| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Choroby zawodowe > Choroba zawodowa pracownika a obowiązki pracodawcy

Choroba zawodowa pracownika a obowiązki pracodawcy

W przypadku stwierdzenia u pracownika obja­wów choroby zawodowej, pracodawca powinien go przenieść do innej pracy, w której nie występu­je narażenie na działanie czynników szkodliwych wywołujących te objawy. Jakie jeszcze inne obowiązki spoczywają na pracodawcy w przypadku rozpoznania u pracownika choroby zawodowej?

Choroba zawodowa - definicja

Choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środo­wisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy. Powstaje wskutek stałego przebywania ciała w nie­dogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywa­nia w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.).

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie zgło­sić każdy przypadek rozpoznanej choroby zawo­dowej, a także podejrzenie o taką chorobę, właś­ciwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Niezawiadomienie właściwych organów o ww. przy­padkach chorób, ich nieujawnienie lub przedstawie­nie niezgodnych z prawdą informacji, dowodów lub dokumentów dotyczących tych chorób jest wykro­czeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

W razie stwierdzenia obja­wów choroby zawodowej u pracownika pracodaw­ca jest zobowiązany zastosować właściwe środki profilaktyczne, tj.:

  • ustalić, w porozumieniu z właściwym państwo­wym inspektorem sanitarnym, przyczyny powsta­nia choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą,
  • niezwłocznie przystąpić do usuwania czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować niezbędne środki zapobiegawcze,
  • zapewnić realizację zaleceń lekarskich, np. częstsze badania lekarskie, stosowanie przerw w pracy.

Redakcja poleca produkt: Umowy terminowe po zmianach (książka)

Przeniesienie do innej pracy

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawo­dowych i podejrzeń o te choroby. W przypadku stwierdzenia u pracownika obja­wów choroby zawodowej pracodawca powinien go przenieść do innej pracy, w której nie występu­je narażenie na działanie czynników szkodliwych wywołujących te objawy. Przeniesienia pracodaw­ca dokonuje na podstawie orzeczenia lekarskie­go, w terminie i czasie określonych w tym orzecze­niu. Przeniesienie do innej pracy należy traktować jako polecenie, którego odmowa wykonania przez pracownika jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych i może być podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

Jeżeli pracodawca nie ma możliwości przeniesienia pracownika do innej pracy, w której nie będzie nara­żony na działanie czynnika wywołującego choro­bę zawodową, może wypowiedzieć z tego powodu pracownikowi umowę o pracę. W okresie wypowie­dzenia pracodawca powinien wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy lub zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.

Takie same zasady należy stosować w przypadku, gdy pracownik stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek choroby zawo­dowej i nie został uznany za niezdolnego do pracy na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Nienałtowski

Ekspert Domu Kredytowego Notus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »