Kategorie

Program działania PIP na lata 2016-2018

Program działania PIP na lata 2016-2018/ Fot. Fotolia
Program działania PIP na lata 2016-2018/ Fot. Fotolia
Fotolia
Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła program działania na lata 2016-2018. Inspektorzy będą w szczególności sprawdzać prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych oraz przestrzeganie znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, które wejdą w życie 22 lutego 2016 roku.

Na działania kontrolno-prewencyjne ujęte w Programie działania PIP na lata 2016-2018 składają się zadania długofalowe (2016-2018), bieżące (na rok 2016) i stałe. Są też zadania wspólne realizowane przez kilka OIP-ów i koordynowane przez jeden z nich oraz zadania własne okręgowych inspektoratów pracy.

W ramach I etapu działań długofalowych inspektorzy sprawdzać będą prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych, stosowanych często w warunkach właściwych dla stosunku pracy. Inspektorzy skontrolują budownictwo w 2016 r., gastronomię i hotelarstwo w 2017 r., agencje ochrony osób i mienia w 2018 r., czyli branże szczególnie zagrożone naruszeniami prawa w tym zakresie.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2016 r. (książka)

Oceniona zostanie skala omijania i naruszania przepisów art. 231 Kodeksu pracy  przy stosowaniu outsourcingu pracowniczego.

Wśród zadań bieżących na rok 2016 znalazły się w szczególności kontrole przestrzegania znowelizowanych przepisów o umowach terminowych, które wejdą w życie w pierwszej połowie 2016 r. 

Zostaną przeprowadzone specjalistyczne kontrole w zakładach różnych branż, ukierunkowane na ochronę zdrowia osób świadczących pracę w warunkach przekroczenia NDS lub NDN czynników szkodliwych, z uwzględnieniem aspektu czasu pracy takich osób.

Bezpieczeństwo pracy w zakładach usług leśnych oraz spełnianie wymagań zasadniczych dla maszyn poligraficznych, do przetwórstwa papierniczego oraz dla rękawic ochronnych będą stanowić przedmiot kolejnych kontroli w grupie zadań bieżących.

Wśród zadań stałych wymienić należy przede wszystkim badanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i kontrolę stosowania środków zapobiegawczych, sprawdzanie przygotowania pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy, a także planowe kontrole (wsparte programami edukacyjnymi)  w  sektorach wysokiego ryzyka, w tym w budownictwie.

Egzekwowaniu należności ze stosunku pracy towarzyszyć będą szczegółowe kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy, ponieważ nieprawidłowości w obu obszarach mają ze sobą ścisły związek.

W grupie stałych zadań kontrolnych istotne znaczenie ma problematyka pracy tymczasowej. Zadania przewidziane do realizacji w tym zakresie nawiążą do ogólnoeuropejskiej kampanii SLIC poświęconej bezpieczeństwu i zdrowiu tej grupy zatrudnionych.

PIP skontroluje agencje zatrudnienia oraz legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Legalność zatrudnienia obywateli polskich inspektorzy sprawdzą w branżach o największej skali  nieprawidłowości (transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, budownictwo, rolnictwo), a także w sezonowych placówkach handlowych, punktach gastronomicznych i przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie oraz w podmiotach zatrudniających małą liczbę pracowników lub np. wyłącznie osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców są przewidziane podczas każdej kontroli podmiotu, który powierza pracę cudzoziemcom z państw spoza UE/EOG.

Stałe działania kontrolne inspekcji obejmują także zakłady zatrudniające osoby niepełnosprawne (w tym zakłady ubiegające się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej lub posiadające już taki status), firmy transportowe (w tym w ramach Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców), placówki handlowe, zakłady branży paliwowej, zakłady azotowe i wiele innych.

Rokrocznie przedmiotem badań inspekcji są skargi i wnioski; kontrole skargowe stanowią co roku ok. 1/3 ogółu.

Stałe zadania PIP uwzględniają również różnorodne działania o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym, w tym program prewencyjny dla małych przedsiębiorstw (zatrudniających poniżej 50 pracowników): „Zarządzanie bhp – prewencja wypadkowa”; program ukierunkowany na zmniejszenie zagrożeń i eliminację nieprawidłowości w mikrozakładach: ”Zdobądź Dyplom PIP”; program prewencyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”, który będzie wsparty realizowaną już trzeci rok kampanią „Stres w miejscu pracy”; działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym oraz konkursy popularyzujące problematykę prawa pracy. Wśród programów edukacyjnych istotne znaczenie ma program „Kultura bezpieczeństwa” promujący zagadnienia ochrony pracy wśród uczniów i studentów.

Jak co roku pracownicy, pracodawcy i inni zainteresowani mogą liczyć na bezpłatne poradnictwo prawne i techniczne; rokrocznie udzielamy ponad 1 mln porad.

W 2016 r. inspekcja podejmie nowe zadania, które są konsekwencją zmian regulacji prawnych, w związku z obowiązkiem implementacji przepisów prawa UE.

Wejście w życie ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw powoduje konieczność dodatkowych szkoleń dla inspektorów pracy, a także zwiększenia zakresu i liczby kontroli.

Nowelizacja ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - implementująca nowe dyrektywy dotyczące materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych - oznacza konieczność dodatkowych szkoleń dla inspektorów i zwiększenia liczby inspektorów specjalizujących się w zagadnieniach nadzoru rynku w zakresie ww. materiałów wybuchowych.

Kontrolowana będzie prawidłowość nawiązywania i rozwiązywania umów, w szczególności na czas określony, w związku z istotnymi zmianami w zakresie zawierania umów o pracę wprowadzonymi przez ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nakłada ona również nowe obowiązki na inspekcję pracy związane z wymogiem informowania właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy o pracę na czas określony bez stosowania ustawowych limitów z obiektywnych przyczyn dotyczących pracodawcy oraz z uprawnieniem kierowania przez inspektorów do sądów powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, w tym w szczególności rodzaju umowy o pracę. Nowa regulacja przewiduje ściganie przez inspektorów PIP wykroczeń polegających na niezawiadomieniu okręgowego inspektora pracy o zawarciu takiej umowy.

Ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń zawodowych służyć będą kontrole m.in. w oczyszczalniach ścieków, w zakładach produkujących wyroby metalowe, prowadzących plastyczną i cieplną obróbkę metali, samochodowych zakładach naprawczych, zakładowych bocznicach kolejowych, zakładach rolnych, zakładach produkujących prefabrykaty budowlane, a także stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Kontrole kompleksowe zaplanowano w podmiotach gospodarczych świadczących usługi dla energetyki zawodowej, zakładach zajmujących się wydobyciem i przeróbką kopalin pospolitych, w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą w regionach turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pasa nadmorskiego.

Podmioty organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży, baseny i parki wodne zostaną sprawdzone pod kątem legalności zatrudnienia i bhp.

Popularyzowane będą w różnorodnych formach przepisy o ochronie pracy i legalności zatrudnienia.

Dołącz do nas na Facebooku!

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.