| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezpieczenia zdrowotne > Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego?

Dzięki Europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) ubezpieczeni w Polsce oraz członkowie ich rodzin mają prawo do korzystania za świadczeń zdrowotnych na terenie krajów należących do UE i EFTA. Dla otrzymania karty niezbędne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego. Karta wydawana jest na właściwi wniosek zainteresowanego.

Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest imiennym, bezpłatnym dokumentem, uprawniającym do usług państwowej opieki zdrowotnej na terenie krajów należących do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, czyli Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, podczas tymczasowego pobytu w którymś z tych krajów. Posiadacze EKUZ są uprawnieni do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w danym kraju na takich samych zasadach, co obywatele danego kraju.

Osoby uprawnione do posiadania EKUZ

Jak już wspomniano dla uzyskania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego niezbędne jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz złożenie właściwego wniosku. Do otrzymania EKUZ uprawnieni są ubezpieczeni oraz członkowie ich rodzin, którzy będą przebywać tymczasowo w innym Państwie UE lub w Państwie członkowskim EFTA, w związku z:

  • wyjazdem turystycznym bądź odwiedzinami osób bliskich,
  • pracą (w wyniku oddelegowania do pracy za granicą),
  • podróżą służbową,
  • podjęciem nauki.

Ubezpieczenie zdrowotne osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Wyróżnia się 3 rodzaje wniosków o wydanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, w zależności od statusu posiadanego przez osobę ubiegająca się o jej wydanie, są to wnioski dla osób:

  • wyjeżdżających do jednego z członków UE lub EFTA czasowo i w celach turystycznych,
  • delegowanych do pracy za granicą, pracowników dyplomatycznych i konsularnych, osób udających się do jednego z krajów należących do UE lub EFTA na studia, osób bezrobotnych oszukujących pracy,
  • nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadających obywatelstwo polskie; kobiet nieubezpieczonych w okresie ciąży, porodu i połogu, a także dla osób uprawnionych do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, objętych decyzją wójta/burmistrza lub prezydenta miasta.

Właściwy wniosek należy złożyć w oddziałach bądź delegaturach NFZ właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pomocą osoby upoważnionej. Możliwe jest również doręczenie wniosku faksem, pocztą, kurierem, czy droga elektroniczną.

Forum Kadry

Załączniki do wniosku o wydanie EKUZ

Wraz z wnioskiem o wydanie europejskiej karty u ubezpieczenia zdrowotnego, należy złożyć dokumenty potwierdzające podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dokumenty te będą również się w zależności od statusu ubezpieczonego. Pracownicy musza złożyć ostatni druk RMUA lub zaświadczenie pracodawcy. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą niezbędne jest złożenie ostatniego dowodu wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rolnicy ubezpieczeni w KRUS zobowiązani są przedstawić zaświadczenie z KRUS lub ostatni dowód wpłaty składki. Emeryci przedstawiają legitymację emeryta lub ostatni odcinek emerytury, zaś renciści – legitymację rencisty, ostatni odcinek renty oraz decyzję o przyznaniu renty. Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy powinny do wniosku dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o odprowadzaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku osób dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie w NFZ dla uzyskania EKUZ będzie dowód wpłaty za cały okres dobrowolnego ubezpieczenia lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o niezaleganiu w spłatach składek. W przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicą, dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne dla uzyskania EKUZ, będzie poświadczony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych druk A1.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »