| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak liczyć wynagrodzenie za czas gotowości do pracy

Jak liczyć wynagrodzenie za czas gotowości do pracy

Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego pro­centowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. Kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy?

Kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy

Pracownik jest w gotowości do pracy, jeżeli:

  • ma zamiar świadczenia pracy wyrażający się sta­wieniem do pracy w miejscu jej zwyczajowego wykonywania lub wyznaczonym przez pracodaw­cę,
  • jest zdolny do jej wykonywania (fizycznie i psy­chicznie) oraz
  • pozostaje w dyspozycji pracodawcy (na jego polecenie jest w stanie niezwłocznie podjąć świadczenie pracy).

Gotowość do pracy pracownik może wykazywać podczas niezawinionego przez niego przestoju, wówczas gdy chce, ale nie może świadczyć pracy wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Z gotowością do wykonywania pracy mamy rów­nież do czynienia w przypadku pracownika pełnią­cego dyżur. Pracodawca może bowiem zobowią­zać pracownika do pozostawania poza normalny­mi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Czas dyżuru nie jest wli­czany do czasu pracy pracownika, jeśli podczas niego pracownik nie świadczył pracy. Gotowość podczas dyżuru wymaga jednak zapewnienia przy­sługujących pracownikowi odpoczynków dobowe­go i tygodniowego.

Za czas gotowości podczas dyżuru pracownikowi przysługuje rekompensata (nie dotyczy to dyżuru pełnionego przez pracowni­ka w domu). Minimalne odpoczynki i rekompensa­ta za czas gotowości podczas pełnienia dyżuru nie przysługują pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Ponadto pracodawca powinien dopuścić do pracy pracownika przywróconego orzeczeniem sądu pracy, jeżeli w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy zgłosi on gotowość niezwłocznego jej podjęcia. Podobnie pracodawca musi postąpić w sytuacji, gdy przekroczenie 7-dniowego terminu nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Rekomendowany produkt: 100 pytań o wynagrodzenia w 2015 r. (PDF)

W wynagrodzeniach

Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego pro­centowo w celu obliczenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonania, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop. W celu obliczenia należności za jedną godzinę:

  • według składników wynagrodzenia określonych w stawce miesięcznej w stałej wysokości - nale­ży tę stawkę podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • według zmiennych składników wynagrodzenia - wynagrodzenie ustalone według zasad obowią­zujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop należy podzielić przez liczbę godzin przepraco­wanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie.

Przy ustalaniu należności za czas niewykonywa­nia pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wyko­nania, dla pracowników otrzymujących wynagro­dzenie wynikające z osobistego zaszeregowania, określonego stawką miesięczną, wynagrodzenie za 1 godzinę ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypa­dających do przepracowania w danym miesiącu.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK