reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Premie i nagrody > Czy ponownie zatrudniony pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej

Czy ponownie zatrudniony pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej

Aby otrzymać gratyfikację za wieloletnią pracę - nagrodę jubileuszową - pracownik samorządowy musi osiągnąć oraz udokumentować wymagany przepisami staż.

W jednostce samorządowej doszło do zatrudnienia jej byłego pracownika, który jednocześnie jest emerytem. Czy temu pracownikowi będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa? - pyta Czytelnik z Lublina.

Tak. Ponownie zatrudniony w jednostce samorządowej na podstawie umowy o pracę emeryt co do zasady ma prawo do jubileuszówki, jeśli spełni przewidziane prawem warunki. Inaczej byłoby, gdyby obecnie osiągnął on staż pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej, która została mu już wypłacona wraz z końcem poprzedniego okresu zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę, gdy brakowało mu mniej niż 12 miesięcy do nabycia do niej prawa. W takiej sytuacji pracownik nie powinien uzyskać ponownie gratyfikacji za wieloletnią pracę za ten sam okres.

Były pracownik, który po przejściu na emeryturę ponownie zostaje zatrudniony w tej samej jednostce samorządowej w ramach stosunku pracy, jest uprawniony do wszystkich elementów wynagrodzenia, do których mają prawo jej inni pracownicy (w tym do nagrody jubileuszowej). Oczywiście po spełnieniu uwarunkowań wymaganych prawem czy zapisami wewnętrznych aktów zakładowych.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata

Aby otrzymać gratyfikację za wieloletnią pracę pracownik samorządowy musi osiągnąć oraz udokumentować wymagany przepisami staż, do którego wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przepisy w żaden sposób nie ograniczają prawa do jubileuszówki w stosunku do pracowników, którzy pobierają emeryturę. Świadczenie to przysługuje im na takich samych zasadach jak pozostałym pracownikom.

Wysokość nagrody jubileuszowej w zależności od przepracowanego okresu pracy

Wysokość nagrody jubileuszowej

Przepracowany okres

75% wynagrodzenia miesięcznego

po 20 latach pracy,

100% wynagrodzenia miesięcznego

po 25 latach pracy,

150% wynagrodzenia miesięcznego

po 30 latach pracy,

200% wynagrodzenia miesięcznego

po 35 latach pracy,

300% wynagrodzenia miesięcznego

po 40 latach pracy,

400% wynagrodzenia miesięcznego

po 45 latach pracy

Wypłata nagrody jubileuszowej powinna być dokonywana niezwłocznie po nabyciu przez pracownika do niej prawa, a jeżeli w aktach osobowych pracownika brak jest wymaganej dokumentacji - niezwłocznie po udokumentowaniu przez zatrudnionego uprawnienia do omawianej należności.

W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do uzyskania uprawnienia do gratyfikacji jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania zatrudnienia (§ 8 ust. 7 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

Zdarza się, że osoba, która otrzymała jubileuszówkę w okolicznościach, o których mowa powyżej, w krótkim czasie po odejściu na emeryturę decyduje się na ponowne podjęcie pracy w tej samej jednostce samorządowej. W takiej sytuacji po osiągnięciu stażu pracy wymaganego do nagrody jubileuszowej, która została mu już wypłacona przy okazji poprzedniego okresu zatrudnienia, nie powinien on otrzymać nagrody za ten sam okres. Przechodząc bowiem na emeryturę skorzystał on z przywileju uzyskania jubileuszówki przed terminem, tj. przed osiągnięciem pełnego stażu wskazanego w ustawie o pracownikach samorządowych. A zatem nie może więc liczyć na wypłatę kolejnej gratyfikacji za wieloletnią pracę za ten sam okres pracy.

Tak zwana budżetówka kwotę należnej nagrody jubileuszowej oblicza według reguł ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wymusza to w pierwszej kolejności wyznaczenia średniego miesięcznego wynagrodzenia pracownika, z uwzględnieniem zarówno składników o charakterze stałym, jak i zmiennym. Do podstawy wyliczeń przyjmuje się:

  • stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej - w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do jubileuszówki,
  • składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż miesiąc - w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody jubileuszowej (bez względu na okres, za jaki te składniki przysługują),
  • składniki płacy za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne, roczne) - w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do jubileuszówki (niezależnie od okresu, za jaki te składniki są należne).

Obliczając nagrodę jubileuszową, nie należy korzystać ze współczynnika ekwiwalentowego, gdyż wystarczy poprzestać na wyliczeniu przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ( uchwała SN z 9 maja 2000 r., III ZP 12/00, OSNP 2000/22/806).

Przykład

Z końcem marca 2013 r. pełnoetatowy pracownik urzędu miasta przeszedł na emeryturę i odszedł z pracy. W ostatnim dniu zatrudnienia wypłacono mu nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy, mimo, iż do osiągnięcia tego stażu pracy brakowało mu 6 miesięcy. Następnie od 1 maja 2013 r. zatrudnił się w tym samym urzędzie miasta (na cały etat) i w październiku 2018 r. nabył prawo do jubileuszówki w wysokości 400% miesięcznej płacy (z racji 45-lecia pracy). Na jego wynagrodzenie składają się: pensja zasadnicza w kwocie 3000 zł brutto, dodatek stażowy w wysokości 20% wspomnianej pensji oraz premie miesięczne, które w okresie 3 miesięcy poprzedzających październik wyniosły:

  • za 07/2018 r.: 200 zł,

  • za 08/2018 r.: 250 zł,

  • za 09/2018 r. 240 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż w okresie od lipca do września 2018 r. pracownik na 64 dni nominalnie do przepracowania wykonywał pracę przez 50 dni, wyliczenia nagrody jubileuszowej w opisywanym przypadku powinny wyglądać następująco:

Krok 1. Uzupełnienie premii miesięcznych:

(200 zł + 250 zł + 240 zł) : 50 dni = 13,80 zł;

13,80 zł x 64 dni = 883,20 zł.

Krok 2. Wyliczenie średniego miesięcznego wynagrodzenia:

3000 zł + 600 zł (dodatek stażowy: 20% x 3000 zł) + (883,20 zł : 3) = 3894,40 zł.

Krok 3. Ustalenie kwoty należnej jubileuszówki:

3894,40 zł x 400% = 15577,60 zł.

Podstawa prawna:

reklama

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

specjalista z zakresu kadr i płac

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Czy ponownie zatrudniony pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej/Fot. Fotolia
Czy ponownie zatrudniony pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej/Fot. Fotolia

INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama