Kategorie

Koszty niezwróconych odzieży i obuwia roboczego

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jesteśmy zakładem produkcji spożywczej. Wydajemy pracownikom odzież ochronną (fartuchy i czepki) raz na 4 miesiące (tyle trwa okres ich używalności i taki zapis znajduje się w naszym regulaminie pracy). Jednak niektórzy pracownicy odchodzą z pracy przed upływem tego okresu i część z nich nie zwraca otrzymanej odzieży. Czy możemy obciążyć te osoby kosztami odzieży? Jeżeli tak, to jak ustalić ich wysokość i jak wyegzekwować ich zwrot od byłych pracowników?

Mogą Państwo obciążyć pracowników kosztami odzieży roboczej, ale przy uwzględnieniu stopnia jej zużycia. Muszą jednak Państwo pamiętać, że potrącenie z wynagrodzenia tak ustalonych kosztów nierozliczonej odzieży może odbyć się tylko na podstawie pisemnej zgody pracownika. W razie braku takiej zgody mogą Państwo ubiegać się o zwrot tych kosztów przed sądem. Aby jednak takie roszczenie było skuteczne, muszą Państwo wykazać, że odzież ochronna została przekazana pracownikom w prawidłowy sposób.

UZASADNIENIE

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ramach tej ochrony mieści się dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami (art. 2376 § 1 Kodeksu pracy). Zatrudniający ma także obowiązek wyposażyć pracownika w odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

 • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, a także stanowiska pracy, które wymagają ich stosowania. Ponadto ustala przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego. Okresy używalności poszczególnych części odzieży roboczej powinny określać tabele norm przydziału odzieży opracowane przez pracodawcę i podane do wiadomości pracowników.

WAŻNE!

Okresy używalności poszczególnych części odzieży roboczej powinny określać tabele norm przydziału odzieży opracowane przez pracodawcę i podane do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w zakładzie pracy.

Reklama

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy. W związku z tym w jego interesie jest określenie zasad rozliczania się pracowników z przekazanej im odzieży roboczej, w szczególności w przypadku rozwiązania z nimi stosunku pracy. Powyższe kwestie pracodawca powinien uregulować w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, jeśli jest zobligowany do jego utworzenia, albo w zarządzeniu, jeżeli nie posiada tych aktów wewnątrzzakładowych.

Na tej podstawie zatrudniający ma prawo domagać się od pracownika zwrotu stroju roboczego czy obuwia. W przypadku gdy nie uległy one całkowitemu zużyciu czy zniszczeniu, a pracownik odchodzi z pracy przed upływem okresu użytkowania przewidzianego dla danej części odzieży ochronnej, mogą być jeszcze wykorzystane przez innych pracowników, po uprzednim ich przygotowaniu, tj. wypraniu, odkażeniu itp. W takiej sytuacji pracodawca nie może żądać od pracownika zwrotu nowej odzieży lub jej równowartości pieniężnej.

Pracodawca może również odstąpić od żądania zwrotu zużytej odzieży i/lub obuwia roboczego. Jeśli, zgodnie z przewidzianymi normami zużycia, odzież robocza uległa już całkowitemu zamortyzowaniu, wówczas nie nadaje się do dalszego użytkowania. Istnieje bowiem zagrożenie, że taka odzież utraciła swój ochronny charakter oraz właściwości i może już nie zapewniać bezpieczeństwa pracownikowi. W takiej sytuacji pracodawca również nie może domagać się od pracownika zwrotu równowartości pieniężnej odzieży ze względu na jej całkowite zużycie.

Pracownik w chwili rozwiązania umowy o pracę powinien jednak oddać pracodawcy przydzieloną mu odzież i/lub obuwie robocze w stanie po używaniu albo zwrócić pracodawcy ich równowartość pieniężną pomniejszoną o wartość zużycia.

Ponieważ zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie, w tym za odzież i obuwie robocze, odpowiada również w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu (art. 124 § 2 Kodeksu pracy).

Aby możliwe było ustalenie tej odpowiedzialności, wystarczy łączne zaistnienie dwóch przesłanek:

 • prawidłowe przekazanie mienia i
 • wystąpienie szkody po stronie pracodawcy.
Reklama

O prawidłowym przekazaniu mienia można mówić wtedy, gdy pracodawca prowadzi dokumentację związaną z wydaniem pracownikowi m.in. odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. W karcie należy udokumentować fakt przekazania pracownikowi tych rzeczy ze wskazaniem daty ich wydania oraz ich odbioru przez pracownika (potwierdzonego podpisem na karcie). Szkodą po stronie pracodawcy będzie w tym przypadku nierozliczenie się pracownika z pobranej odzieży i obuwia ochronnego.

Pracodawca może ubiegać się o dobrowolny zwrot kosztów nierozliczonych odzieży i obuwia od pracowników, którzy rozwiązali stosunek pracy i nie pobrali jeszcze ostatniego wynagrodzenia. Nie wolno mu jednak potrącić tych kosztów bez pisemnej zgody pracownika. Zgoda na potrącenie powinna w swojej treści zawierać konkretną, oznaczoną należność, np. zwrot kosztów niewykorzystanej odzieży i obuwia roboczego oraz jej wysokość. Od byłych i aktualnie zatrudnionych pracowników, którzy nie rozliczyli się z przydzielonej odzieży roboczej i obuwia, mogą Państwo dochodzić naprawienia szkody przed sądem pracy. W takim przypadku należy jednak mieć na uwadze zasadę przewagi korzyści nad kosztami wynikającymi z prowadzenia takiej sprawy.

Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika z tytułu niewyliczenia się lub niezwrócenia powierzonego mienia ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia (art. 291 § 2 Kodeksu pracy)

PRZYKŁAD

W szkole podstawowej na stanowiskach kucharki i pomocy kuchennej przysługuje na podstawie zapisów w regulaminie pracy odzież ochronna (z okresami jej użytkowania):

@RY1@i65/2011/012/i65.2011.012.000.0034.001.jpg@RY2@

Jedna z kucharek nawiązała stosunek pracy 1 kwietnia 2011 r. i w tym samym dniu otrzymała komplet odzieży ochronnej (fartuch, czepek i obuwie). Po 2 miesiącach pracy (31 maja br.) rozwiązała umowę za porozumieniem stron i nie zwróciła przydzielonej odzieży. Zgodziła się jednak na potrącenie wartości niezużytej odzieży z ostatniego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca wycenił wartość niezamortyzowanej odzieży w następujący sposób:

na podstawie faktury zakupu obliczył całkowity koszt odzieży, który wyniósł odpowiednio:

– fartuch – 20 zł,

– czepek – 6 zł,

– obuwie – 24 zł,

ustalił okres, jaki pozostał do końca okresu użytkowania, tj.:

– fartuch – 2 miesiące (4 miesiące – 2 miesiące),

– czepek – 4 miesiące (6 miesięcy – 2 miesiące),

– obuwie – 10 miesięcy (12 miesięcy – 2 miesiące).

Wartość niezamortyzowanej odzieży wyniosła odpowiednio:

fartuch – 10 zł (2/4 x 20 zł),

czepek – 4 zł (4/6 x 6 zł),

obuwie – 20 zł (10/12 x 24 zł).

Łączna wartość niezużytej odzieży do potrącenia z wynagrodzenia pracownika wynosi 34 zł.

Podstawa prawna

 • art. 1041 § 1 pkt 1, art. 124, art. 2376–2378, art. 291 § 2 Kodeksu pracy,
 • § 8 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?