Kategorie

Źródło przewagi czy skansen zarządzania? Rola specjalisty ds. BHP w zwiększaniu bezpieczeństwa w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Paweł Berłowski
Paweł Berłowski
Czy firmy chcą inwestować w bezpieczeństwo i higienę pracy, czy uważają tę sferę za skansen na mapie przedsiębiorstwa? Czy rzeczywiście jest to obszar wymagający nowoczesnej wiedzy, narzędzi i bogactwa kompetencji specjalistycznych i menedżerskich, przynoszący firmie wymierne korzyści?

Za i przeciw

Wizerunek współczesnego behapowca w niczym nie przypomina starszego pana, którego pamiętamy sprzed 20 lat. Dziś rola specjalisty ds. BHP – szczególnie w takich branżach, jak: produkcja, logistyka, budownictwo – nie ogranicza się do bycia dozorcą zasad i przepisów. Współczesny specjalista w tej dziedzinie zajmuje się analizą ryzyka wypadkowego, uczestniczy w opracowywaniu systemów motywacyjnych, jest edukatorem i organizatorem eventów, ekspertem, doradcą zarządu, pomaga we wdrażaniu certyfikowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem, a swoją działalność często łączy z innymi dziedzinami, takimi jak ochrona środowiska naturalnego, ochrona przeciwpożarowa czy ochrona mienia.

Międzynarodowa firma rekrutacyjna HAYS Poland poinformowała, że w ciągu ostatnich dwóch lat zdecydowanie zwiększył się popyt na wykształconych i wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdaniem konsultantów HAYS Poland, to skutek zarówno zmian legislacyjnych, jak i zwiększonej świadomości przedsiębiorców dotycząca oszczędności, jakie może przynieść doświadczony fachowiec ds. BHP.

Według ekspertów HAYS, tego rodzaju specjalista w znaczący sposób wspiera firmę w zakresie obniżenia poziomu absencji, co pozwala zmniejszyć straty związane z przestojami, zastępstwami czy nadgodzinami innych pracowników. Pomaga to również obniżyć koszty związane z dodatkowymi szkoleniami oraz podnieść jakość wykonywanej pracy. Dzięki sprawnym służbom BHP możliwe jest stworzenie bezpiecznego środowiska pracy i obniżenie kosztów ubezpieczenia i odszkodowań, co w konsekwencji wpływa na podwyższenie konkurencyjności firmy. W końcu profesjonalne działanie BHP buduje również bardziej przyjazne miejsca pracy, przez co wzmacnia wizerunek dobrego pracodawcy i przyciąga do firmy najlepszych pracowników.

Na potwierdzenie prestiżu tego zawodu HAYS przywołuje posiadane przez siebie informacje o płacach, według których specjalista ds. BHP w branżach produkcyjnej, budowlanej oraz logistyce zarabia od 5 tys. do 8 tys. zł, a menedżer od 10 tys. do 16 tys. zł.

Czy rzeczywiście mamy do czynienia z nowym trendem na rynku specjalistów ds. BHP? Zdaniem Artura Ragana z firmy Work Express, wrażenie zwiększonego obecnie popytu na behapowców może równie dobrze wiązać się z fazą pokryzysowego odbicia na rynku pracy.

– Gospodarka przyspieszyła, pracodawcy zaczęli przyjmować nowych pracowników, więc wzrosło też zapotrzebowanie na behapowców. Jeśli np. firma zwiększyła liczbę pracowników do ponad 100, to zgodnie z przepisami musi zatrudnić specjalistę ds. BHP przynajmniej w niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku firm liczących powyżej 600 zatrudnionych musi to być co najmniej jeden specjalista pracujący na pełnym etacie – tłumaczy Artur Ragan.

Wzrost prestiżu tego zawodu Artur Ragan łączy natomiast z pojawieniem się licznych kierunków BHP na wyższych uczelniach. Powątpiewa jednak przy tym, czy pracodawcom rzeczywiście zależy na zatrudnianiu absolwentów bez doświadczenia.

– Na tym stanowisku bardzo często przydaje się doświadczenie, potrzebne choćby przy załatwianiu spraw w instytucjach państwowych – wyjaśnia.

Z kolei Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2010 roku potwierdza dowartościowanie pracowników z mniejszym stażem i młodszych, a zatem przewagę nowoczesnej wiedzy nad doświadczeniem.

– Nasze dane wskazują, że rzeczywiście młode osoby w wieku 26–30 lat zarabiały dosyć dużo – podkreśla Karolina Widera z firmy Sedlak & Sedlak. – 3450 zł, które otrzymywali, przewyższało o 70 zł zarobki pracowników w wieku 31–35 lat. Jednocześnie płace te były zaledwie o 50 zł niższe od wynagrodzenia zatrudnionych w wieku 41–50 lat.

Zastanawiająca jest przy tym różnica między stawkami dla specjalistów BHP podawanymi przez firmy rekrutacyjne a wynikającymi z badania wynagrodzeń: rekruterzy podali bowiem 5–8 tys. zł, a badanie Sedlak & Sedlak od 2,5 tys. zł do 4675 zł. Różnice wynikają zapewne głównie z faktu, iż dane HAYS Poland dotyczą branży produkcyjnej, logistycznej i budowlanej, a badania Sedlak & Sedlak są przygotowane na podstawie danych z większej liczby branż. Może być też spowodowana m.in. tendencją do relatywnie wyższych wynagrodzeń osób nowo przyjmowanych. Może też wynikać z częściowego bazowania przez firmy rekrutacyjne na stawkach oczekiwanych przez kandydatów. Być może też wśród klientów firm rekrutacyjnych przeważają przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, które płacą przeważnie więcej niż te z polskim kapitałem. A może różnica ta wyraża właśnie to, o czym poinformowała firm HAYS Poland: dziedzina BHP wymaga dziś nowych, bardzo wysokich i różnorodnych kwalifikacji i są one odpowiednio wynagradzane. Dwukrotnie wyżej niż średnia krajowa dla tego zawodu.


KOMENTARZE

Zabójca rutyny poszukiwany

Kamila Białek

konsultant ds. rekrutacji zespołu Manufacturing & Operations w firmie HAYS Poland

Rekrutuję kandydatów na stanowiska związane z BHP od trzech lat i moje doświadczenie pozwala mi mówić o rosnącym popycie na przedstawicieli tego zawodu i jego wysokim prestiżu. Dziś osoba odpowiedzialna w firmie za obszar bezpieczeństwa pracy musi często łączyć twardą wiedzę o przepisach i normach z umiejętnościami analitycznymi, niezbędnymi do analizy zagrożeń oraz z kompetencjami miękkimi – komunikacji interpersonalnej, motywowania, wywierania wpływu. Idealny kandydat na stanowisko specjalisty ds. BHP powinien posiadać wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Cenionymi kierunkami są również ochrona środowiska oraz dodatkowe szkolenia związane z ochroną przeciwpożarową czy pierwszą pomocą. W ogłoszeniach znajdziemy również informacje o pożądanym doświadczeniu i znajomości języka obcego (szczególnie j. angielskiego). Oprócz tych formalnych wymagań coraz większy nacisk kładziony jest na takie kompetencje, jak: kreatywność, proaktywność i zaangażowanie oraz dojrzałość biznesowa. Pracodawcy nie poszukują specjalistów, którzy zapewnią, że firma spełni jedynie minimalny poziom zobowiązań, wynikających z polskiego ustawodawstwa, ale oczekują proaktywnego działania. Jednym z największych zagrożeń bezpieczeństwa w pracy jest rutyna. Najwięcej wypadków wiąże się z dobrze znanymi, już zautomatyzowanymi zadaniami. Dlatego służby BHP muszą przypominać o zagrożeniach i przygotowywać komunikaty na tyle kreatywne, by zapadły w pamięć.

Na wzrost prestiżu tego zawodu wpływają również wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Uzyskanie certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem pracy otwiera większe możliwości kooperacji międzynarodowej podobnie jak ISO 9001 wspiera wizerunek pracodawcy na rynku pracy.

Nie odpowiem jednoznacznie, w jakim stopniu obserwowany z mojej perspektywy wzrost liczby projektów rekrutacyjnych jest wynikiem ogólnej tendencji rynkowej, wynikającej z ocieplenia gospodarki, a w jakim z trendem związanym z wyższymi wymaganiami wobec osób pracujących na stanowiskach specjalistów czy menedżerów ds. BHP. Jest jednak faktem.

Faktem są też wysokie zarobki, o których wiem zarówno od klientów zlecających projekty rekrutacyjne, jak i od kandydatów pytanych o ich oczekiwania płacowe. Rozszerzająca się oferta studiów z obszaru BHP, zarówno podyplomowych, jak i inżynierskich, również świadczy o wzroście znaczenia tego zawodu i zmianie oczekiwać wobec specjalistów BHP.

Komu nie opłaca się inwestować w BHP?

Jan Rzepecki

adiunkt w Zakładzie Zarządzania BHP,Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Wyniki prowadzonych dotychczas w naszym instytucie badań (dr Jan Rzepecki: „Ocena zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe jako ekonomicznego stymulatora poprawy warunków pracy” oraz dr Jan Rzepecki: „Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie”) wskazują na większe zainteresowanie inwestowaniem w poprawę warunków pracy przedsiębiorstw dużych, a zwłaszcza tych, które wdrożyły systemy zarządzania BHP. Wynika to na ogół z ich większych możliwości finansowych, a także z większej świadomości, iż inwestycje takie mogą tym przedsiębiorstwom przynieść znaczne korzyści finansowe w postaci obniżonej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe (nawet do -50 proc. wysokości składki ustalonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla danej grupy działalności, do której należy przedsiębiorstwo).

W znacznie mniejszym stopniu zainteresowane są tymi inwestycjami przedsiębiorstwa małe, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 pracowników, dla których wysokość składki nie zależy od poziomu warunków pracy i ich skutków i jest ustalana w wysokości zryczałtowanej.

Dodatkowo w instytucie prowadzone są obecnie badania dotyczące skłonności do inwestowania w poprawę warunków BHP. Ich wyniki będą dostępne w najbliższym czasie.

Bezpieczna praca wynika z mentalności

Teresa Godoj

dyrektor BHP, ArcelorMittal Poland

Praca behapowca w oczach przeciętnego Polaka nie cieszy się jeszcze dużym prestiżem. Kiedy rozpoczynałam pracę w tym zawodzie, widziałam duże zdziwienie na twarzach znajomych. Ludziom czasem jeszcze wydaje się, że behapowiec siedzi gdzieś w ukryciu i pojawia się tylko wtedy, kiedy trzeba wstrzymać pracę albo kiedy zdarzy się wypadek. I właściwie nikt nie wie, co on takiego robi.

Dziś rola behapowca wygląda nieco inaczej – to współpraca z kierownikami i motywowanie ich do proponowania nowych rozwiązań; to motor zmian i zwiększania bezpieczeństwa w imieniu pracodawcy i przy jego poparciu. Behapowcy nie tylko wykorzystują wiedzę techniczną i prawną, lecz także zarządzają, określają cele i rozliczają z ich realizacji.

Ja, jako dyrektor BHP w firmie zatrudniającej 11 tys. osób, jestem przede wszystkim menedżerem zarządzającym poprawą świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa, a nie behapowcem, który zastanawia się, gdzie jeszcze zastosować zabezpieczenia techniczne.


Całe bezpieczeństwo i bezpieczna praca to tak naprawdę kwestia mentalności. Z jednej strony, nikt świadomie nie naraża swojego życia i zdrowia, ale z drugiej, każdy pracownik sądzi, że akurat jemu wypadek na pewno się nie przydarzy. Dlatego większość naszych działań dotyczyła zmiany mentalności, sposobu myślenia. Jedną z pierwszych opinii, jakie usłyszałam po przyjściu do pracy w ArcelorMittal, było fatalistyczne przekonanie, że w hutnictwie na tyle, a tyle ton wytopionej surówki przypada jeden wypadek. W Rumunii w tym czasie pojawiały się publikacje prasowe pod nagłówkami „Chcesz umrzeć, przenieś się do pracy w Mittalu!”. Nie mogliśmy się pogodzić z takim stanem rzeczy. Zmiana tego przekonania to był początek naszej pracy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że poprawę bezpieczeństwa uczyniliśmy naszą wartością.

Nasze działania polegały, z jednej strony, na wprowadzeniu jak najnowocześniejszych technicznych systemów zapewniających bezpieczeństwo pracy (a były to naprawdę duże inwestycje), bo człowiek popełnia błędy i przed tym należy go chronić, z drugiej zaś miały na celu budowanie odpowiednich postaw, żeby pracownicy widzieli wokół siebie zagrożenia, żeby spojrzeli świeżym okiem na swoje środowisko pracy. Jeśli ktoś pracuje na tym samym stanowisku przez 30 lat, siłą rzeczy przyzwyczaja się do niebezpieczeństwa. Poza tym ignorowanie zagrożeń to część naszej natury. Człowiek nie wynalazłby koła, gdyby nie podejmował ryzyka. To dzięki temu, że je podejmujemy, możemy mówić o postępie. Niemniej jednak rola dozoru polega na tym, aby wprowadzić proste zasady i procedury, do których przestrzegania pracownicy będą bezwzględnie zobowiązani, bo stanowisko pracy nie należy do miejsc, w których można sobie pozwolić na ryzyko. To niezmiernie trudna rola, bo, z jednej strony, atmosfera w pracy musi być przyjazna i nie wolno swoich współpracowników terroryzować, ale z drugiej strony, należy być konsekwentnym i pilnować przestrzegania ustalonych zasad.

To główny nurt zmian. Przed nami jeszcze długa droga, ale już dziś widzimy, że w ciągu tych pięciu lat udało się nam znacznie zmniejszyć wskaźnik wypadków (liczba wypadków z przerwą w pracy na milion roboczogodzin) – z 5,9 w roku 2004 do 1,5 w roku 2010.

BHP jest wsparciem dla organizacji

Maja Chabińska-Rossakowska

dyrektor ds. personalnych, członek zarządu DHL Express (Poland)

Patrząc z naszej perspektywy, BHP to bardziej źródło przewagi firmy niż skansen zarządzania. Przeznaczanie środków na rozwój BHP zdecydowanie się opłaca, choć inwestycje w sferę bezpieczeństwa i higieny pracy nie zwracają się w dosłownym tego słowa znaczeniu pod postacią „rosnących słupków”, jak to ma miejsce w przypadku innych aktywności. W tym wypadku istotne jest także ograniczenie wysokości potencjalnych strat. Innymi słowy, im więcej zainwestujemy w zapewnienie jak najwyższych standardów BHP, tym mniej dotkliwe będą efekty wystąpienia tzw. zdarzeń niekorzystnych, czyli wypadków przy pracy czy chorób zawodowych. Dofinansowywanie oraz skutecznie prowadzona profilaktyka wypadkowa i promowanie wiedzy z zakresu BHP zdecydowanie wpływają na obniżenie absencji spowodowanej m.in. wypadkami przy pracy. Dzięki temu ograniczane są m.in. koszty przestojów czy zmian kadrowych (zastępstw, przekwalifikowania pracowników). Należy pamiętać także o tym, że bezpieczne środowisko pracy to mniejsze koszty związane z ubezpieczeniem. Kolejnym aspektem przemawiającym za opłacalnością inwestycji w BHP jest pozytywny wpływ na wizerunek firmy oraz wzrost standardów pracy, a dzięki temu wysoka jakość serwisu i usług dla klientów. Dotychczasowy wizerunek behapowca, jako nudnego i uprzykrzającego życie „policjanta” powoli odchodzi do lamusa. Dlatego dziś dobrze zarządzana sfera BHP jest wsparciem dla organizacji. Nowoczesne BHP to nie tylko spełnienie minimalnych wymagań prawnych, ale przede wszystkim ciągłe doskonalenie i budowanie kultury bezpieczeństwa.

Jako DHL Express jesteśmy pracodawcą i partnerem dla ponad 5 tys. pracowników i kurierów. Tak duża, różnorodna i rozwijająca się stale organizacja nie mogłaby sprawnie funkcjonować bez rygorystycznego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na każdym stanowisku. Wytyczanie nowych kierunków rozwoju firmy i ich realizacja przez zaangażowanie pracowników i kurierów nie byłoby możliwe bez zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Nasza firma jest dobrym przykładem tego, jak dziedzina BHP, dzięki radykalnej zmianie wizji i misji działu BHP, staje się nowoczesnym obszarem działania. Zastosowaliśmy nowoczesne metody zarządzania, wciąż wprowadzamy nowe rozwiązania, konsultowane z pracownikami. Szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie najwyższego poziomu BHP i ochrony ppoż. we wszystkich naszych oddziałach. BHP jest ważnym elementem kultury korporacyjnej, stąd istotne jest wspieranie kadry zarządzającej w zakresie obowiązków związanych z BHP i popularyzacja wiedzy na ten temat. Stale doskonalone są wewnętrzne procedury. Dział BHP współpracuje z wszystkimi działami, co pozwala na efektywniejsze i szybsze osiąganie celów. Inicjuje także różne projekty zmierzające do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w organizacji. Na przykład w ostatnim czasie zakończyliśmy projekt reorganizacji systemu badań profilaktycznych. Przygotowany też został projekt broszury informacyjnej, zawierającej zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszych sortowniach.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?