REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie pieniężne dla pracodawcy żołnierza

Wypłata świadczenia pieniężnego dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza WOT i rezerwistę
Wypłata świadczenia pieniężnego dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza WOT i rezerwistę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jeśli pracodawca zatrudnia żołnierzy rezerwy albo terytorialsów pełniących służbę rotacyjnie (WOT), przysługuje mu świadczenie pieniężne za dni pełnienia służby wojskowej przez tych pracowników (art. 309 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny). Jak napisać wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy żołnierza?
rozwiń >

Świadczenie pieniężne z art. 309 ust 1 ustawy o obronie Ojczyzny

Świadczenie to ma na celu rekompensatę kosztów zastępstwa pracownika podczas pełnienia służby wojskowej (żołnierz pasywnej rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe, żołnierz aktywnej rezerwy pełniący czynną służbę wojskową lub żołnierz WOT pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie). Mogą to być następujące koszty:

Autopromocja
 • zatrudnienie innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa żołnierza albo 
 • powierzenie tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy
 • wypłata odprawy żołnierzowi OT (art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny)

Okres, za który przysługuje świadczenie ustala dowódca jednostki wojskowej. Stwierdza to w rozkazie dziennym i wydaje stosowne zaświadczenie nie później niż w terminie:

 • 7 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, służby wojskowej w aktywnej rezerwie lub 
 • do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była pełniona terytorialna służba wojskowa rotacyjnie.

Tak wydane zaświadczenie niezwłocznie przekazuje szefowi wojskowego centrum rekrutacji.

Wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy żołnierza WOT i rezerwy

Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy. Aby otrzymać świadczenie, pracodawca składka wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Ma na to 90 dni od dnia zwolnienia ze służby żołnierza rezerwy albo żołnierza OT. Jak napisać wniosek o świadczenie pieniężne? Pismo powinno wymieniać następujące dane:

 1. nazwę pracodawcy i adres siedziby firmy,
 2. miejsce prowadzenia działalności,
 3. adres poczty elektronicznej pracodawcy,
 4.  numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. numer rachunku bankowego pracodawcy lub numer jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
 6. dane dotyczące żołnierza, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer karty powołania i organ powołujący,
 7. informacje o liczbie dni uwzględnianej do obliczenia kosztów,
 8. rodzaj kosztów ujętych do wyliczenia.

Wniosek składa się w formie pisemnej. Musi zawierać własnoręczny, czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska pracodawcy, kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy lub innej osoby przez nich upoważnionej. Drugą możliwością jest forma dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty (szczególnie uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych). Do wniosku złożonego w formie elektronicznej załącza się elektroniczną kopię dokumentów.

Ile wniosków składa pracodawca? Jeden obejmujący każdy okres pełnienia służby czy jeden na miesiąc? Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym pracowników będących żołnierzami rezerwy albo będących żołnierzami obrony terytorialnej pełniącymi terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wyróżniamy trzy przypadki:

 1. w przypadku ćwiczeń wojskowych składa się jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, 
 2. w przypadku służby wojskowej w aktywnej rezerwie składa się osobny wniosek za każdy okres, w którym ta służba była pełniona, 
 3. w przypadku terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie składa się osobny wniosek za każdy miesiąc trwania tej służby. 

Wzór wniosku o wypłatę świadczenia

Wzór wniosku o wypłatę świadczenia znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2022 r. (poz. 1193)

Wniosek o wypłatę świadczenia pracodawcy wzór

Wniosek o wypłatę świadczenia pracodawcy - wzór

 

Rozporządzenie

Jak obliczyć koszty zastępstwa żołnierza w pracy?

Koszty zastępstwa pracownika będącego żołnierzem mają znaczenie przy ustalaniu wysokości świadczenia, o które ubiega się pracodawca. Jak je obliczyć? Należy zsumować wydatki z tytułu:

 1. przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy lub żołnierza OT stanowisku pracy;
 2. odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. przydzielenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia;
 4. opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych pracownika przed objęciem przydzielonego mu lub powierzonego stanowiska pracy (jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu go z tego stanowiska pracy);
 5. ubezpieczenia pracownika związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu;
 6. przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wszystkie koszty muszą mieć potwierdzenie w dokumentach źródłowych znajdujących się w ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej przez pracodawcę. Koszty te liczone są od dnia powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej lub od dnia rozpoczęcia służby w aktywnej rezerwie do dnia zakończenia jej pełnienia, lub od dnia rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie do dnia zakończenia jej pełnienia. 

W przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych okres liczenia kosztów stanowi suma poszczególnych dni tych ćwiczeń w ujęciu rocznym (rok kalendarzowy). W sytuacji innych ćwiczeń wojskowych okresem tym będzie suma dni nieprzerwanego ćwiczenia wojskowego (niezależnie od jego rodzaju). Natomiast dla służby w aktywnej rezerwie lub terytorialnej służbie wojskowej rotacyjnej okres ustalania kosztów stanowi suma dni pełnienia służby w danym miesiącu.

Odprawę terytorialsa z art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny, uwzględnia się w kosztach liczonych za miesiąc pierwszego stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Ile wynosi świadczenie dla pracodawcy żołnierza?

Zgodnie z art. 309 ust. 5 ustawy o obronie Ojczyzny kwotę świadczenia dla pracodawcy żołnierza ustala właściwy szef wojskowego centrum rekrutacji. Kwota za każdy dzień pełnienia służby przez żołnierza nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym termin powołania do tej służby (art. 309 ust. 7 ustawy). Wysokość tego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polski”.

Ważne

Gdy żołnierza zatrudnia dwóch lub więcej pracodawców, wszyscy mogą wnioskować o świadczenie. Przysługuje im ono proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Zawsze jednak wysokość świadczenia dla danego pracodawcy za każdy dzień pełnienia służby nie może przekraczać kwoty obliczonej zgodnie z art. 309 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny).

Wysokość świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo odpowiednio za czas odbywania terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie albo za dni pełnienia służby w rezerwie – za dany miesiąc jej pełnienia. Omawiane świadczenie wypłacane jest z budżetu państwa z części, którą dysponuje Minister Obrony Narodowej. Natomiast o odmowie wypłaty świadczenia lub ustaleniu kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawca dowiaduje się z decyzji administracyjnej. 

Szef wojskowego centrum rekrutacji na podstawie wniosku pracodawcy oraz zaświadczenia dowódcy jednostki wojskowej ustala wysokość świadczenia. Obliczenie wysokości świadczenia odbywa się w następujący sposób:

 1. koszty wskazane we wniosku i uznane przez szefa wojskowego centrum rekrutacji dzieli się przez liczbę dni służby;
 2. jeżeli wyliczona kwota dziennych kosztów wychodzi wyższa niż kwota wynikająca z art. 309 ust. 7 ustawy, do dalszych wyliczeń przyjmuje się kwotę wynikającą z art. 309 ust. 7 ustawy;
 3. kwotę obliczoną na podstawie pkt 1 lub 2 mnoży się odpowiednio przez liczbę dni uznanych za dni odbywania ćwiczeń wojskowych lub dni pełnienia służby w aktywnej rezerwie, lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie - wskazanych w zaświadczeniu dowódcy jednostki wojskowej.

Wynik mnożenia stanowi wysokość świadczenia przysługującego pracodawcy.

Wypłata świadczenia pracodawcy

Świadczenie wypłaca dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu pozostaje wojskowe centrum rekrutacji. Wypłata świadczenia dokonywana jest na rachunek bankowy, który pracodawca wskazał we wniosku. Na wniosek pracodawcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą szefa wojskowego centrum rekrutacji do wypłaty może dojść w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez pracodawcę. Wówczas koszty opłaty za przekaz pokrywa pracodawca.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 1 kwietnia nowe stawki za wypadki przy pracy. 1431 zł za 1% uszczerbku [Obwieszczenie z 21 lutego 2024 r.]

  Są już znane stawki odszkodowań za wypadki przy pracy. 1% uszczerbku na zdrowiu wyceniono na 1431 zł.

  Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu? 

  Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji - ruszyły prace

  W dniu 15 lutego 2024 roku ruszyły prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad opracowaniem prawnych rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. To poważny problem. Środowiska reprezentujące rodziców wcześniaków wskazują, że mama każdego wcześniaka, który wymaga hospitalizacji po narodzinach, miała prawo skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, a urlop macierzyński, żeby zaczynał się wraz z wypisem dziecka do domu. Dodatkowo, mamy wcześniaków aktualnie przebywające na urlopie macierzyńskim proszą o wydłużenie im tego urlopu o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu. 

  1,5 mld zł dla samorządów - zyskają pracownicy administracji i interesanci

  Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację grantu, teraz rusza podpisywanie umów ze wszystkimi jednostkami samorządu, które zakwalifikowały się do wsparcia – poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

  REKLAMA

  Słowacja – Dni wolne od pracy 2024

  Słowacja ma w swoim kalendarzu aż piętnaście dni wolnych od pracy w ciągu roku. Dzięki temu kraj ten plasuje się pod tym względem w czołówce Unii Europejskiej. Dla porównania – w Polsce są o dwa dni wolne mniej. Kiedy przypadają dni wolne od pracy na Słowacji w 2024 r.?

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostanie podwyżki. Funkcjonariusze ABW zarobią nawet 16200 zł miesięcznie [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to kolejna państwowa instytucja, którą dosięgnie fala podwyżek w sferze budżetowej. Zarobki w ABW wzrosną z poziomu 3900–13500 zł do poziomu 4700–16200 zł. Pójdą w górę także dodatki za stopień służbowy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. 

  Nowe kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Czy wzrosną od 1 kwietnia 2024 r.?

  Znamy wysokość odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jest nowe obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  2121 zł – taki miesięczny przychód może mieć bezrobotny. Od lipca 2024 r. – maksymalnie 2150 zł

  Bezrobotny zostanie wyrejestrowany z urzędu pracy jeśli podejmie jakąkolwiek pracę. Może jednak zachować status osoby bezrobotnej mając źródła przychodów z innego tytułu niż praca. Przepisy określają limit kwoty przychodów, jakie może uzyskiwać bezrobotny. 

  REKLAMA

  336,36 zł dodatku od 1 marca 2024

  Od 1 marca 2024 r. waloryzacji z ZUS i KRUS podlegają liczne świadczenia emerytalno-rentowe, w tym dodatki. Jednym z nich jest dodatek sołtysowski, który będzie podwyższony o 36 zł i 36 groszy. W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 to 336,36 zł. Na dodatki dla sołtysów w 2024 r. państwo (my podatnicy) wydamy: 162 852 000 zł. Kwota ta z biegiem lat będzie rosła i przykładowo w 2032 r. wyniesie 232 716 000 zł.

  Wcześniejsza emerytura. Od 1 marca 2024 r. wzrosną limity dorabiania przez emerytów

  1 marca 2024 r. zwiększą się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ile wyniesie górny próg dorabiania, po przekroczeniu którego ZUS może zawiesić wypłacanie świadczenia?

  REKLAMA