reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Wysokość wynagrodzenia > Wynagrodzenie pracowników samorządowych w 2018 r.

Wynagrodzenie pracowników samorządowych w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wynagrodzenie pracowników samorządowych wzrośnie i będzie wynosiło od 1700 zł - dla osób z I kategorii zaszeregowania do 3000 zł - w najwyższej XXII kategorii zaszeregowania.

Co zmieni się od 1 stycznia 2018 r. w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych

Od 1 stycznia 2018 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych będą wynosiły od 1700 zł (I kategoria zaszeregowania) do 3000 zł (XXII kategoria zaszeregowania). Ponadto od 30 sierpnia 2017 r. uzupełniono wykaz stanowisk o stanowisko zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych z minimalną kategorią zaszeregowania XIII. To najważniejsze zmiany, jakie wprowadza nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Nowelizacja przepisów dotyczących wynagradzania pracowników samorządowych polega na ich dostosowaniu do obecnych uwarunkowań.

Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu ujednoliconej tabeli zawierającej minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pracowników urzędów oraz pozostałych pracowników samorządowych) oraz podwyższeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Ponadto nowelizacja zmieniła dotychczasową formę stawek dodatku funkcyjnego przysługującego pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i powołania - z procentowej na kwotową. Ma to zapobiegać automatycznemu wzrostowi indywidualnego dodatku funkcyjnego, w przypadku gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania (kwoty dodatku w poszczególnych stawkach pozostały na dotychczasowym poziomie). Poza wymienionymi zmianami w rozporządzeniu dodano w tabeli stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, nowe stanowiska specjalizujące się w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, np. stanowisko informatyka urzędu czy konsultanta ds. systemów teleinformatycznych. Ujednolicono także kategorie zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki, z uwagi na to, że minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (inna w urzędzie i inna w samorządowych jednostkach organizacyjnych).

Zmiany w załącznikach do rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników samorządowych

W wyniku omawianej nowelizacji wprowadzono następujące zmiany w poszczególnych załącznikach rozporządzenia dotyczącego wynagradzania pracowników samorządowych:

  • w załączniku nr 1 ujednolicono tabelę zawierająca minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać pracowników urzędów (obecnie część A tabeli) i pozostałych pracowników samorządowych (obecnie część B tabeli). Ponadto podwyższono kwoty minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych (w I kategorii będzie to od 1 stycznia 2018 r. - 1700 zł), uwzględniając wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w tym roku. Wynagrodzenie zasadnicze osiągnie poziom 2000 zł w XV kategorii zaszeregowania. W najwyższej XXII kategorii zaszeregowania minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego wyniesie 3000 zł.
  • w załączniku nr 2 nastąpiła wspomniana wyżej zmiana formy ustalania dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania - z procentowej na kwotową (od 440 zł do 2750 zł). Zatem od 1 stycznia 2018 r. w przypadku, gdy wzrośnie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, nie spowoduje to automatycznego wzrostu stawki dodatku funkcyjnego danego pracownika.
  • w załączniku nr 3 zmiany, w większości weszły już w życie.

Uzupełniono wykaz stanowisk o stanowisko zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych z minimalną kategorią zaszeregowania XIII, a w zakresie wymagań kwalifikacyjnych odesłanie do przepisów odrębnych, tj. ustawy o ochronie informacji niejawnych. W odniesieniu do stanowiska pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych zastąpiono dotychczas określone wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia oraz umiejętności zawodowych i stażu pracy odesłaniem do odrębnych przepisów. Ta zmiana obowiązuje od 30 sierpnia 2017 r.

Ponadto uzupełniono wykaz stanowisk o zawody informatyczne o stanowiska: informatyka urzędu, programisty aplikacji, projektanta systemów teleinformatycznych, analityka (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), administratora (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarzadzania) oraz konsultanta do spraw systemów teleinformatycznych. Przyjęte nazewnictwo stanowisk jest zgodne z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Ta zmiana (dodane stanowiska w grupie stanowisk urzędniczych w lp. 5a w części F) będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r.

Obecnie pracownik zatrudniany na stanowisku dziennego opiekuna może być zatrudniany na podstawie umowy o pracę. Wcześniej mógł wykonywać pracę tylko na podstawie umowy o świadczenie usług. W związku z tym uzupełniono wykaz stanowisk określonych w części H. Samorządowe jednostki organizacyjne w części III - o stanowiska: starszego dziennego opiekuna, dziennego opiekuna z kategorią zaszeregowania odpowiednio: XII i XI oraz odesłano w zakresie wymaganych kwalifikacji do odrębnych przepisów (ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). Zmiana weszła w życie od 30 sierpnia 2017 r.

Ze względu na zmiany w systemie kształcenia w zawodach medycznych w części H. Samorządowe jednostki organizacyjne, w części III. dodano od 30 sierpnia 2017 r. stanowiska:

  • starszego fizjoterapeuty z kategorią zaszeregowania XIV i odesłaniem w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do przepisów odrębnych, tj. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz starszego terapeuty zajęciowego z kategorią zaszeregowania XIV i minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi - wykształcenie wyższe i 5 lat stażu pracy albo wymóg posiadania policealnej szkoły odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie z kategorią zaszeregowania XII,
  • fizjoterapeuty z kategorią zaszeregowania XIII i odesłaniem w zakresie wymagań kwalifikacyjnych do przepisów odrębnych oraz terapeuty zajęciowego oraz minimalnymi wymaganiami kwalifikacyjnymi - wykształcenie wyższe bez stażu pracy albo wymóg posiadania policealnej szkoły odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie z kategorią zaszeregowania XI ratownika medycznego (zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.).

Ponadto dodano od 30 sierpnia 2017 r. stanowiska: starszego inspektora ds. BHP i inspektora ds. BHP oraz z zakresu wewnętrznej służby ochrony o stanowiska: szefa ochrony, starszego wartownika-konwojenta, wartownika konwojenta, młodszego wartownika-konwojenta oraz recepcjonisty i starszego recepcjonisty.

Jak wcześniej wspomniano ujednolicono kategorię zaszeregowania dla stanowiska sprzątaczki. Dotychczas minimalna kategoria zaszeregowania dla tego stanowiska była zróżnicowana w zależności od miejsca zatrudnienia (urząd lub samorządowa jednostka organizacyjna). Taki stan uznawany był za dyskryminujący pracowników na stanowisku sprzątaczka w samorządowych jednostkach organizacyjnych, dlatego wprowadzono jednolitą kategorię zaszeregowania i ustalono ją na poziomie III. Ta zmiana wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.

Wejście w życie nowelizacji

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie zawiera przepisów przejściowych. W konsekwencji rozporządzenie to weszło w życie 30 sierpnia 2017 r. tj. w dniu następującym po dniu ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Ustaw.

Natomiast od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie: tabela minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz tabela dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Pozwoli to pracodawcom na dostosowanie struktury stanowisk do istniejących potrzeb, wprowadzenie stosownych zmian w zakładowych regulaminach wynagradzania oraz umożliwi zagwarantowanie w budżetach jednostek samorządowych środków finansowych uwzględniających wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna:

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

specjalista z zakresu prawa pracy

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Wynagrodzenie pracowników samorządowych w 2018 r./fot.Shutterstock
Wynagrodzenie pracowników samorządowych w 2018 r./fot.Shutterstock

Dokumentacja kadrowa. Zasady prowadzenia i przechowywania79.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama