| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Zatrudnianie cudzoziemców > Zatrudnianie cudzoziemców 2012 – wysokie kary za nielegalnie przebywających w Polsce

Zatrudnianie cudzoziemców 2012 – wysokie kary za nielegalnie przebywających w Polsce

Od 21 lipca obowiązuje ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 6 lipca 2012 r., poz. 769). Nakłada ona nowe obowiązki (także nowe kary) na przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców z tzw. państw trzecich (czyli spoza UE i innych państw EOG oraz Szwajcarii).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że jeśli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca i ma już dla niego zezwolenie na pracę lub jest on zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę, pracodawca musi od 21 lipca 2012 r.:

- sprawdzić - przed podjęciem pracy przez cudzoziemca, czy posiada on ważny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zrobić kopię tego dokumentu,

- przechowywać kopię tego dokumentu przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca.

Obowiązki dotyczą wszystkich podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, umowy o dzieło).

Omawiana ustawa, a zatem i ww. obowiązki nie dotyczą przypadku, gdy zatrudnianym cudzoziemcem jest:
1. obywatel Unii Europejskiej (UE),
2. obywatel Islandii, Lichtensteinu lub Norwegii (państwa EOG),
3. obywatel Konfederacji Szwajcarskiej (CH)
4. członek rodziny osoby, o której mowa w pkt. 1-3, tj.:
a) małżonek obywatela UE (EOG, CH)
b) bezpośredni zstępny (dziecko) obywatela UE (EOG, CH) lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka,
c) bezpośredni wstępny (rodzic) obywatela UE (EOG, CH) lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu tego obywatela lub jego małżonka.

Wypełnienie ww. obowiązków oraz zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych (o ile jest to wymagane) umożliwia uwolnienie się od kary za zatrudnianie nielegalnie przebywającego cudzoziemca, np. w przypadku, gdyby okazało się, że cudzoziemiec przebywa jednak w Polsce nielegalnie, a jego dokument pobytowy został np. sfałszowany (oczywiście pod warunkiem, że pracodawca nie wiedział, że dokument jest sfałszowany).

Odpowiedzialność wykonawców

Na mocy ustawy główny wykonawca oraz podwykonawcy pośredniczący pomiędzy głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym pracę będą zobowiązani do wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń, a także pokrycia kosztów przesłania należności cudzoziemcowi, który wyjechał z Polski.

Będą oni także zobowiązani do pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca.

Spełnienie wymagań należytej staranności, w szczególności poprzez poinformowanie podwykonawcy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski oraz sprawdzenie, czy cudzoziemiec został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, kiedy występuje taki obowiązek, pozwoli wykonawcom na uwolnienie się do odpowiedzialności w razie zatrudnienia przez podwykonawcę nielegalnie przebywającego cudzoziemca.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »