Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak być słuchanym

Halina Guryn
Halina Guryn
Z wieloletnich obserwacji prowadzonych przez Janis Forman, amerykańską specjalistkę w zakresie komunikacji korporacyjnej, wynika, że wśród przedstawicieli najwyższej kadry menedżerskiej panuje przekonanie o konieczności stałego komunikowania się z podwładnymi. Jednak niezbyt dużo jest przykładów konkretnych działań potwierdzających tezę, że komunikacja w firmie nie polega tylko na przekazywaniu informacji z góry na dół, ale przede wszystkim oznacza słuchanie tego, co mają do powiedzenia pracownicy.
Wzrost znaczenia umiejętności słuchania – zwłaszcza wśród menedżerów – to bez wątpienia konieczność w obecnych warunkach rynkowych, wymagających szybkiej i elastycznej adaptacji firmy do zmieniającego się otoczenia.

Janis Forman, goszcząca w Polsce na zaproszenie organizatorów IX Międzynarodowego Seminarium Face – firmy doradczej GFMP Management Consultants, pokazała zarówno wzorcowe przykłady wsłuchiwania się w głos załogi i aktywnego korzystania z jej opinii, jak też negatywne strony menedżerskiej komunikacji.

Przekazała też sporo praktycznych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę, wdrażając jednolite zasady komunikacji korporacyjnej oraz metody sprawdzania, jaka jest jej prawdziwa efektywność i ocena w oczach pracowników.

Trzy przykłady – trzy wzorce

W badanych przez Janis Forman międzynarodowych firmach – m.in. Accenture, FedEx, Sears – najwyższa kadra menedżerska uważa komunikację za bardzo ważny obszar działania organizacji. Specjaliści ds. komunikacji mają tu wysoką pozycję. Uczestniczą w podejmowaniu decyzji na temat planowania strategii firmy i o metodach prezentowania jej pracownikom.

Aby to było jednak możliwe, muszą spełnić podstawowy warunek: muszą mieć wiedzę z różnego zakresu funkcjonowania firmy – od zagadnień związanych ze strategią i modelem biznesowym przedsiębiorstwa, po sprawy dotyczące księgowości i finansów. Dopiero wtedy mogą zastosować skuteczne (czyli odpowiednio dostosowane do poszczególnych grup zawodowych) metody komunikacji w firmie.

Przykład z Accenture: pomysły z notatnika

Joe Forehand, prezes Accenture, międzynarodowej firmy konsultingowej, propagował hasło „Jestem twoim pomysłem”. Zwracał uwagę właśnie na słuchanie podwładnych, którzy – znając specyfikę pracy na swoich stanowiskach – mogą mieć najlepsze pomysły na rozwiązanie jakiegoś problemu.

Forehand był zainteresowany również współpracą z tymi zewnętrznymi konsultantami, którzy nie przynoszą gotowych recept, ale najpierw wnikliwie słuchają pracowników firmy od najwyższego do najniższego szczebla. Sam dokonywał szybkiej oceny, którego konsultanta warto zaangażować – jeżeli przychodził on na spotkanie z czystym notatnikiem, oznaczało to, że nie ma gotowych założeń i schematycznych rozwiązań, chce najpierw usłyszeć o problemach, jakie są w firmie, zrozumieć panującą w niej sytuację, a dopiero potem zaproponować konkretne działanie.

Forehand zawsze miał przy sobie czysty notatnik. Starał się słuchać pracowników, zapisywać i realizować ich pomysły.

Przykład z FedEx:
telewizja firmowa
W firmie FedEx także mającej swoje filie w różnych krajach świata, prezes Fred Smith zorganizował wewnętrzną telewizję, podkreślając przy tym: „To nie jest sieć TV Freda Smitha”. Zaznaczał, że telewizja firmowa jest dla pracowników, jest przez nich współtworzona, a więc to jedna z najważniejszych metod budowania wewnętrznej integracji, a nie sposób przekazywania informacji „w dół”.

Przykład z Sears:
rozmowy z prezesem
Jeszcze innym przykładem komunikowania się, jaki był przytoczony przez Janis Forman, były działania podjęte w firmie Sears. Jej prezes, Alan Lacy wprowadził zasadę regularnych, odbywających się co kilka tygodni spotkań z pracownikami na różnych stanowiskach. Chodziło mu o pełny przekrój hierarchii służbowej, dzięki czemu w spotkaniach uczestniczyły osoby zarówno na niższych, jak i wyższych stanowiskach (od sekretarek po bezpośrednich podwładnych prezesa).
Innym rodzajem spotkań, jakie Lacy zainicjował w firmie, były rozmowy przedstawicieli różnych grup zawodowych, np. pracowników działu finansów i działu marketingu z prezesem oraz dyrektorem generalnym. W jednym z takich spotkań uczestniczyła grupa osób odpowiedzialnych za zmiany w kulturze organizacyjnej firmy. W skład grupy wchodzili: dyrektor personalny, specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej i dyrektor generalny firmy odpowiedzialny za budowę i wdrożenie strategii biznesowej, której elementem jest kultura organizacyjna.

Jak zaznaczyła Janis Forman opisująca inicjatywy Lacy’ego, takie spotkania nie były wcale standardowym działaniem w firmach – częściej można było zaobserwować rywalizację między działami HR i komunikacji o zakres zadań i odpowiedzialności. W Sears udało się tego uniknąć dzięki konkretnej decyzji i postawie prezesa firmy – inicjatora i bezpośredniego uczestnika międzydziałowych rozmów.

Elementy procesu komunikacji

Proces komunikacji – według amerykańskiej specjalistki – złożony jest z czterech elementów, które wymagają wykonania poszczególnych zadań:

1. Wiadomości

To punkt wyjścia całego procesu: zestaw informacji, które powinny być przekazane pracownikom. Zadania dla specjalistów ds. komunikacji są tu następujące:
•  należy wybrać odpowiedni kanał komunikacyjny;
•  trzeba uważnie i w sposób zrozumiały dla odbiorców sformułować przekaz.

2. Grupy docelowe

Ten element procesu komunikacji może sprawić – według Janis Forman – najwięcej trudności. Wymaga od specjalistów zajmujących się komunikacją wewnętrzną udzielenia odpowiedzi na takie pytania:
•  jakie grupy docelowe funkcjonują w organizacji?
•  jaka jest opinia poszczególnych grup o organizacji?
•  jaką wiedzą dysponują członkowie poszczególnych grup docelowych na dany temat?

3. Reakcja grupy docelowej

To bardzo ważna część procesu komunikacji, polegająca na monitorowaniu reakcji pracowników, do których wiadomości są adresowane. Zadania specjalistów ds. komunikacji dotyczą analizy:
•  czy grupa docelowa reaguje tak, jak zostało to zaplanowane (czy reakcja zgodna jest z przyjętą strategią organizacji)?
•  czy należy skorygować wiadomości pod wpływem reakcji i odpowiedzi grupy docelowej?

4. Organizacja (firma)

W procesie komunikacji pełni bardzo ważną rolę. Na poziomie ogólnym – firmowym podejmowane są bowiem decyzje dotyczące strategii organizacji. Dlatego zadaniem specjalistów ds. komunikacji jest określenie:
•  jakie są oczekiwania organizacji od każdej grupy docelowej?
•  jakie zasoby ma organizacja (pieniądze, ludzie, czas)?
•  jaka jest wiarygodność organizacji?

Efektem udzielenia odpowiedzi na te trzy ostatnie pytania są informacje, jakie firma chce przekazać pracownikom, a zatem koło zamyka się i wracamy do punktu wyjścia w opisie procesu komunikacji, czyli do wiadomości.

Wszystko zaczyna się od kształcenia

Zdaniem Janis Forman, słuchanie pracowników jest słabym punktem menedżerów wychowanych w kulturze Zachodu – zarówno amerykańskiej, jak i europejskiej. Źródłem tej słabości jest kształcenie kadry kierowniczej i przekazywanie jej charakterystycznego dla studiów MBA stylu komunikacji zakorzenionego w harwardzkim programie jeszcze z początków XX wieku.
Główną cechą tego stylu jest stosowanie metody niespodziewanych i nagłych wezwań do wypowiedzi podczas prezentacji i dyskusji na temat studiów przypadków, czyli opisów działania równych firm w sytuacji kryzysowej.

Uczestnicy dyskusji ćwiczą się w praktycznym rozwiązywaniu problemów, w szybkim podejmowaniu decyzji, w błyskawicznej argumentacji i analizie danych, w zwięzłym wyrażaniu swoich pomysłów i opinii, w nieustannej aktywności podczas kolejnych sesji. Są to – w opinii Janis Forman – jasne strony takiego kształcenia menedżerów. Ale są i ciemne – przede wszystkim podczas takich spotkań widać przewagę mówienia nad słuchaniem.

Widać też, że osoba proponująca konkretne rozwiązanie pozostaje „na zewnątrz”, analizuje na zimno sytuację i nie angażuje się emocjonalnie. Janis Forman tak określiła jej cechy: „osoba bezczelna i asertywna, nie czująca odpowiedzialności wobec głównych uczestników analizowanego przypadku, nieczuła na polityczne konsekwencje swoich zaleceń”.

Nadrzędną cechą szkolenia menedżerów według wzorców harwardzkiego MBA jest to, że nie doceniane jest słuchanie siebie wzajem. Sprzyja temu fakt, iż znikoma liczba menedżerów (przynajmniej w USA, jak podkreśla Forman) ma wykształcenie humanistyczne, a więc jest skłonna widzieć pracownika w szerszym kontekście.

Dodatkowym powodem braku odpowiednio wykształconej zdolności słuchania wśród menedżerów jest koncentracja – zgodnie ze stylem zachodniej kultury – na osiąganiu samozadowolenia, co z kolei sprzyja zamykaniu się człowieka w sobie i wykluczaniu potrzeby poznawania opinii innych na swój temat. Jednym zdaniem, we współczesnej kulturze Zachodu jest coraz mniej miejsca na słuchanie innych – słuchanie, które wymaga i chęci, i czasu.

Zależy, kto mówi

Słuchanie zależy od tego, kto mówi – liczne obserwacje zachowań menedżerów zasugerowały Janis Forman stworzenie typologii menedżerów-mówców. To od ich cech – sposobu mówienia, osobistego zaangażowania, umiejętnego doboru i kolejności przekazywanych informacji – zależy, czy i w jakim stopniu są słuchani. Według amerykańskiej specjalistki można wyróżnić następujące typy menedżerów-mówców:

„Komandos”
W jego wystąpieniach widać, że traktuje życie firmy jako nieustanną walkę. Słowa są niemal tarczą wobec innego punktu widzenia traktowanego jak atak. „Komandos” oczekuje od innych wykonania zadania dokładnie tak, jak on tego chce.

„Narcystyczny chwalipięta”
Jego ulubionym słowem jest „ja”. Często mówi: „mój dział”, „moje osiągnięcia”, „moja działalność”.

„Zazdrosny drań”
Ma talent do używania barwnego języka ze skrajnymi określeniami. Na przykład: coś zostało zrobione „strasznie”, „wspaniale”, często nawet „strasznie wspaniale”.

„Nieobecna istota”
Mimo że mówi do innych, sprawia wrażenie, jakby myślami był zupełnie gdzie indziej.

„Chaotyczny histeryk”
Oczekuje natychmiastowego zrozumienia jego intencji. Jego wypowiedź jest chaotyczna, nerwowa, nieuporządkowana, bardzo potoczysta – trudno mu przerwać, aby wtrącić jakąś sugestię.

„Znudzony i gburowaty”
Przychodzi na spotkanie z innymi, ale manifestuje swoją niechęć, znudzenie, lekceważenie. Nie ma w zasadzie nic do powiedzenia.

Badania na temat słuchania

Słuchanie zależy od sposobu mówienia menedżera, ale w równym stopniu – co wydaje się oczywiste – od tematu i kolejności spraw podejmowanych w trakcie wystąpienia. Jeżeli menedżer najpierw będzie mówić o bolesnych zagadnieniach – czyli o tym, co wywołuje w podwładnych strach, frustrację i złość – może mieć niemal pewność, że nie będzie chętnie słuchany.

Janis Forman przede wszystkim proponuje regularnie przeprowadzać w firmie badania na temat słuchania. Celem takiej analizy jest poznanie specyficznych potrzeb poszczególnych grup pracowników w odniesieniu na przykład do metod komunikacji, które oni uważają za najbardziej skuteczne. Dlatego warto zapytać pracowników o to, jak przygotowują prezentacje.

I tak np. inżynierowie posługują się wówczas wykresami, tabelami, zestawami zwięzłych danych – a zatem oni będą dobrymi odbiorcami informacji przygotowanych właśnie w taki skrótowy sposób. Ale już w środowisku pracowników działu obsługi klientów taka metoda byłaby zupełnie nietrafiona. Dlatego też tak ważne jest dostosowanie formy przekazu do typu odbiorców.

W badaniu na temat słuchania należy zadać pytanie: w jakich aspektach pracy komunikacja i słuchanie są bardzo ważne? W oparciu o odpowiedzi można sprecyzować, w jakich obszarach firmy słuchanie ma szczególne znaczenie, w których działach praca uzależniona jest od zdolności do dialogu, gdzie umiejętność negocjacji (a zatem wysłuchania potrzeb innych ludzi) jest decydująca.

Warto również zastosować inną metodę – w trakcie spotkania poprosić jego uczestników, aby powtórzyli najważniejsze kwestie, które przed chwilą zostały wypowiedziane (taką prośbę powtórzyć podczas spotkania kilkakrotnie). Według Janis Forman, z reguły pracownicy nie słuchają uważnie wystąpień ich szefów. Dlatego taka metoda może być przydatna zwłaszcza w przypadku komunikowania pracownikom informacji o czekającym ich wieloetapowym działaniu.

Bardzo istotne jest też sprawdzenie, jak inni oceniają menedżera i jego umiejętność słuchania. Zazwyczaj szefowie sami siebie oceniają pod tym względem, a z pewnością o wiele bardziej obiektywną ocenę przyniosłaby odpowiedź na pytania: „Jak inni oceniają twoją umiejętność słuchania?” Można w ten sposób dostrzec rozbieżności między samooceną a oceną dokonaną przez współpracowników i podwładnych.

Kultura otwartej komunikacji

Janis Forman radzi też, aby – tworząc w firmie kulturę otwartej komunikacji – organizować spotkania pracowników z różnych działów i omawiać studia przypadków pokazujące najczęstsze konflikty między nimi, na przykład w firmie konsultingowej zatrudnieni są informatycy, którzy chcą wprowadzić nowe systemy informatyczne, okazuje się jednak, że ich przeciwnikami stają się specjaliści od finansów, którzy w ich zamierzeniach widzą tylko źródło kolejnych kosztów firmy.

Próbą budowania świadomości dialogu i wzajemnego słuchania się jest zamiana ról. Warto więc przeprowadzić doświadczenie polegające na tym, że oto informatycy stają się finansistami, a finansiści odpowiadają za systemy IT w firmie. Taka zamiana ról odbywa się w trybie studium przypadku – spotkania, które jest nagrywane na wideo. Potem następuje – pod kierunkiem specjalistów ds. komunikacji i działu HR – analiza spotkania. Analiza umiejętności argumentowania własnych racji, ale przede wszystkim – słuchania siebie nawzajem.

Warto także podczas każdego spotkania z pracownikami robić notatki. Jednak nie chodzi tu o notowanie tylko cennych pomysłów, sugestii czy propozycji ze strony podwładnych. Janis Forman podpowiada menedżerowi, aby robił tzw. notatki z przebiegu procesu, czyli zapiski dotyczące emocji, jakie pojawiły się podczas jego wypowiedzi – np. w których momentach zapadała cisza na sali, kiedy pojawiał się śmiech u słuchaczy, w jakiej sytuacji można było usłyszeć nerwowy pomruk, jakie były reakcje na zmiany tempa mówienia, jak odbierane były powtórzenia kluczowych zwrotów.

Takie notatki procesowe pozwalają uchwycić zarówno mocne, jak i słabe strony wystąpienia menedżera, mogą mu podpowiedzieć, co zmienić albo poprawić, aby być lepiej wysłuchanym. I lepiej zrozumianym.

Trzy funkcje – trzy wyzwania

W opinii Janis Forman pozycja osób odpowiedzialnych za komunikację w firmie powinna być silniejsza niż jest to obecnie w większości firm. Dotyczy to zarówno pracowników działu komunikacji wewnętrznej, jak i specjalistów HRM, którzy wspólnie mają trzy bardzo istotne funkcje do spełnienia, a zarazem – trzy wyzwania:

1. Poznać i zrozumieć potrzeby poszczególnych grup docelowych, do których należy dotrzeć z informacją po to, aby zdobyć poparcie dla ważnych inicjatyw podejmowanych na najwyższym szczeblu zarządzania.

2. Uczestniczyć w dialogu i negocjacjach w czasie spotkań działów i podczas przygotowywanych przez nie prezentacji.

3. Prowadzić badania i analizy metod komunikacji wewnętrznej po to, aby poznawać i zastosować najbardziej skuteczne, zrozumiałe i odpowiednie do grup docelowych formy przekazu informacji.

Dyrektor ds. słuchania

Specjalistę odpowiedzialnego za komunikację w firmie Janis Forman nazywa nawet „dyrektorem ds. słuchania”. Przypisuje mu bardzo duże znaczenie w firmie uważając, że osoba pełniąca taką funkcję powinna być jednocześnie zaufanym doradcą prezesa. Powinna brać udział we wdrażaniu strategii i wprowadzaniu zmian w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Ponadto jest „tłumaczem” przekładającym informację na język poszczególnych grup odbiorców przekazu, a w konsekwencji bywa też negocjatorem między różnymi grupami pracowników.

Jednak z drugiej strony specjalista odpowiedzialny za komunikację w firmie to osoba, której efektywność trudniej jest wykazać – nawet w porównaniu z podobną oceną w przypadku pracownika działu HR; trudniej jest policzyć np. zwrot z inwestycji poniesionych w związku z uruchomieniem takiej funkcji w firmie. Jednak – jak twierdzi Janis Forman – rola specjalisty ds. komunikacji będzie coraz silniejsza.

Jeżeli on dobrze zrozumie tzw. twarde aspekty prowadzenia biznesu, stanie się ważnym partnerem dla zarządu firmy. Partnerem, od którego zdolności w komunikowaniu się zależy w dużej mierze powodzenie w realizacji założeń strategicznych.

 
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.
  Zarobki IT w polskich startupach
  Na co powinien zwrócić uwagę rekruter szukający programistów dla polskich startupów? Jacy specjaliści są poszukiwani w tego rodzaju firmach? Jakie stawki oferować? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowany przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.
  Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy
  Pracownik jest zatrudniany do pracy do nowego pracodawcy i ma ważne aktualne badania okresowe wykonane np. w 2021 roku i czynniki szkodliwe występujące na obecnym jak i przyszłym stanowisku pracy są identyczne (stanowisko jest analogiczne). Natomiast pracownik nie dysponuje oryginałami (bo np. je zagubił) skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego, a do nowego pracodawcy przedstawia kopie tych dokumentów, kopie te pozyskał od aktualnego pracodawcy. Czy nowy pracodawca może uznać ważność tych badań i nie kierować nowozatrudnianego pracownika na badania wstępne, bazując na otrzymanych od pracownika kopiach w/w dokumentów.? Czy zatem aby uznać ważność badań od poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca musi wymagać oryginałów dokumentów (skierowania oraz orzeczenia lekarskiego), a jeśli takowych pracownik nie posiada to nowy pracodawca powinien go raz jeszcze skierować na badania lekarskie, mimo iż u poprzedniego pracodawcy badania są jeszcze ważne?
  Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek
  Jak wynika z badań Kincentric Polska, tylko 50% pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę mimo, że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy. Bardzo ważna jest dla nich również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.
  Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie
  Ważna zmiana dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych) i opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich
  Od 2016 roku lekarze wystawili 100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. Ich wdrożenie okazało się wielkim sukcesem. Niewielu krajom UE do tej pory udało się przeprowadzić tak trudną reformę. Z doświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korzystają teraz inne kraje Unii.
  ZUS - rozmowy na temat podwyżek
  W najbliższych dniach pracodawca zaprosi do rozmów wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS w celu uzgodnienia wysokości kwot oraz zasad podziału środków na podwyżki - przekazał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.
  Mniej pracowników spodziewa się podwyżki
  W kwietniu 41 proc. pracowników spodziewało się podwyżki wynagrodzenia; to nadal dużo, choć w porównaniu ze styczniem widać wyraźny spadek - wynika z badania na zlecenie Gi Group. W dalszym ciągu wyższe zarobki są najczęstszym powodem poszukiwania nowej pracy.
  Kucharze, pomoce kuchenne i pracownicy hotelowi pilnie poszukiwani
  Restauracje, hotele i obiekty handlowe nadal gorączkowo rekrutują pracowników do pracy sezonowej. Ofert jest mnóstwo, a stawki wydają się być atrakcyjne. Eksperci przyznają jednak, że widoczne jest ustabilizowanie propozycji finansowych wobec kandydatów.
  Money, money, money. Wyższe wynagrodzenia i pragnienie samorealizacji głównymi powodami chęci zmiany pracy
  Choć niepewna sytuacja związana z wojną w Ukrainie wpłynęła na zmniejszenie oczekiwań pracowników, w kwietniu br. podwyższenia wynagrodzenia spodziewało się 41 proc. badanych. Wyższe zarobki to nadal najważniejszy powód chęci zmiany miejsca zatrudnienia, coraz istotniejsza jest jednak potrzeba samorealizacji, wynika z XVI Barometru Rynku Pracy zrealizowanego na zlecenie Gi Group. Jak zatrzymać dotychczasową kadrę i przyciągnąć nowych pracowników?