REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS

Małgorzata Kozłowska
Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS. / Fot. Fotolia
Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na podstawie uchwały zarządu bądź może wykonywać pracę w ramach zawartej ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia. Czy od wynagrodzenia prokurenta należy opłacać w takich sytuacjach składki ZUS?

Składki ZUS od wynagrodzenia prokurenta

Prokura nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli więc prokurent otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie obowiązków na podstawie uchwały zarządu, nie należy odprowadzać za niego żadnych składek na ZUS. Jeżeli jednak osoba ta wykonuje swoje obowiązki w ramach zawartej ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia, wówczas jego dodatkowe wynagrodzenie – jako przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia – będzie oskładkowane.

Autopromocja

Instytucja prokury jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego). Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 1092 § 2 Kodeksu cywilnego).

Prokurę mogą stanowić tylko te podmioty, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Są to przede wszystkim spółki prawa handlowego. Ustanowienie prokurenta następuje w drodze:

 • uchwały wspólników (spółki osobowe) lub
 • uchwały zarządu (spółki kapitałowe).

Redakcja poleca produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Prokura nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy prokura stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

Ustawa systemowa m.in. w art. 6 wymienia tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jest to katalog zamknięty. Wśród tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ustawa ta nie wymienia prokury.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 5 marca 2008 r. (III Aua 651/07) stwierdził, że:

(...) prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie skutkuje obowiązkami przewidzianymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. (...)

Prokurent, który pełni swoją funkcję bezumownie, tylko i wyłącznie na podstawie uchwały zarządu, nie będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu. Zatem nie powstanie obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia.

Fakt, że prokura nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, potwierdzają także interpretacje wydawane przez ZUS.

Zadaj pytanie na FORUM

Wybrane interpretacje ZUS dotyczące prokury

Znak i data interpretacji ZUS

Stanowisko ZUS

Autopromocja

Interpretacja DI/100000/451/1287/2013 wydana 22 października 2013 r. przez Oddział ZUS
w Gdańsku

(...) Poprzez ustanowienie prokurenta pomiędzy spółką a prokurentem powstaje stosunek organizacyjno-prawny, który nie rodzi obowiązku ubezpieczeń, a w konsekwencji przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta spółki nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. (...)

Interpretacja DI/100000/43/1096/2014 wydana 26 września 2014 r. przez Oddział ZUS w Gdańsku

(...) Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu określonym w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Treść tego przepisu pozwala uznać, iż takie powołanie – bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. (...)

Interpretacja DI/200000/43/89/2014
wydana 14 lutego 2014 r. przez Oddział ZUS
w Lublinie

(...) Samo pełnienie funkcji prokurenta spółki nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Również fakt osiągania przez prokurenta wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji nie rodzi obowiązku opłacania składek, jeśli nie jest ono związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w wyniku zawarcia np. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. (...)

Jan M. został powołany uchwałą zarządu na prokurenta spółki akcyjnej. Wysokość wynagrodzenia (3500 zł) została ustalona uchwałą zarządu spółki. Jan M. jednocześnie wykonuje umowę zlecenia w spółce jawnej. Ponieważ w tej sytuacji prokurent nie pełni swojej funkcji w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, od wypłaconego mu wynagrodzenia nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS

Czy prokurent, który zawarł umowę o pracę lub umowę zlecenia, podlega oskładkowaniu

Jeżeli dana osoba została powołana do pełnienia funkcji prokurenta i w tym celu zawarto z nią umowę o pracę lub umowę zlecenia, będzie ona objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym odpowiednio jako pracownik lub zleceniobiorca. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnionej funkcji należy więc w tym przypadku zakwalifikować odpowiednio jako przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia. Oznacza to, że od tego wynagrodzenia spółka jako płatnik składek będzie zobowiązana opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ze stosunku pracy czy umowy zlecenia będą również należne obowiązkowe składki na FP (jeżeli kwota wynagrodzenia w przeliczeniu na miesiąc będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie) i FGŚP. Składki na te fundusze należy opłacać za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji z 26 maja 2011 r. (znak DI/100000/451/331/2011) wskazał, że:

(...) w przypadku, gdyby jednak prokurent pełnił swoje obowiązki, na podstawie powołania i na wykonywanie tych obowiązków zawarłby umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych i o zleceniu, to wówczas podlegałby z tego tytułu, ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. (...)

Bartosz K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. i pełni funkcję prokurenta. Swoje obowiązki wykonuje w ramach umowy o pracę. Z tego tytułu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w łącznej wysokości 6500 zł. W tej sytuacji spółka ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia, tak jak za zwykłego pracownika.

Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych - umowa o pracę na czas nieokreślony

Anna B. pełni funkcję prokurenta w spółce akcyjnej od 2 lutego 2015 r. W tym celu została z nią zawarta umowa zlecenia. W tej sytuacji Anna B. będzie z tego tytułu podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie posiada innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli natomiast dana osoba pełni w spółce funkcję prokurenta niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wykonywanej umowy zlecenia, wówczas wynagrodzenie otrzymywane z tego tytułu nie będzie oskładkowane. Prokura sama w sobie nie stanowi bowiem tytułu do ubezpieczeń. Dotyczy to sytuacji, w której zakres obowiązków pracowniczych określony w umowie o pracę czy zakres usług świadczonych w ramach umowy zlecenia nie przewiduje czynności prokurenta.

Piotr P. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce komandytowo-akcyjnej na stanowisku głównego księgowego. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 5700 zł. Dodatkowo od 23 lutego 2015 r. została mu udzielona prokura i z tego tytułu uchwałą zarządu przyznano mu wynagrodzenie w kwocie 1800 zł. Obowiązki wynikające z umowy o pracę nie pokrywają się z czynnościami, które Piotr P. wykonuje jako prokurent. W związku z tym od wynagrodzenia za pracę spółka powinna naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Natomiast wynagrodzenie z tytułu prokury będzie nieoskładkowane.

Wojciech K. wykonuje w spółce z o.o. umowę zlecenia (doradztwo personalne). Z tego tytułu został zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i dobrowolnego chorobowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Z umowy zlecenia Wojciech K. osiąga przychód w wysokości 6000 zł. Od 20 marca 2015 r. pełni także obowiązki prokurenta na podstawie powołania, za co otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Ponieważ jako prokurent wykonuje inne czynności niż w ramach umowy zlecenia, wynagrodzenie z tytułu prokury nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

W naszej spółce został powołany prokurent. Swoją funkcję pełni na podstawie umowy zlecenia. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 2500 zł. Oprócz tego jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora ds. kluczowych klientów, z miesięcznym wynagrodzeniem 8200 zł. Czy z umowy zlecenia spółka powinna opłacać tylko składkę zdrowotną?

W związku z tym, że umowa zlecenia została zawarta z pracownikiem spółki (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej), płatnik powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno ze stosunku pracy, jak i z umowy zlecenia. W tym celu w jednym raporcie ZUS RCA za dany miesiąc jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia należy wykazać sumę wynagrodzeń z umowy zlecenia i umowy o pracę, tj. 10 700 zł.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • asd
  2021-08-28 02:31:46
  Warto zweryfikować stan prawny na dane z 2021 roku :)
  0
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

REKLAMA

Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

REKLAMA

Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

REKLAMA