| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Szkolenia bhp > Wstępne i okresowe szkolenia bhp

Wstępne i okresowe szkolenia bhp

Szkolenia w zakresie bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Do czasu pracy wlicza się zatem czas szkolenia odbywającego się w godzinach pracy. Jeżeli szkolenie trwa dłużej niż wynosi czas pracy pracownika w danym dniu, dodatkowych godzin nie wlicza się do czasu pracy. Pracownik ma prawo odmówić udziału w szkoleniu zorganizowanym po godzinach pracy, a gdyby w nim uczestniczył, ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Obowiązki pracodawcy

Organizatorzy szkolenia (pracodawca organizujący i prowadzący szkolenie oraz jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp) mają obowiązek zapewnić:

1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,

2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu,

3) wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia; przez przygotowanie dydaktyczne rozumie się ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych,

4) odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej,

5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia, np. rzutnik, tablica,

6) właściwy przebieg szkolenia,

7) prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.

Pracodawca lub w porozumieniu z pracodawcą jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp mają obowiązek opracować program szkolenia wstępnego, na podstawie programów ramowych. Ramowe programy szkoleń określa załącznik do rozporządzenia bhp. W programie dostosowanym do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez uczestników szkolenia należy określić szczegółową tematykę, formę i czas trwania szkolenia dla poszczególnych grup stanowisk. Pracodawca ma obowiązek przechowywać program, na podstawie którego było prowadzone aktualne szkolenie (§ 7 ust. 3 rozporządzenia bhp).

ZAPAMIĘTAJ

Pracownik zobowiązany jest pisemnie potwierdzić fakt zapoznania się z przepisami i zasadami bhp oraz przeszkolenia w tym zakresie przez pracodawcę.

Odmowa potwierdzenia przez pracownika na piśmie, że został zapoznany z zasadami bhp, nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania. Odmowy tej nie można zakwalifikować jako ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych i przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Dopiero nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów oraz zasad bhp czy też ostentacyjna odmowa stosowania się do nich godzi w istotny interes pracodawcy. Ponadto normy i zasady dotyczące bezpieczeństwa pracy służą ochronie życia i zdrowia pracowników, stąd też wymienione zostały wprost w art. 100 § 1 pkt 3 k.p. jako jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa pracy powoduje, że ze względu na ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych generalnie można przypisać pracownikowi znaczny stopień winy i rozwiązać z nim umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. (wyrok SN z 19 kwietnia 2006 r. i jego uzasadnienie, II PK 304/05, OSNP 2007/7-8/103).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »