reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Potwierdzenie zdolności do pracy - orzeczenie lekarskie

Potwierdzenie zdolności do pracy - orzeczenie lekarskie

Potwierdzenie zdolności pracownika do pracy następuje na podstawie badań lekarskich zakoń­czonych wydaniem przez lekarza medycyny pracy orzeczenia o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy przez pracownika na danym stanowisku. Orzeczenie lekarskie jest również dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby (jego lub w określonych sytuacjach również członka rodzi­ny).

Przed nawiązaniem stosunku pracy obowiązko­we są wstępne badania lekarskie. Pracodawca ma także obowiązek kierowania pracowników na kon­trolne i okresowe badania lekarskie. Pracodawca nie powinien dopuścić do pracy pra­cownika, który będąc niezdolnym do pracy prze­rywa zwolnienie lekarskie i stawia się w pracy. Pracownik nie powinien świadczyć pracy ani skra­cać terminu zwolnienia, jeśli w zaświadczeniu lekarskim została stwierdzona jego niezdolność do pracy.

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży pracownicy powoduje, że pracodawca musi sto­sować się do przepisów ochronnych - zakazu­jących wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę (sytuacje dopuszczające są wyjątkami) oraz nakazujących przenieść pracownicę do innej pracy, jeżeli dotychczasowa jest wzbroniona dla kobiet w ciąży lub była świadczona w porze noc­nej albo w systemach czasu pracy niedozwolo­nych pracownicom w ciąży lub, gdy nie jest to możliwe, zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. Również kobieta karmiąca dziecko pier­sią korzysta - na podstawie orzeczenia lekar­skiego - z uprawnień z tym związanych (przerwy w pracy na karmienie, konieczność przeniesienia do innej pracy, gdy świadczyła pracę zaliczoną do prac wzbronionych, dostosowanie lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli pracowała w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkod­liwych dla jej zdrowia).

Redakcja poleca produkt: Ustawa zasiłkowa 2015 z komentarzem (PDF)

Orzeczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, zobowiązuje pracodawcę do prze­niesienia pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy (nieszkodliwej dla jego zdrowia). Jeżeli pracodawca nie wyko­na zalecenia lekarza, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pra­codawcy.

Orzeczenia lekarskie wydaje lekarz medycyny pracy. Pracodawca bądź pracownik, którzy nie zga­dzają się z wydanym orzeczeniem, mogą wystąpić do wojewódzkiego lekarza o ponowne przeprowa­dzenie badania lekarskiego. Orzeczenie wydane w wyniku powtórnego sprawdzenia stanu zdrowia pracownika jest ostateczne. Orzeczenie lekarskie jest zaświadczeniem wyda­nym według określonego wzoru. Zaświadczenia lekarskie wskazują na brak prze­ciwwskazań do wykonywania pracy na danym sta­nowisku bądź na istnienie takich przeciwwskazań. Do zaświadczeń, które skutkują tym, że pracow­nik nie będzie mógł świadczyć pracy, należą m.in.: wskazujące utratę zdolności do pracy, stwierdza­jące zagrożenia na danym stanowisku dla życia lub zdrowia pracownika, orzekające powstanie obja­wów choroby zawodowej.

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama