Kategorie

Odmowa rozpatrzenia wniosku Konfederacji Lewiatan o zmianach w OFE

Trybunał Konstytucyjny odmówił rozpatrzenia wniosku Konfederacji Lewiatan o zmianach w OFE. Uznał, że organizacja pracodawców nie ma prawa do składania wniosków w tej sprawie. Konfederacja nie zgadza się z TK i podaje argumenty.

Odmowa rozpatrzenia wniosku - sfera zatrudniania pracowników i relacje pracowników z pracodawcami

Trybunał Konstytucyjny odmówił Konfederacji Lewiatan rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmian w ustawie o OFE. Zdaniem Trybunału, Lewiatan - jako organizacja pracodawców - nie posiada legitymacji do złożenia wniosku w tej sprawie. Nie zgadzamy się z taką argumentacją i złożyliśmy zażalenie na to postanowienie. Poniżej przedstawiamy główne argumenty.

24 czerwca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania dalszego biegu wnioskowi Konfederacji przyjmując, że Lewiatan wykroczył poza posiadaną legitymację. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, organizacje pracodawców mogą składać wnioski do Trybunału wyłącznie w sprawach odnoszących się do sfery zatrudniania pracowników lub kształtowania wzajemnych relacji pracowników z pracodawcami.

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter

Legitymacja Konfederacji Lewiatan

Naszym zdaniem legitymację Konfederacji w tej sprawie uzasadniają następujące fakty:

 •         Istnieje ścisłe powiązanie obowiązku ubezpieczeń społecznych - w tym przypadku zabezpieczenia emerytalnego i uczestnictwa w jego części kapitałowej - z faktem pozostawania w stosunku pracy.
 •          Nawiązanie stosunku pracy skutkuje powstaniem obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, niezależnie od woli ubezpieczonego oraz ubezpieczającego, przez sam fakt zatrudnienia.
 •          Pracodawca jest obowiązany do dokonania zgłoszenia ubezpieczonego w ZUS. Na podstawie tego zgłoszenia zakładane jest indywidualne konto ubezpieczonego, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek.
 •          Pracodawca posiada status płatnika składek. Płatnicy składek wykonują zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 •          Do podstawowych obowiązków pracodawcy, jako płatnika składek, należy z jednej strony obliczanie, pobieranie i wpłacanie składek do ZUS w części, w jakiej finansuje je ubezpieczony, z drugiej - co w tym przypadku jest szczególnie ważne - finansowanie z własnych środków pozostałej ich części. W zakresie ubezpieczenia emerytalnego pracodawca jest zatem nie tylko płatnikiem składek, ale także ubezpieczającym.
 •          Ubezpieczony pracownik nie może wpłacać składki samodzielnie i nie może zwolnić pracodawcy z obowiązków nakładanych na niego przez system zabezpieczenia społecznego, co czyni pracodawcę immanentnym ogniwem tego systemu.

Zakres działania organizacji

Trybunał w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 czerwca 2014 r. stwierdził m.in.: „Zakres działania organizacji pracodawców, w tym Konfederacji Lewiatan, wyznaczony przez odpowiednie przepisy u.o.p. oraz statutu tejże organizacji nie jest tożsamy z tym zakresem, o którym mowa w art. 191 ust. 2 Konstytucji. Nie każda sprawa wskazana m.in. w art. 5 u.o.p. będzie mogła zostać zaliczoną do katalogu spraw objętych zakresem działania organizacji pracodawców w rozumieniu konstytucyjnym".

Reforma OFE

Reklama

Zdaniem Lewiatana sposób wykładni powyższego przepisu, dokonany przez Trybunał, w istocie przesądził o pozbawieniu organizacji pracodawców legitymacji wnioskowej. Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu dostrzega bowiem, że kwestionowane we wniosku ustawy z 1997 r. i 2013 r. mogą dotyczyć zakresu działania organizacji pracodawców, lecz - odwołując się do autonomicznej wykładni art. 191 ust. 2 Konstytucji - uznaje, że związek ten nie jest wystarczający. Nie spełnia on bowiem dodatkowych kryteriów „konstytucyjnego rozumienia pojęcia spraw objętych zakresem działania organizacji", które zdaniem TK wymagają np. by kwestionowany akt normatywny „dotyczył bezpośrednio" zakresu działania organizacji pracodawców. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 191 ust. 2 Konstytucji RP wystarczy jednak, by akt normatywny jedynie „dotyczył" zakresu działania organizacji.

Ustawodawstwo powierzyło pracodawcy szczególną rolę w systemie zabezpieczenia społecznego. Trudno jest uznać, że konstrukcja systemu emerytalnego, w tym ustawy wprowadzające jego istotne zmiany, nie dotyczą zakresu działania pracodawców i ich organizacji. Zdaniem Lewiatana ustawy te dotyczą pracodawców bezpośrednio.

Niedopuszczalne zarzuty

Trybunał Konstytucyjny odrębnie odniósł się do zarzutu nieprawidłowego trybu uchwalenia ustawy z 2013 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził mianowicie, że: „zarzut naruszenia trybu ustanowienia aktu normatywnego może odnosić się do tych elementów trybu, które dotyczą wnioskodawcy z ograniczoną legitymacją wnioskową. Wnioskodawca taki może kwestionować naruszenie przyznanych mu uprawnień, np. opiniodawczych, przez organy stanowiące prawo. Nie może natomiast stawiać zarzutów wykraczających poza ten zakres, tzn. podnosić zarzutów związanych z elementami procesu legislacyjnego, w których nie bierze udziału". Na tej podstawie Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że: „Wykładnia art. 191 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 42 ustawy o TK wskazuje, że zarzuty sformułowane we wniosku Konfederacji Lewiatan należy uznać za niedopuszczalne".

Forum Kadry

Kategoryczna odmowa dokonania kontroli zgodności z zasadą legalizmu działań ustawodawcy budzi nasze zastrzeżenia. W dotychczasowym orzecznictwie Trybunał stał na stanowisku, że kontrola legalności działań prawodawcy dokonywana jest z urzędu. Kontrola taka powinna być dokonywana niezależnie od podmiotu, który zainicjował postępowanie przez TK i zakresu zarzutów przedstawionych we wniosku. Szczególnie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając na rozprawie wniosek pochodzący od podmiotu o szczególnej legitymacji wnioskowej, mógłby odmówić zbadania kwestionowanej ustawy pod względem formalnym tylko z tego względu, że nieprawidłowości procesu legislacyjnego są sygnalizowane przez podmiot o szczególnej legitymacji wnioskowej.

Wniosek do Trybunału

Źródło: Konfederacja Lewiatan
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?