Kategorie

Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

Krzysztof Żuradzki
adwokat, wspólnik zarządzający
Anna Janosz
aplikant adwokacki
Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę/Fot. Shutterstock
Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę/Fot. Shutterstock
Shutterstock
Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

Zmiana warunków pracy cudzoziemca a konieczność zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego zezwolenia na pracę

Co do zasady, zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 Ustawy o cudzoziemcach, cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na określonych w tym przepisie podstawach pobytowych z którymi wiąże się uprawnienie do świadczenia pracy.

Zezwolenie na pracę nie jest jedyną podstawą uprawniającą do legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski, jednakże stanowi ono jedną z najbardziej popularnych form legalizacji świadczenia pracy. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.

Elementy zezwolenia na pracę

Każdorazowo zezwolenie na pracę wydawane jest dla określonego cudzoziemca i zawiera jego imię, nazwisko, obywatelstwo oraz datę urodzenia. Pozostałe elementy zezwolenia na pracę wynikające z art. 88f Ustawy to:

 • określenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca,
 • najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku,
 • wymiar czasu pracy albo liczba godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
 • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz
 • okres ważności zezwolenia.

W przypadku zezwolenia na pracę typu C i D (delegowanie), w zezwoleniu na pracę określa się również podmiot, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany pracodawca użytkownik.

Wykonywanie pracy na warunkach zezwolenia

Zasadą jest uprawnienie cudzoziemca do wykonywania wyłącznie na warunkach określonych w zezwoleniu. Świadczenie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w zezwoleniu na pracę, może być uznane za nielegalne wykonywanie pracy, jednakże Ustawa przewiduje pewne wyjątki.

Wyjątki – zmiany dotyczące podmiotu zatrudniającego

W przypadku niektórych zmian, nie wymaga się wydania nowego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca ani też zmiany zezwolenia na pracę. Ma to miejsce w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany:

 • siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • jak również w sytuacji:
 • przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę,
 • przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę lub
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę.

O wyżej przedstawionych okolicznościach podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi obowiązany jest poinformować wojewodę w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego określonego w art. 88i Ustawy, może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości nie niższej niż 100 zł (art. 120 Ustawy).

Wyjątki – zmiana warunków pracy i płacy

Reklama

Wyjątek od obowiązku pracy na warunkach zezwolenia przewiduje art. 88 f ust. 1b Ustawy, zgodnie z którym istnieje możliwość zmiany charakteru wykonywanej pracy lub stanowiska bez konieczności uzyskania nowego zezwolenia na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w zezwoleniu na pracę oraz wymagań, o których mowa w art. 88d Ustawy (dotyczą one wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności regulowanej). Jednakże w tym przypadku, zgodnie z art. 88 i pkt 1 Ustawy, podmiot powierzający wykonywanie pracy w terminie 7 dni powinien pisemnie powiadomić wojewodę o rozpoczęciu pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku.

Uzyskiwanie nowego zezwolenia na pracę nie jest konieczne także, gdy dochodzi do obniżenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669).

Również w przypadku wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, wysokości minimalnej stawki godzinowej lub też podwyższenia przez pracodawcę wynagrodzenia nie jest wymagana zmiana zezwolenia. Taka zmiana nie powoduje obowiązku poinformowania wojewody o podwyższeniu wysokości wynagrodzenia.

Reklama

W wyroku z dnia 4 września 2019 r., w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1250/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił argumenty Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który wskazał, że istniejąca konstrukcja przepisów oznacza, że propozycja wynagrodzenia określona we wniosku powinna zostać potraktowana jako kwota, której wypłatę podmiot powierzający pracę gwarantuje cudzoziemcowi w danym wymiarze czasu pracy, nie wykluczając jednocześnie możliwości podwyższenia wysokości wynagrodzenia, wedle uznania podmiotu, przy niezmienionym wymiarze czasu pracy.

Pomimo, iż we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest wskazanie miejsca wykonywania pracy, w zezwoleniu na pracę nie określa się w jakim miejscu cudzoziemiec będzie wykonywał pracę. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, w wyroku z dnia 26 kwietnia 2011 r., w sprawie o sygn. akt II SA/Ol 128/11 podkreślił, że art. 88f Ustawy nie precyzuje, iż obligatoryjnym elementem zezwolenia na pracę cudzoziemca jest określenie miejsca wykonywania pracy, w związku z czym wykonywanie pracy w miejscu innym niż wskazane we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę nie stanowi wykonywania pracy niezgodnie z określonym w zezwoleniu na pracę miejscem jej wykonywania, czyli niezgodnie z warunkami zezwolenia. Oznacza to również, że w przypadku zmiany miejsca pracy, nie jest konieczne uzyskanie nowego zezwolenia na pracę, ani też poinformowanie wojewody o dokonanej zmianie.

Szczególne rozwiązania – COVID-19

Wykonywanie przez cudzoziemca pracy na warunkach innych niż określone w dokumentach będących podstawą legalnej pracy cudzoziemca jest możliwe również na warunkach określonych w art. 15z5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 ze zm.), w związku ze skorzystaniem przez podmiot zatrudniający z rozwiązań pomocowych. Powołany przepis dopuszcza między innymi obniżenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu) oraz inne zmiany w zakresie czasu pracy bez konieczności zmiany zezwolenia na pracę.

Podsumowanie

Jeżeli w trakcie zatrudnienia cudzoziemca okaże się, że jest konieczna zmiana warunków pracy, płacy albo stanowiska, które zostały określone w zezwoleniu na pracę i nie zachodzą powyżej wymienione wyjątki, konieczne będzie wystąpienie o wydanie nowego zezwolenia na pracę. Co istotne, praca na nowych warunkach będzie możliwa dopiero po uzyskaniu nowego zezwolenia.

Należy również zaznaczyć, iż w przypadku pracy podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zezwolenia jednolitego), obowiązują inne zasady zmiany warunków pracy, płacy albo stanowiska, albowiem w tym przypadku zachodzi konieczność wystąpienia przez cudzoziemca do wojewody jedynie o zmianę zezwolenia, a nie o wydanie nowego zezwolenia.

Krzysztof Żuradzki, adwokat, wspólnik zarządzający
Anna Janosz, aplikant adwokacki
KBZ Żuradzka i Wspólnicy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
KBZ Żuradzka i Wspólnicy
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?