REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak Polska pomaga Ukraińcom w znalezieniu pracy?

Jak Polska pomaga Ukraińcom w znalezieniu pracy po 24 lutego 2022 roku?
Jak Polska pomaga Ukraińcom w znalezieniu pracy po 24 lutego 2022 roku?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jak Polska ułatwia Ukraińcom podejmowanie pracy? W odpowiedzi na interpelację poselską nr 32713 otrzymujemy podsumowanie działań państwa polskiego na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w znalezieniu zatrudnienia.

Jak Polska pomaga Ukraińcom znaleźć pracę?

Dnia 1 kwietnia 2022 roku wpłynęła Interpelacja nr 32713 w sprawie stworzenia platformy łączącej pracodawców z poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy uciekającymi przed wojną zgłoszona przez Riada Haidara, Dariusza Jońskiego i Barbarę Nowacką. W związku z przybyciem do Polski już ponad 2,2 mln osób z Ukrainy uciekających przed agresją Rosji potrzebne jest udzielenie im pomocy w znalezieniu pracy. Poseł Dariusz joński osobiście rozmawiał z obywatelami Ukrainy w Przemyślu. Twierdzili, że chcą podjąć jak najszybciej jakąkolwiek legalną pracę. Mogłaby to być opieka nad seniorami lub dziećmi, zajmowanie się sprawami porządkowymi, budowlanymi itp. Celem Ukraińców jest jak  normalne funkcjonowanie i przygotowanie się do powrotu do swojej ojczyzny po zakończeniu wojny, a następnie odbudowanie dorobku życiowego.

Autopromocja

W interpelacji zwrócono się do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Marleny Maląg. Postawiono trzy następujące pytania:

 1. W jaki sposób ministerstwo monitoruje sytuację obywateli Ukrainy, którzy obecnie są rozlokowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i chcą podjąć pracę?
 2. Czy ministerstwo planuje utworzyć nowoczesną interaktywną platformę, która łączyć będzie pracodawców z obywatelami Ukrainy poszukującymi pracy stałej lub dorywczej?
 3. Jakie działania podjęło dotychczas Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w powiatowych urzędach pracy, aby ułatwić znalezienie pracy Ukraińcom?

Monitoring sytuacji Ukraińców w Polsce

Odpowiedź Minister Marleny Maląg wpłynęła dnia 21 kwietnia 2022 roku. Odpowiadając na pytanie pierwsze, Minister wskazuje, że od 24 lutego 2022 roku "na bieżąco monitoruje sytuację obywateli Ukrainy m.in. poprzez dostęp do informacji z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy na temat osób rejestrujących się jako osoby bezrobotne i poszukujące pracy oraz powiadomień pracodawców o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy. Informacje te są aktualizowane każdego dnia i pozwalają na stałe na monitorowanie sytuacji obywateli Ukrainy oraz podejmowanie stosownych działań. Wg informacji zgłaszanych przez pracodawców obywatele Ukrainy najczęściej podejmują pracę jako pracownicy wykonujący prace proste w przemyśle, pakowacze, magazynierzy, sprzedawcy, pomoce kuchenne, pracownicy sprzątający, hotelowi i pracownicy gastronomii. Są to jednocześnie zawody, w których wpływa najwięcej ofert pracy do powiatowych urzędów pracy, z których mogą korzystać obywatele Ukrainy."

Ułatwienia w znalezieniu pracy przez Ukraińców

Natomiast w odniesieniu do pytania drugiego i trzeciego Minister wskazuje, że od 24 lutego 2022 roku podjęto "szereg działań na rzecz udzielania skutecznej pomocy dla obywateli Ukrainy szukających w Polsce schronienia przed wojną. Pomoc realizowana jest na wielu płaszczyznach, w tym obejmuje rozwiązania legislacyjne i systemowe w zakresie zagwarantowania bezpieczeństwa, miejsca pobytu, zaspokojenia potrzeb bieżących, stworzenia realnej szansy i warunków na integrację społeczną i zawodową."

Zgodnie z nowymi przepisami każdy obywatel Ukrainy może podejmować pracę na takich samych zasadach jak obywatel Polski. Istnieje również możliwość rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy oraz uzyskania pomocy w znalezieniu pracy. Na stronie www.praca.gov.pl udostępniono formularz rejestracyjny w języku ukraińskim.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ponadto, w powiatowych urzędach pracy powstały specjalne punkty obsługi obywateli Ukrainy, gdzie udzielana jest im niezbędna pomoc. Udostępnia się tam również materiały w języku ukraińskim dotyczące poszukiwania pracy.

Szeroką pomoc z zakresu aktywizacji zawodowej oferują urzędy pracy. Ukraińcy korzystają z usług polskiego rynku pracy takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia z języka polskiego, inne szkolenia zawodowe.

Pracodawcy mogą zgłaszać oferty pracy dla Ukraińców, a urzędy pracy tłumaczą ich ogłoszenia o pracę na język ukraiński. Wszystkie tego typu oferty oznaczane są flagą Ukrainy i można je znaleźć w Centralnej Bazie Ofert Pracy – www.oferty.praca.gov.pl. Dzięki funkcji automatycznego tłumacza obywatele Ukrainy mogą przeglądać również oferty pracy w języku polskim.

Uproszczona została również procedura zatrudniania obywateli Ukrainy. Pracodawca musi jedynie zgłosić fakt zatrudnienia Ukraińca na portalu www.praca.gov.pl. Ma na to 14 dni. Minister Marlena Maląg poinformowała, że do 13 kwietnia 2022 roku pracodawcy przesłali w ten sposób ponad 62 tys. powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy. Natomiast po stronie obywatela Ukrainy nie ma żadnych obowiązkowych formalności.

Dodatkowo pracodawca zatrudniający obywateli Ukrainy może uzyskać wsparcie finansowe na ich kształcenie ustawiczne ze środków KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Środki te można przeznaczyć m.in. na kursy np. językowe, studia podyplomowe, egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. W związku z powyższym uruchomiono rezerwę Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Program aktywizacyjny "Razem Możemy Więcej"

Co więcej, uruchomiono specjalny Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców „Razem Możemy Więcej” na lata 2022-2025. Jego celem jest "aktywizacja zawodowa, integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami m.in. w znalezieniu zatrudnienia, czy barierą językową i integracyjną w społeczeństwie. Budżet programu to 40 mln zł. Na ogłoszony konkurs wpłynęło do Ministerstwa blisko 900 ofert w ramach programu, które aktualnie są poddawane ocenie."

Środki z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

Ponadto, "ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) umożliwia dodatkowo:

 • ponoszenie wydatków z Funduszu Pracy i środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne docieranie z informacją o możliwościach wsparcia do osób, które dotychczas nie zarejestrowały się w urzędzie, a które potencjalnie byłyby zainteresowane ofertą urzędów pracy. Wprowadzenie tych przepisów w obecnej sytuacji przyniesie bezpośredni efekt w postaci dotarcia z ofertą pomocy do uchodźców z Ukrainy, którzy nie są zarejestrowani jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
 • finansowanie z Funduszu Pracy kosztów związanych z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia pośrednictwa pracy, co umożliwi urzędom pracy organizację większej niż dotychczas liczby spotkań pracodawców z kandydatami do pracy, w tym obywateli Ukrainy niezależnie od tego, czy są zarejestrowani jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy;
 • finansowanie kosztów postępowania nostryfikacyjnego lub postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie. Uznanie dyplomu ukończenia studiów zdobytego w Ukrainie za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu pozwoli na bardziej efektywną integrację obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy."

Dostosowanie do obywateli Ukrainy serwisów internetowych

Kolejnym ułatwieniem dla obywateli Ukrainy jest dostosowanie do języka ukraińskiego ogólnodostępnych i bezpłatnych serwisów internetowych:

 • "Centralna Baza Ofert Pracy (i aplikacja mobilna ePraca) https://oferty.praca.gov.pl, która umożliwia samodzielne wyszukiwanie i filtrowanie ofert pracy, giełd i targów pracy, szkoleń z języka polskiego, szkoleń zawodowych, szkoleń w ramach poradnictwa zawodowego itd. Portal umożliwia automatyczne tłumaczenie na język ukraiński wszystkich ofert pracy. Ponadto możliwe jest filtrowanie ofert pracy, w których pracodawcy wyrazili szczególne zainteresowanie zatrudnieniem obywatela Ukrainy. Oferty dostępne są również w aplikacji ePraca. Obywatele Ukrainy mogą również założyć konto i otrzymywać newslettery z informacjami o dopasowanych dla nich ofertach pracy;
 • portal Zielona Linia https://zielonalinia.gov.pl został w całości przetłumaczony na język ukraiński. W działającej w ramach portalu Infolinii – nr tel. 19524, zatrudnionych zostało 4 dodatkowych konsultantów ze znajomością języka ukraińskiego. Wydłużony został czas pracy Infolinii do godz. 20. Z Zieloną Linią można skontaktować się przez telefon, czat, Messenger, e-mail oraz formularze kontaktowe. Usługi Zielonej Linii szczególnie dedykowane obywatelom Ukrainy to: informacje nt. pobytu i pracy obywateli Ukrainy, informacje nt. procedury rejestracji w urzędzie pracy, informacje o formach wsparcia z urzędu pracy, wyszukiwanie ofert pracy, pomoc w obsłudze formularzy elektronicznych serwisu praca.gov.pl, przez który klienci urzędów pracy realizują sprawy w urzędzie pracy. Na portalu dostępna jest również funkcja przetłumaczenia CV z języka ukraińskiego na język polski;
 • portal Publicznych Służb Zatrudnienia https://www.psz.praca.gov.pl, który zawiera specjalną sekcję z informacjami dla obywateli Ukrainy nt. dostępnego wsparcia ze strony urzędów pracy w Polsce, w tym dotyczącą podjęcia pracy. Wortal dostępny jest w języku ukraińskim;
 • serwis usług elektronicznych urzędów pracy https://www.praca.gov.pl, który umożliwia zdalne składanie wniosków m. in. o rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy. Formularz rejestracji został przetłumaczony na język ukraiński."

Infolinia i mail dla pracodawców

Aby dodatkowo ułatwić pracodawcom zatrudnienie obywateli Ukrainy, uruchomiono dnia 8 marca 2022 roku specjalną infolinię – nr 22 245 61 05 oraz skrzynkę email dla pracodawców – pracaua@mrips.gov.pl. Obsługiwane są przez pracowników Ministerstwa. Dzięki nim pracodawcy mogą uzyskać informacje o zgłaszaniu ofert pracy do urzędów pracy oraz o zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy.

Baza CV obywateli Ukrainy

Minister Marlena Maląg dodaje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej współpracuje z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w pracach nad przygotowaniem specjalnej bazy CV obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy, do której dostęp uzyskają pracodawcy poszukujący kandydatów do pracy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Sejm RP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2022-05-05 12:51:34
  Warto założyć własną działalność, zostać swoim szefem i pomagać na dowolny sposób! Zapraszamy do nas, oferujemy kompleksową pomoc w rejestracji spółki :) Szybko, tanio i bezpiecznie. rejestracja-spolki-zoo pl
  0
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nie możesz pójść do ZUS i załatwić sprawy? Możesz wysłać pełnomocnika. Trzeba tylko wypełnić formularz ZUS PEL

Za pomocą formularza ZUS PEL klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą udzielić pełnomocnictwa do załatwiania swoich spraw. Formularz można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub z PUE ZUS. Druk jest także dostępny w każdej placówce ZUS.

W styczniu 2024 r. wzrosło bezrobocie w Polsce! Czy to jest wzrost sezonowy?

Wzrosło bezrobocie w Polsce. W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 5,4%. W grudniu 2023 r. bezrobocie wynosiło 5,1%, a w listopadzie 5,0%.

W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. Trwa kampania BHP w cyfrowym świecie pracy

W całej UE około 11 mln osób zatrudnionych jest w ramach platform internetowych. To zarządzanie pracą przez sztuczną inteligencję może mieć ogromny wpływ na jakość świadczonej pracy, jej ilość jak i utratę. Świat pracy i rynek się zmieniają - ale w tym wszystkim najważniejszy jest człowiek, nie kapitał. Konieczne jest więc budowanie wiedzy, doświadczenia i zaufania przez informowanie pracowników i zasięganie ich opinii oraz umożliwienie im udziału w projektowaniu i wdrażaniu technologii i systemów cyfrowych w nowej postindustrialnej erze pracy. „Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy” – tak głosi kampania „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym”, która jest prowadzona w latach 2023-2025. Kampania odbywa się w ramach projektu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Ukraińcy będą przebywać legalnie w Polsce do 30 czerwca 2024 r. Weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy przybyli w związku z wojną prowadzoną w tym kraju będzie uznawany za legalny do 30 czerwca 2024 r. To zmiana, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowelizacja obowiązuje od 22 lutego. 

REKLAMA

Nie na każdej uczelni podwyżki o 30%. Na publicznej adiunkt zarabia 6840 zł a na niepublicznej często otrzymuje tylko minimalną krajową 4242 zł!

Nawet ponad 2500 zł może wynosić różnica w zarobkach doktora, który jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na uczelni niepublicznej, w stosunku do doktora - adiunkta, który jest zatrudniony na uczelni publicznej i po podwyżkach zarabia minimalnie 6840 zł. Mało kto wie, że podwyżki wynagrodzeń na uczelniach o 30% nie dotyczą uczelni niepublicznych. Wyższe wynagrodzenie, zgodnie z nowym rozporządzeniem otrzymują tylko pracownicy uczelni publicznych. 

23 lutego Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Czym jest depresja?

W dniu 23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresję można i powinno się leczyć. Wiele polskich pracowników zmaga się jednak z problem zwolnienia lekarskiego i uznania depresji za chorobę zawodową - bo takową ona nie jest. 

Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

REKLAMA

1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

REKLAMA