| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne?

Kto finansuje składki na ubezpieczenia społeczne?

Zarówno rodzaj ubezpieczenia, jak i tytuł do objęcia nim różnicują sposób opłacania składek. Finansowanie kosztów ubezpieczenia należy do różnych grup podmiotów, w  tym płatników składek oraz ubezpieczonych. Ciężar opłacania składek w przypadku różnych tytułów do ubezpieczeń ilustruje poniższa tabela.

GRUPA UBEZPIECZONYCH

KTO FINANSUJE SKŁADKI

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie wypadkowe

Pracownicy

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Osoby wykonujące pracę nakładczą

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

nie podlegają

Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Zleceniobiorcy wykonujący pracę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeniw całości, z własnych środków, płatnicy składek

Osoby współpracujące ze zleceniobiorcami w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Posłowie i senatorzy

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

nie podlegają

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Stypendyści sportowi

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

nie podlegają

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.

nie podlegają

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Osoby wykonujące odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Funkcjonariusze Służby Celnej

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

nie podlegają

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Poborowi odbywający służbę zastępczą

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

z własnych środków, w równych częściach, ubezpieczeni i płatnicy składek

z własnych środków, w wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i w wysokości 4,5% podstawy wymiaru płatnicy składek

nie podlegają

nie podlegają

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom oraz osoby kontynuujące dobrowolnie ubezpieczenia

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

w całości, z własnych środków, sami ubezpieczeni

nie podlegają

nie podlegają

Osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

finansują w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność

finansują w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność

finansują w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność

w całości, z w całości z własnych środków, płatnicy składek, czyli osoby prowadzące działalność

Bezrobotni pobierający stypendium

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

nie podlegają

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Osób pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący

finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące

finansują w całości, z własnych środków, podmioty kierujące

nie podlegają

w całości, z własnych środków, płatnicy składek

Żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy pełniących okresową służbę wojskową

finansowane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej

finansowane są z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej

nie podlegają

nie podlegają

Osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem

w całości ośrodki pomocy społecznej

w całości ośrodki pomocy społecznej.

nie podlegają

nie podlegają

Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne

finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta

finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta

nie podlegają

nie podlegają

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

nie podlegają

nie podlegają

Osoby pobierające świadczenie socjalne, osoby pobierające zasiłek socjalny, a także osoby pobierające wynagrodzenie w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie

finansuje w całości budżet państwa

finansuje w całości budżet państwa

nie podlegają

nie podlegają

Osoby duchowne podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom

duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki, - Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych

duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki, - - Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych

finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni

duchowni - w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny - w wysokości 80% składki ,

Fundusz Kościelny - w wysokości 100% składki za członków zakonów kontemplacyjnych klauzurowych, misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych

Duchowni podlegający dobrowolnie tym ubezpieczeniom

finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni

finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni

finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni

finansują w całości, z własnych środków, ubezpieczeni

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz. 74, ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »