| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Bezpieczeństwo pracy > Zatrudnienie pracownika - szkolenie BHP

Zatrudnienie pracownika - szkolenie BHP

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie bhp.

Szkolenie bhp przed dopuszczeniem do pracy

Przepisy regulujące warunki pracy w zakładach pracy albo w innych miejscach wykonywania pracy.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Nieprawidłowości w zakresie bhp mogą skutkować odpowiedzial­nością wykroczeniową, dyscyplinarną bądź karną pracodawcy.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy praco­dawca powinien przeprowadzić szkolenie bhp (sta­nowiskowe i ogólne). Bez odbycia szkolenia bhp pracownik nie może podjąć pracy. W trakcie trwa­nia zatrudnienia pracodawca powinien kierować pracownika na okresowe szkolenia bhp w zakre­sie niezbędnym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy. Z odbytych szko­leń powinien wydać pracownikowi zaświadczenie ich ukończeniu.

Rekomendowany produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Ochrona zdrowia i życia

Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecz­nych i higienicznych warunków pracy przy odpo­wiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techni­ki.

W szczególności pracodawca jest zobowią­zany:

  • organizować pracę w sposób zapewniający bez­pieczne i higieniczne warunki pracy,
  • zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,
  • reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bhp oraz dostosowywać środki podejmowa­ne w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywa­nia pracy,
  • zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organi­zację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
  • uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycz­nych,
  • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decy­zji i zarządzeń wydawanych przez organy nad­zoru nad warunkami pracy,
  • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Wskazane ogólne obowiązki są uszczegółowio­ne w przepisach Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnie­nia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w stosunku do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, np. zleceniobiorców czy prowadzących w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodaw­cę działalność gospodarczą na własny rachunek. Takie same obowiązki pracodawca ma w stosun­ku do niebędących jego pracownikami studentów i uczniów odbywających praktyki na terenie zakła­du pracy.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

NOWY KODEKS PRACY 2018

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK