Kategorie

Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS

Małgorzata Kozłowska
Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS. / Fot. Fotolia
Fotolia
Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na podstawie uchwały zarządu bądź może wykonywać pracę w ramach zawartej ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia. Czy od wynagrodzenia prokurenta należy opłacać w takich sytuacjach składki ZUS?

Składki ZUS od wynagrodzenia prokurenta

Reklama

Prokura nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli więc prokurent otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie obowiązków na podstawie uchwały zarządu, nie należy odprowadzać za niego żadnych składek na ZUS. Jeżeli jednak osoba ta wykonuje swoje obowiązki w ramach zawartej ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia, wówczas jego dodatkowe wynagrodzenie – jako przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia – będzie oskładkowane.

Instytucja prokury jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego). Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 1092 § 2 Kodeksu cywilnego).

Prokurę mogą stanowić tylko te podmioty, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Są to przede wszystkim spółki prawa handlowego. Ustanowienie prokurenta następuje w drodze:

 • uchwały wspólników (spółki osobowe) lub
 • uchwały zarządu (spółki kapitałowe).

Redakcja poleca produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Prokura nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Czy prokura stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

Ustawa systemowa m.in. w art. 6 wymienia tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jest to katalog zamknięty. Wśród tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ustawa ta nie wymienia prokury.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 5 marca 2008 r. (III Aua 651/07) stwierdził, że:

(...) prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie skutkuje obowiązkami przewidzianymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. (...)

Prokurent, który pełni swoją funkcję bezumownie, tylko i wyłącznie na podstawie uchwały zarządu, nie będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu. Zatem nie powstanie obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia.

Fakt, że prokura nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, potwierdzają także interpretacje wydawane przez ZUS.

Zadaj pytanie na FORUM

Wybrane interpretacje ZUS dotyczące prokury

Znak i data interpretacji ZUS

Stanowisko ZUS

Interpretacja DI/100000/451/1287/2013 wydana 22 października 2013 r. przez Oddział ZUS
w Gdańsku

(...) Poprzez ustanowienie prokurenta pomiędzy spółką a prokurentem powstaje stosunek organizacyjno-prawny, który nie rodzi obowiązku ubezpieczeń, a w konsekwencji przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta spółki nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. (...)

Interpretacja DI/100000/43/1096/2014 wydana 26 września 2014 r. przez Oddział ZUS w Gdańsku

(...) Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu określonym w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Treść tego przepisu pozwala uznać, iż takie powołanie – bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. (...)

Interpretacja DI/200000/43/89/2014
wydana 14 lutego 2014 r. przez Oddział ZUS
w Lublinie

(...) Samo pełnienie funkcji prokurenta spółki nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Również fakt osiągania przez prokurenta wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji nie rodzi obowiązku opłacania składek, jeśli nie jest ono związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w wyniku zawarcia np. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. (...)

Jan M. został powołany uchwałą zarządu na prokurenta spółki akcyjnej. Wysokość wynagrodzenia (3500 zł) została ustalona uchwałą zarządu spółki. Jan M. jednocześnie wykonuje umowę zlecenia w spółce jawnej. Ponieważ w tej sytuacji prokurent nie pełni swojej funkcji w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, od wypłaconego mu wynagrodzenia nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS

Czy prokurent, który zawarł umowę o pracę lub umowę zlecenia, podlega oskładkowaniu

Jeżeli dana osoba została powołana do pełnienia funkcji prokurenta i w tym celu zawarto z nią umowę o pracę lub umowę zlecenia, będzie ona objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym odpowiednio jako pracownik lub zleceniobiorca. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnionej funkcji należy więc w tym przypadku zakwalifikować odpowiednio jako przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia. Oznacza to, że od tego wynagrodzenia spółka jako płatnik składek będzie zobowiązana opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ze stosunku pracy czy umowy zlecenia będą również należne obowiązkowe składki na FP (jeżeli kwota wynagrodzenia w przeliczeniu na miesiąc będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie) i FGŚP. Składki na te fundusze należy opłacać za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji z 26 maja 2011 r. (znak DI/100000/451/331/2011) wskazał, że:

Reklama

(...) w przypadku, gdyby jednak prokurent pełnił swoje obowiązki, na podstawie powołania i na wykonywanie tych obowiązków zawarłby umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych i o zleceniu, to wówczas podlegałby z tego tytułu, ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. (...)

Bartosz K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. i pełni funkcję prokurenta. Swoje obowiązki wykonuje w ramach umowy o pracę. Z tego tytułu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w łącznej wysokości 6500 zł. W tej sytuacji spółka ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia, tak jak za zwykłego pracownika.

Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych - umowa o pracę na czas nieokreślony

Anna B. pełni funkcję prokurenta w spółce akcyjnej od 2 lutego 2015 r. W tym celu została z nią zawarta umowa zlecenia. W tej sytuacji Anna B. będzie z tego tytułu podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie posiada innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli natomiast dana osoba pełni w spółce funkcję prokurenta niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wykonywanej umowy zlecenia, wówczas wynagrodzenie otrzymywane z tego tytułu nie będzie oskładkowane. Prokura sama w sobie nie stanowi bowiem tytułu do ubezpieczeń. Dotyczy to sytuacji, w której zakres obowiązków pracowniczych określony w umowie o pracę czy zakres usług świadczonych w ramach umowy zlecenia nie przewiduje czynności prokurenta.

Piotr P. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce komandytowo-akcyjnej na stanowisku głównego księgowego. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 5700 zł. Dodatkowo od 23 lutego 2015 r. została mu udzielona prokura i z tego tytułu uchwałą zarządu przyznano mu wynagrodzenie w kwocie 1800 zł. Obowiązki wynikające z umowy o pracę nie pokrywają się z czynnościami, które Piotr P. wykonuje jako prokurent. W związku z tym od wynagrodzenia za pracę spółka powinna naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Natomiast wynagrodzenie z tytułu prokury będzie nieoskładkowane.

Wojciech K. wykonuje w spółce z o.o. umowę zlecenia (doradztwo personalne). Z tego tytułu został zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i dobrowolnego chorobowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Z umowy zlecenia Wojciech K. osiąga przychód w wysokości 6000 zł. Od 20 marca 2015 r. pełni także obowiązki prokurenta na podstawie powołania, za co otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Ponieważ jako prokurent wykonuje inne czynności niż w ramach umowy zlecenia, wynagrodzenie z tytułu prokury nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

W naszej spółce został powołany prokurent. Swoją funkcję pełni na podstawie umowy zlecenia. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 2500 zł. Oprócz tego jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora ds. kluczowych klientów, z miesięcznym wynagrodzeniem 8200 zł. Czy z umowy zlecenia spółka powinna opłacać tylko składkę zdrowotną?

W związku z tym, że umowa zlecenia została zawarta z pracownikiem spółki (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej), płatnik powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno ze stosunku pracy, jak i z umowy zlecenia. W tym celu w jednym raporcie ZUS RCA za dany miesiąc jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia należy wykazać sumę wynagrodzeń z umowy zlecenia i umowy o pracę, tj. 10 700 zł.

Podstawa prawna:

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?