| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Termin wypłaty wynagrodzenia w umowie o dzieło

Termin wypłaty wynagrodzenia w umowie o dzieło

W umowie o dzieło strony mogą swobodnie określić termin wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Jeśli tego nie zrobią, strona wykonująca dzieło może domagać się wynagrodzenia w chwili oddania dzieła wykonanego zgodnie z umową.

Zasady przyjęte w umowie

Powyższe zasady wypłaty wskazane w art. 642 k.c. nie są zasadami bezwzględnymi, strony mogą w jakikolwiek inny sposób uregulować tę kwestię w umowie.

Przykład

Za wykonanie dzieła Przyjmujący zamówienie otrzyma wynagrodzenie łączne w kwocie 5000 zł, płatne w dwóch ratach:

  • pierwsza rata w wysokości 2000 zł w terminie 7 dni po oddaniu dzieła,
  • druga rata w wysokości 3000 zł w terminie 7 dni od dnia wytworzenia pierwszej partii produktów wykonanych na podstawie projektu wykonanego przez Przyjmującego zamówienie.

Takie ustalenia mogą być zapisane w umowie w następujący sposób:

§ ...

1. Za wykonanie dzieła określonego w §... Przyjmujący otrzyma wynagrodzenie w wysokości...................... brutto (słownie:.......).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Przyjmującemu w terminie:
– pierwsza rata w wysokości 2000 zł w terminie 7 dni po oddaniu dzieła na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego, po dokonaniu potrąceń z tytułu należnego podatku,
– druga rata w wysokości 3000 zł w terminie 7 dni od dnia wytworzenia pierwszej partii produktów wykonanych na podstawie projektu wykonanego przez Przyjmującego zamówienie, po dokonaniu potrąceń z tytułu należnego podatku.
3. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy podany przez Przyjmującego na wystawionym rachunku wskazanym w ust. 2.

Data otrzymania rachunku

Patrząc od strony zamawiającego, warto, aby bieg terminu wypłaty wynagrodzenia rozpoczynał się od daty otrzymania rachunku. Wyraźny zapis w umowie wskazujący na to („Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego”) wyłącza liczenie terminu od dnia nadania w urzędzie pocztowym czy też od dnia wystawienia rachunku. Często zapisywane w umowach liczenie terminu od dnia wystawienia rachunku nie musi w praktyce oznaczać jednocześnie dnia jego otrzymania przez Zamawiającego.

Wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy o pracę i umowy-zlecenia z jedną osobą >>

Przykład

§ ...

1. Za wykonanie zamówionego dzieła Zamawiający obowiązuje się zapłacić Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie w wysokości...................................... zł (słownie:...), z którego Zamawiający dokona stosownych potrąceń, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po odebraniu przez Zamawiającego dzieła bez zastrzeżeń, w terminie............ dni od dnia otrzymania rachunku wystawionego przez Przyjmującego zamówienie.
3. Strony oświadczają, że kwota wskazana w ust. 1 stanowi całość przysługującego Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia oraz obejmuje zwrot wszelkich ewentualnych kosztów przez niego poniesionych w związku z wykonywaniem dzieła.

Wynagrodzenie etapowe

Często w umowach – zwłaszcza dotyczących realizacji dzieła wymagającego dużego i rozciągniętego w czasie nakładu pracy – przewidywane jest wynagrodzenie etapowe.

Przykład

1. Wynagrodzenie za wykonanie dzieła płatne będzie 7 dni po zakończeniu każdego z przewidzianych w § ... niniejszej umowy etapu prac i podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru tego etapu prac.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:
– za pierwszy etap prac – ......... zł
– za drugi etap prac –. ........ zł
– za trzeci etap prac – ....... zł

Podstawa prawna:

  • art. 642 Kodeksu cywilnego,
  • wyrok Sądu Najwyższego z 14 lutego 2007 r. (II CNP 70/06, niepubl.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK