania polskiej prezydencji w Radzie UE na temat Unii Europejskiej – mówi Anita Buczkowska.

W inspirowaniu do działań wolontariackich kluczową rolę odgrywa Fundacja ING Dzieciom. Przykładem jest tu konkurs „Dobry Pomysł”. Pracownicy zgłaszają projekty dotyczące lokalnych społeczności, na których realizację fundacja przyznaje granty. W 2010 r. do IV edycji konkursu zgłoszono 67 projektów, z czego jury konkursu wytypowało 42 najlepsze. Fundacja i bank wydały również dwie książki terapeutyczne dla dzieci, które stanowią kanwę akcji społecznej angażującej wielu pracowników ING Banku Śląskiego.


CSR a miejsce pracy

Wiele praktyk wyróżnia ING Bank Śląski w obszarach: miejsca pracy, rynku, środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania i raportowania. – Co roku przeprowadzamy badanie satysfakcji pracowników. Wysoka frekwencja – 85 proc. w roku 2010 – świadczy o tym, że większość z nich chce współtworzyć naszą organizację. Badanie umożliwia tworzenie i realizację planów rozwojowych w najbardziej newralgicznych obszarach. Wyniki jednostek możemy odnieść do całej firmy czy do benchmarku Grupy ING na świecie. Wyniki są również konsultowane z pracownikami i w takim też trybie tworzymy plany rozwojowe – wyjaśnia Anita Buczkowska. Z inicjatywy pracowników bank wspiera także wiele imprez sportowych. Tej jesieni podczas 33. Maratonu Warszawskiego ING Bank Śląski stanął na podium jako Firma Przyjazna Bieganiu. Ułatwiając zaś godzenie życia zawodowego z osobistym bank m.in. raz w miesiącu daje pracownikom możliwość wykonywania pracy w domu. Ponadto wielu z nich ma zadaniowy system pracy lub elastyczne godziny pracy.

Przewaga konkurencyjna dzięki dialogowi

Polkomtel od początku działalności jest firmą zaangażowaną społecznie. – Chodzi o to, aby nasze działania nie były związane tylko i wyłącznie z czerpaniem korzyści, lecz także z dialogiem społecznym oraz kreowaniem pozytywnych efektów w otoczeniu. Na początku była to głównie działalność filantropijna i charytatywna. Od kilku lat wdrażamy założenia nowocześnie rozumianego CSR. W odpowiedzialności społecznej szukamy szans uzyskania przewagi konkurencyjnej – mówi Łukasz Krzeski, kierownik Działu Promocji i PR w Polkomtelu. Pracownicy lepiej są zmotywowani, gdy firma oferuje spójny system wartości. Najlepszym narzędziem do budowania takiej świadomości jest aktywność CSR. Dla stworzenia dobrych warunków pracy potrzebny jest nieustanny dialog, stąd w firmie przeprowadzane jest regularne badanie satysfakcji pracowników. – Pracownicy mogą wypowiedzieć się na temat wielu obszarów zarządzania. Oceniają m.in. warunki pracy i rozwoju, wynagrodzenia, świadczenia socjalne, atmosferę, relacje ze współpracownikami, poziom decyzyjności czy komunikację. Wyniki badań pokazują, że firma daje pracownikom poczucie stabilności i pewności zatrudnienia, co przekłada się też na wskaźnik fluktuacji kadr, a także pozwala odpowiednio kształtować politykę personalną – dodaje Łukasz Krzeski.

Innowacyjność stymulująca zmiany społeczne

Wdrażając CSR, kluczowym elementem jest zbudowanie wewnątrz firmy świadomości, że aktywność o tym charakterze jest istotna i potrzebna, również z punktu widzenia działalności biznesowej firmy. Jednocześnie aktywność na tym polu powinna mieć charakter innowacyjny, a nie odtwórczy. Polkomtel poza obszarami CSR odpowiadającymi na potrzeby pracowników czy środowiska angażuje się w projekty związane z technologią i bezpieczeństwem. – Z bezpieczeństwem z uwagi na fakt, że obecnie telefon komórkowy daje to poczucie. Umożliwia bowiem nawiązanie szybkiego kontaktu z najbliższymi czy też wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia. Flagowy projekt firmy związany jest ze współpracą ze służbami ratowniczymi: GOPR, TOPR i WOPR. W jej ramach stworzony został m.in. Zintegrowany System Ratownictwa. Umożliwia on sprawniejszą komunikację zarówno między ofiarami wypadków a ratownikami, jak i między ratownikami i centralami przyjmującymi zgłoszenia od poszkodowanych. Projekt od strony technologicznej jest na bieżąco rozwijany i rozszerzany o kolejne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa – wyjaśnia Łukasz Krzeski. Rozwój technologiczny umożliwia świadczenie usług, które obok korzyści komercyjnych przynoszą także wymierne korzyści społeczne. Tego rodzaju model prowadzenia działań biznesowych służy rozwojowi innowacyjności i w sposób wymierny stymuluje zmiany społeczne.

Wolontariat i ekologia

To, co w Polkomtelu zwiększa identyfikację pracowników z firmą, to m.in. działalność wolontariacka, np. coroczna współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. – Inicjatywą, której celem jest również zwiększenie społecznego zaangażowania pracowników w projekty prospołeczne, jest konkurs grantowy, w ramach którego pracownicy ubiegają się o granty dla instytucji pożytku publicznego. W trakcie dwóch edycji konkursu nagrodzonych zostało sześć projektów – mówi Łukasz Krzeski.

Polkomtel realizuje również inicjatywy proekologiczne. Aktywność na tym polu przynosi wiele korzyści, m.in. oszczędności finansowe, wzmacnianie relacji z pracownikami czy poprawę reputacji firmy. – Przykładem jest proces wymiany floty samochodowej. Realizowany jest on w oparciu o politykę, zgodnie z którą zawsze wybierane są samochody spełniające możliwie najsurowsze normy środowiskowe. Gros floty to samochody małolitrażowe. Takie podejście przynosi pozytywny efekt dla środowiska, jak też wyniku firmy – mówi Łukasz Krzeski. Polkomtel regularnie też realizuje wśród pracowników np. akcje zbierania starych telefonów komórkowych. Mają one formę specjalnego wydarzenia, a ich celem jest budowanie systemu wspólnych wartości łączących pracowników firmy.


Dobry biznes

Dla Grupy TP społeczna odpowiedzialność biznesu to długofalowa strategia zarządzania i sposób budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. To proces stopniowego doskonalenia się, by coraz lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie niesie teraźniejszość i przyszłość, na oczekiwania interesariuszy czy środowiska. – CSR to dla nas sposób prowadzenia DOBREGO biznesu – dobrego ekonomicznie, etycznie i ekologicznie. Szczególnie ważne jest strategiczne podejście, wkomponowanie CSR-u w podstawy działania, w misję i wartości firmy. Oznacza to wprowadzanie zmian na poziomie postaw i sposobu myślenia o roli biznesu wśród wszystkich pracowników. To ogromne wyzwanie w tak dużej organizacji. Dział HR ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tego procesu. Ważnym krokiem jest też edukacja pracowników firmy i przekonanie ich, że działania społecznie odpowiedzialne to nie tylko wydatki i dzielenie się zyskiem, ale sposób wypracowywania tego zysku z korzyścią dla wszystkich – mówi Monika Kulik, ekspert ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Grupie TP.

Strategia CSR

W 2009 r. CSR został wpisany w strategiczne cele Grupy TP i FT. Za realizację strategii CSR odpowiedzialny jest Komitet Sterujący ds. CSR, w którego skład wchodzą menedżerowie odpowiedzialni za najważniejsze obszary funkcjonowania firmy. – Celem Komitetu jest zarządzanie polityką CSR w Grupie TP – zatwierdzanie długoterminowych planów, koordynowanie i nadzór nad strategią CSR i dopasowanie jej do celów biznesowych Grupy TP, monitorowanie wdrażania działań i projektów. Członkami Komitetu są m.in. członek zarządu Grupy TP ds. ludzkich, a także dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej. To zapewnia wpisanie działań z zakresu CSR w obszar zarządzania HR, a także przekłada się na komunikację tych działań do pracowników. W obszarze HR mamy też wyznaczonych koordynatorów ds. CSR, z którymi kontaktujemy się na bieżąco przy realizacji projektów, raportowaniu czy komunikacji – wyjaśnia Monika Kulik.

Wyzwania w obszarze CSR Grupy TP przekładają się na konkretne cele w jej strategii CSR, projekty czy wskaźniki. Jednym z tych zadań jest bycie dobrym pracodawcą. – Odpowiedzialność firmy wobec pracowników to nie tylko kwestia wspierania ich w pełnieniu ich funkcji zawodowej, a więc sprawiedliwa ocena, zapewnienie równych praw, możliwości poszerzania wiedzy i umiejętności, opieka zdrowotna, danie godnego zabezpieczenia na przyszłość czy wreszcie pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Ważna jest też kwestia równowagi życia zawodowego i prywatnego, aby pomóc pracownikom znaleźć złoty środek pomiędzy efektywną pracą a życiem rodzinnym. Działania w obszarze HR przekładają się na konkretne cele, choćby zwiększenie udziału kobiet w zarządzaniu – zapewnienie 35-proc. udziału kobiet na stanowiskach menedżerskich do 2015 roku – dodaje Monika Kulik.

Zaangażowanie społeczne

W Grupie TP społeczna odpowiedzialność biznesu to ważny element systemu zarządzania, pozwalający na lepsze współdziałanie i zrozumienie potrzeb różnych grup interesariuszy. Coraz częściej umożliwia on kreowanie i wykorzystywanie nowych szans rozwoju biznesu oraz pozwala wyróżnić się z grona konkurentów. Dlatego dla firmy CSR jest nie tylko sposobem ograniczenia ryzyka, lecz także szansą – że będzie pierwsza, lepiej dostosowana do potrzeb rynku teraz i w przyszłości.

Zaangażowanie społeczne firmy to nie tylko działalność Fundacji Orange – jednej z największych fundacji korporacyjnych w kraju, lecz także bezpośrednia współpraca z organizacjami społecznymi, udostępnianie usług na cele społeczne, tj. sms i linie charytatywne, infolinie czy wreszcie pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. – W 2003 r. stworzyliśmy program wolontariatu pracowniczego. Pracownicy uczestniczą w programach społecznych realizowanych w Grupie TP, a dzięki grantom realizują własne pomysły na wolontariackie projekty regionalne. Program wolontariatu może się dobrze rozwijać dzięki zaangażowaniu wyższej kadry menedżerskiej. Jednym z wolontariuszy jest prezes Grupy TP – prowadzi lekcje o bezpiecznym internecie, a co roku podczas Dnia Fundacji Orange nagradza pracowników zaangażowanych w działania społeczne. Dzień Fundacji Orange to urodziny fundacji, które świętujemy razem z Dniem Wolontariusza – to doskonała okazja do podziękowania najbardziej zaangażowanym w działania społeczne pracownikom – podsumowuje Monika Kulik.

Firmy ING Bank Śląski SA, Polkomtel SA oraz Telekomunikacja Polska SA otrzymały tytuł Top Employers Polska 2011. Projekt Top Employers Polska identyfikuje i certyfikuje najlepszych pracodawców w Polsce pod względem ich polityki i praktyki personalnej. Organizatorem projektu jest Instytut CRF. W programie wyłaniani są pracodawcy, którzy wyróżniają się pod względem świadczeń podstawowych, świadczeń dodatkowych i warunków pracy, szkoleń i rozwoju, rozwoju kariery zawodowej oraz kultury organizacyjnej firmy. Więcej informacji: www.topemployers.pl.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak docenić pracownika? Pomogą zmiany w prawie pracy (work-life balance)

  Dzień Doceniania Pracownika. Chociaż metod pozapłacowego wynagradzania zespołów jest dużo, to nowa dyrektywa work-life balance otwiera przed pracodawcami nowe możliwości.

  E-ZLA dostępne na PUE ZUS

  W związku ze zmianami od 1 stycznia 2023 r. każdy przedsiębiorca który opłaca składki na ubezpieczenia społeczne jest zobowiązany do posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych - PUE ZUS. Co jeśli przedsiębiorca nie ma profilu? ZUS założy go za niego. Nawet jeśli płatnik nie dokończy procesu rejestracji i tak po 24 marca 2023 r. do płatnika będą wysłane elektronicznie przez ZUS PUE –  elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA).

  Czy można wezwać osobę zatrudnioną na pracy zdalnej np. do biura na spotkanie?

  Kwestia wzywania pracownika do biura w czasie wykonywania przez niego pracy zdalnej nie została uregulowana w przepisy Kodeksu pracy. Jednak pracodawca (przełożony) w ramach swoich uprawnień kierowniczych ma prawo wezwać pracownika do wykonywania pracy w biurze, a także polecić mu pracę w każdym innym miejscu, np. udział w spotkaniu odbywającym się w siedzibie kontrahenta albo odbycie podróży służbowej. 

  98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen

  98 proc. Polaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen – wynika z badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023", opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych nie rozważa w najbliższym czasie samodzielnego inwestowania – dodano.

  Płace rosną, ale realna wartość zarobków spada

  W lutym br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 0,8%. W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszyło się o 0,1%. Przeciętne wynagrodzenie zaś w lutym br. w porównaniu z lutym 2022 r. było wyższe o 13,6% - podał GUS.

  Urlop ojcowski. Co się zmienia w 2023 r.

  Urlop ojcowski to jedno z uprawnień pracowniczych, których dotyczy najnowsza nowelizacja Kodeksu pracy. Co zmieniło się w regulacjach dotyczących urlopu ojcowskiego?

  e-ZLA będą przekazywane na profil płatnika składek założony z urzędu przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji

  Po 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile płatników składek automatycznie utworzone przez ZUS, nawet jeśli płatnik nie dokończył procesu rejestracji.

  Decyzję w sprawie rezygnacji z PPK można w każdej chwili zmienić

  Uczestnictwo w PPK jest dla osoby zatrudnionej całkowicie dobrowolne. Pracownik może w każdej chwili zarówno zrezygnować z oszczędzania w PPK, jak i do tego oszczędzania wrócić. Pewne ograniczenia dotyczą osób w wieku 70+.

  Nowy kalkulator wyliczy seniorom emerytury

  Nowy kalkulator emerytalny pozwala obliczyć wysokość emerytury tym osobom, które chcą sprawdzić czy opłaca im się przejść na emeryturę w bieżącym roku. Na platformie internetowej PUE ZUS można porównać, jaka będzie wysokość naszej emerytury, w zależności od momentu, w którym decydujemy się zakończyć aktywność zawodową.

  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Zapraszamy na praktyczne webinarium!

  Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Zapraszamy na praktyczne webinarium „Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – o tym musisz wiedzieć!” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 3 kwietnia 2023 roku. Polecamy!

  Kontrole firm transportowych z rosyjskim i białoruskim kapitałem

  Inspektorzy pracy oraz przedstawiciele innych służb rozpoczęli kontrole ponad 60 firm transportowych na terenie całego kraju. Sprawdzane są głównie firmy, które prawdopodobnie działają z wykorzystaniem kapitału białoruskiego lub rosyjskiego. Dariusz Mińkowski, zastępca Głównego Inspektora Pracy, wziął udział w spotkaniu inaugurującym tę akcję.

  Zwolnienie z powodu siły wyższej. Nowość w Kodeksie pracy

  Zwolnienie z powodu działania siły wyższej to nowe uprawnienie, jakie przyznaje pracownikom nowelizacja Kodeksu pracy. W jakich przypadkach pracownik będzie mógł zwolnić się z pracy z powodu działania siły wyższej? Przez jaki okres można korzystać ze zwolnienia z powodu siły wyższej? Co to jest siła wyższa?

  Zezwolenie na pracę a obowiązek informacyjny

  Zezwolenie na pracę, uzyskiwane w urzędzie wojewódzkim, jest jednym z dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na terenie Polski. Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca, który je otrzymał, powinien poinformować pisemnie wojewodę? Odpowiadamy.

  Real-time CSR, czyli nadążyć za konsumentami

  Specjaliści o aktualnych trendach w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

  Podwyżki dla pracowników cywilnych policji

  W ostatnim czasie policjantom udało się uzyskać podwyżki, co spowodowało, że w marcu 2023 r. nie było tak masowych odejść na emeryturę mundurowych jak się tego spodziewano. Niestety sytuacja pracowników cywilnych zatrudnionych w policji również nie jest najlepsza – ich płace są bardzo niskie, a ścieżka kariery zawodowej nie jest uregulowana. Czy będą wreszcie podwyżki dla pracowników cywilnych policji?

  Wyzwania związane z funduszami europejskimi, cyfryzacją i rynkiem pracy

  - Najważniejszym wyzwaniem w tym roku będzie spowodowanie, aby unijne pieniądze z perspektywy finansowej 2021-2027 trafiły do gospodarki, firm, samorządów. Sukcesem będzie też złożenie wniosku do Komisji Europejskiej o płatność z Krajowego Planu Odbudowy – powiedziała Małgorzata Jarosińska - Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej na spotkaniu władz i członków Konfederacji Lewiatan w Józefowie.

  ZUS ZSWA termin na złożenie

  31 marca 2023 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA – Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 rok.

  Jak rejestrować godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej

  Ewidencja czasu pracy zdalnej. Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu rejestrowania rozpoczęcia i zakończenia pracy zdalnej przez pracownika, zatem pracodawca samodzielnie określa zasady w tym zakresie. Rejestracja może się odbywać poprzez wysłanie e-maila o rozpoczęciu (zakończeniu) pracy czy telefoniczne zawiadomienie o tym przełożonego. Można też założyć, że potwierdzeniem wykonywania pracy zdalnej jest np. korespondencja e-mailowa lub wykaz zadań zrealizowanych danego dnia.

  Zmiana czasu a wynagrodzenie

  Koniec marca oznacza zmianę czasu z zimowego na letni. Podpowiadamy, czy przesunięcie wskazówek w zegarach ma wpływ na wynagrodzenie.

  Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe. Czym się różnią? Co dają te ubezpieczenia?

  Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe – czym się różnią? Ubezpieczenia zdrowotne i chorobowe to dwie zupełnie różne rzeczy, mimo że nazwy brzmią podobnie. Są to niezwykle ważne ubezpieczenia – od opłacania na nie składek uzależnione jest, czy przysługuje zasiłek chorobowy, a także bezpłatne leczenie. Jakie są różnice i co dają oba ubezpieczenia?  

  Polacy nadal zainteresowani emigracją zarobkową

  Zainteresowanie emigracją zarobkową od kilku lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W ciągu najbliższego roku wyjazd rozważa blisko 17% Polaków, co czwarty nie potrafi zdecydowanie wypowiedzieć się na ten temat, co jest najwyższym odsetkiem od 2015 roku - wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków”, przygotowanego przez Gi Group.

  Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością i możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekunów

  Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością, opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego, trwają rozmowy nt. ustawy o asystencji - to główne ustalenia po spotkaniu kierownictwa MRiPS i protestujących osób z niepełnosprawnością.

  17 procent Polaków rozważa emigrację zarobkową

  Niemal 17% osób rozważa wyjazd w poszukiwaniu pracy w ciągu najbliższego roku. 93% planujących wyjazd odczuwa skutki pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” przygotowanego przez Gi Group na podstawie badań SW Research.

  Eksport rośnie szybciej niż import

  W styczniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,9 mld zł, co oznacza wzrost o 14,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,1 mld zł, tj. o 6,3% i osiągnęła 120,2 mld zł – podał NBP.

  Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

  Jednym z obowiązków osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna jest przyjmowanie propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie. Co się kryje pod pojęciem odpowiedniej pracy i co się stanie, gdy bezrobotny nie przyjmie oferty takiego zatrudnienia? Odpowiadamy.