| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Telepraca > Telepraca - definicja

Telepraca - definicja

Umowę o telepracę można zawrzeć od razu przy zatrudnieniu lub w jego trakcie. Elementy umowy o pracę są w tym przypadku takie same jak dla każdej umowy o pracę, jednak z jednym wyjątkiem. Umowa o pracę pracownika przyjmowanego do pracy jako telepracownika musi zawierać dodat­kowo uzgodnione między stronami umowy warunki wykonywania pracy w tej formie.

Telepraca

Definicja podstawowa

Praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elek­tronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zobacz również: Telepraca - popularna forma zatrudnienia

W prawie pracy

Warunki wykonywania telepracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związko­wą. Jeżeli taka organizacja nie działa u pracodaw­cy, pracodawca ustala te warunki w regulaminie po wcześniejszych konsultacjach z przedstawicielami pracowników.

Umowę o telepracę można zawrzeć od razu przy zatrudnieniu lub w jego trakcie. Elementy umowy o pracę są w tym przypadku takie same jak dla każdej umowy o pracę, jednak z jednym wyjątkiem. Umowa o pracę pracownika przyjmowanego do pracy jako telepracownika musi zawierać dodat­kowo uzgodnione między stronami umowy warunki wykonywania pracy w tej formie. W trakcie trwają­cego zatrudnienia rozpoczęcie pracy w formie tele­pracy może nastąpić na podstawie porozumienia stron zawartego między pracodawcą a pracowni­kiem, w którym należy określić warunki wykony­wania telepracy. Wniosek o taką zmianę charakte­ru pracy może pochodzić od pracodawcy lub pra­cownika. Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika w tym zakresie
umożliwić mu wykonywanie obowiązków służbo­wych w formie telepracy. Telepracownik nie może być traktowany gorzej niż inni pracownicy.

W wynagrodzeniach

W przypadku wykorzystywania w pracy przez tele­pracownika sprzętu stanowiącego jego własność przysługuje mu ekwiwalent pieniężny w wysoko­ści określonej w porozumieniu lub regulaminie dotyczących telepracy. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu bierze się pod uwagę w szczegól­ności normy zużycia sprzętu, jego udokumen­towane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystane­go materiału (np. toner do drukarki) na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

W podatkach dochodowych

Ekwiwalent z tytułu użytkowania prywatnego sprzę­tu przez telepracownika jest zwolniony z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 13 updof).

W ubezpieczeniach

Telepracownik podlega ubezpieczeniom według zasad przewidzianych dla ogółu pracowników. Obowiązkowe są więc dla niego ubezpieczenia spo­łeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypad­kowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy serwis: Telepraca

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »