| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Opłacanie składek > Odsetki za zwłokę od spóźnionych składek ZUS

Odsetki za zwłokę od spóźnionych składek ZUS

Od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych trzeba zapłacić odsetki za zwłokę. Stawka odsetek jest taka sama jak odsetek od zaległości podatkowych (aktualnie 14,5 % w skali roku). ZUS wyjaśnia jak te odsetki obliczyć.

Zastosowanie obniżonej stawki odsetek może dotyczyć składanych korekt dokumentów rozliczeniowych również za okres sprzed 1 stycznia 2009 r. (tj. sprzed daty wejścia w życie tych przepisów), jednak wówczas konieczne jest zastosowanie dwóch zasad naliczania odsetek (z uwzględnieniem zasad podanych w części III):

  • pełnej stawki odsetek, za okres zwłoki do końca grudnia 2008 r.,
  • obniżonej stawki odsetek za okres od stycznia 2009 r.

Zastosowanie obniżonej stawki odsetek jest możliwe jedynie w przypadku, gdy z własnej inicjatywy złożysz korekty dokumentów rozliczeniowych, złożysz uzasadnienie przyczyn konieczności skorygowania rozliczenia oraz opłacisz w całości należne składki z odsetkami, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Zasady obliczania oraz zaokrąglania odsetek za zwłokę

Aby wyliczyć kwotę odsetek za zwłokę, oprócz kwoty zaległości trzeba ustalić:

  • liczbę dni zwłoki w opłacaniu składek, którą liczymy od następnego dnia po terminie płatności do dnia, w którym dokonana zostanie wpłaty zaległości,
  • obowiązującą za poszczególne okresy zwłoki (od do) stopę procentową odsetek.

Stopa procentowa odsetek ulega zmianom. Gdy za okres zwłoki obowiązuje więcej niż jedna stopa procentowa, wówczas odsetki należy obliczać odrębnie za okresy, w których obowiązywała w danej wysokości. Następnie wyliczone odrębnie kwoty odsetek za poszczególne okresy należy zsumować.

Tabela odsetek od zaległości podatkowych i ubezpieczeniowych

Kalkulator odsetek podatkowych

Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, według zasady matematycznej, co oznacza, że końcówka wyliczonej kwoty poniżej 50 groszy jest pomijana, natomiast końcówka wyliczonej kwoty równa lub wyższa od 50 groszy podlega zaokrągleniu w górę do pełnej złotówki.

Wyjątek od tej zasady dotyczy kwoty odsetek, które nie są pobierane, tj. kwoty 6,60 zł, bowiem zaokrągleniu do pełnej złotówki w górę podlega dopiero kwota odsetek od 6,61 zł (podlega ona zaokrągleniu do 7 zł). Dlatego wyliczoną kwotę odsetek najpierw porównujemy z kwotą 6,60 zł, a dopiero kwoty wyższe np. 6,75 zł, jako należne do zapłaty zaokrąglamy do 7 zł i doliczamy do opłacanych po terminie składek.

Sposób obliczania odsetek

Odsetki za zwłokę wylicza się wg wzoru:

Kwota odsetek = kwota należności X liczba dni zwłoki X stopa procentowa * / 365 x 100

*) może być to stawka obniżona, do 75% obowiązującej w danym okresie stopy procentowej.

Jeżeli musisz opłacić składkę po terminie możesz do obliczenia odsetek za zwłokę wykorzystać udostępniony na stronach internetowych Kalkulator odsetkowy. Pozwala on jednak wyliczyć odsetki wyłącznie na bieżący lub przyszły dzień.

Na stronie internetowej ZUS udostępniony jest Kalkulator odsetkowy. Aby obliczyć przy jego pomocy kwotę odsetek oraz łączną kwotę (składki i odsetki) do zapłaty po terminie, konieczne jest podanie kwoty zaległych składek, terminu płatności za miesiąc, za który jest zaległość oraz planowanej daty zapłaty zaległości.

Skorzystanie z pomocy w obliczeniu obniżonej stawki odsetek wymaga dodatkowo podania daty złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych.

Skutki dokonania zapłaty zaległych składek, bez uwzględnienia odsetek za zwłokę

Wpłacając składki po terminie, nie możesz wpłacić tylko zaległej kwoty składek, lecz musisz doliczyć należne odsetki.

Wpłata dokonana po terminie jest rozliczana proporcjonalnie na pokrycie składek i należnych odsetek za zwłokę. Oznacza to, że jeżeli wpłacisz niższą kwotę (tzn. bez odsetek za zwłokę), to zostanie ona rozliczona zarówno na składki (pokrywając zatem ich cześć), jak i należne od tej części składek odsetki za zwłokę.

Do zapłaty pozostanie więc niepokryta różnica składek, od której nadal będą należne odsetki do dnia zapłaty włącznie.

Zaległość z tytułu nieopłaconych składek wynosiła 10.000 zł
- na dzień dokonywania wpłaty odsetki wynosiły 1.250 zł
- pokrycie całej zaległości (10.000zł + 1.250zł) zapewniałoby dokonanie wpłaty 11.250 zł. Płatnik dokonał wpłaty w wysokości 10.000 zł .

Wpłata ta została rozliczona następująco:
- na zaległe składki 8.860 zł,
- na odsetki (od pokrytej kwoty składek) 1.140 zł.

Na koncie pozostanie zaległość:
- z tytułu składek 1.140 zł,
+ plus należne od tej kwoty odsetki za zwłokę, naliczone do dnia zapłaty tej zaległości włącznie.

Wpłacając składki po terminie płatności, do kwoty zaległych składek musisz doliczyć należne do dnia zapłaty odsetki za zwłokę. W przypadku, gdy wpłata zostanie dokonana w niższej wysokości (tzn. bez uwzględnienia odsetek za zwłokę), zostanie ona rozliczona zarówno na częściowe pokrycie zaległych składek oraz na należne od pokrytej części składek odsetki za zwłokę. Na koncie pozostanie zaległość z tytułu niepokrytej różnicy składek, od której będą należne odsetki za zwłokę do dnia spłaty całej należności włącznie.

Źródło: ZUS

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK