reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Choroby zawodowe > Choroba zawodowa pracownika a obowiązki pracodawcy

Choroba zawodowa pracownika a obowiązki pracodawcy

W przypadku stwierdzenia u pracownika obja­wów choroby zawodowej, pracodawca powinien go przenieść do innej pracy, w której nie występu­je narażenie na działanie czynników szkodliwych wywołujących te objawy. Jakie jeszcze inne obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku rozpoznania u pracownika choroby zawodowej?

Choroba zawodowa - definicja

Choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środo­wisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy. Powstaje wskutek stałego przebywania ciała w nie­dogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywa­nia w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zgło­sić każdy przypadek rozpoznanej choroby zawo­dowej, a także podejrzenie o taką chorobę, właś­ciwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Niezawiadomienie właściwych organów o ww. przy­padkach chorób, ich nieujawnienie lub przedstawie­nie niezgodnych z prawdą informacji, dowodów lub dokumentów dotyczących tych chorób jest wykro­czeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W razie stwierdzenia obja­wów choroby zawodowej u pracownika pracodaw­ca jest zobowiązany zastosować właściwe środki profilaktyczne, tj.:

  • ustalić, w porozumieniu z właściwym państwo­wym inspektorem sanitarnym, przyczyny powsta­nia choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą,
  • niezwłocznie przystąpić do usuwania czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować niezbędne środki zapobiegawcze,
  • zapewnić realizację zaleceń lekarskich, np. częstsze badania lekarskie, stosowanie przerw w pracy.

Redakcja poleca produkt: Umowy terminowe po zmianach (książka)

Przeniesienie do innej pracy

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawo­dowych i podejrzeń o te choroby. W przypadku stwierdzenia u pracownika obja­wów choroby zawodowej pracodawca powinien go przenieść do innej pracy, w której nie występu­je narażenie na działanie czynników szkodliwych wywołujących te objawy. Przeniesienia pracodaw­ca dokonuje na podstawie orzeczenia lekarskie­go, w terminie i czasie określonych w tym orzecze­niu. Przeniesienie do innej pracy należy traktować jako polecenie, którego odmowa wykonania przez pracownika jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownika do innej pracy, w której nie będzie nara­żony na działanie czynnika wywołującego choro­bę zawodową, może wypowiedzieć z tego powodu pracownikowi umowę o pracę. W okresie wypowie­dzenia pracodawca powinien wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy lub zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.

Takie same zasady należy stosować w przypadku, gdy pracownik stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek choroby zawo­dowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zadaj pytanie na FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama