REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS

Małgorzata Kozłowska
Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS. / Fot. Fotolia
Wynagrodzenie prokurenta a składki ZUS. / Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Prokurent może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków na podstawie uchwały zarządu bądź może wykonywać pracę w ramach zawartej ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia. Czy od wynagrodzenia prokurenta należy opłacać w takich sytuacjach składki ZUS?

Składki ZUS od wynagrodzenia prokurenta

Prokura nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli więc prokurent otrzymuje wynagrodzenie za pełnienie obowiązków na podstawie uchwały zarządu, nie należy odprowadzać za niego żadnych składek na ZUS. Jeżeli jednak osoba ta wykonuje swoje obowiązki w ramach zawartej ze spółką umowy o pracę lub umowy zlecenia, wówczas jego dodatkowe wynagrodzenie – jako przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia – będzie oskładkowane.

REKLAMA

Autopromocja

Instytucja prokury jest uregulowana w Kodeksie cywilnym. Jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (art. 1091 § 1 Kodeksu cywilnego). Prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, które są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 1092 § 2 Kodeksu cywilnego).

Prokurę mogą stanowić tylko te podmioty, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Są to przede wszystkim spółki prawa handlowego. Ustanowienie prokurenta następuje w drodze:

  • uchwały wspólników (spółki osobowe) lub
  • uchwały zarządu (spółki kapitałowe).

Redakcja poleca produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Prokura nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy prokura stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

Ustawa systemowa m.in. w art. 6 wymienia tytuły do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Jest to katalog zamknięty. Wśród tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych ustawa ta nie wymienia prokury.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 5 marca 2008 r. (III Aua 651/07) stwierdził, że:

(...) prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie skutkuje obowiązkami przewidzianymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. (...)

Prokurent, który pełni swoją funkcję bezumownie, tylko i wyłącznie na podstawie uchwały zarządu, nie będzie objęty ubezpieczeniami społecznymi ani ubezpieczeniem zdrowotnym z tego tytułu. Zatem nie powstanie obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia.

Fakt, że prokura nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, potwierdzają także interpretacje wydawane przez ZUS.

Zadaj pytanie na FORUM

Wybrane interpretacje ZUS dotyczące prokury

Znak i data interpretacji ZUS

Stanowisko ZUS

Interpretacja DI/100000/451/1287/2013 wydana 22 października 2013 r. przez Oddział ZUS
w Gdańsku

(...) Poprzez ustanowienie prokurenta pomiędzy spółką a prokurentem powstaje stosunek organizacyjno-prawny, który nie rodzi obowiązku ubezpieczeń, a w konsekwencji przychód z tytułu wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta spółki nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. (...)

Interpretacja DI/100000/43/1096/2014 wydana 26 września 2014 r. przez Oddział ZUS w Gdańsku

(...) Ubezpieczeniom społecznym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych podlega obowiązkowo osoba, która posiada określony tytuł do ubezpieczeń wskazany przez ustawodawcę w zamkniętym katalogu określonym w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Treść tego przepisu pozwala uznać, iż takie powołanie – bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. (...)

Interpretacja DI/200000/43/89/2014
wydana 14 lutego 2014 r. przez Oddział ZUS
w Lublinie

(...) Samo pełnienie funkcji prokurenta spółki nie skutkuje jeszcze powstaniem obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Również fakt osiągania przez prokurenta wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji nie rodzi obowiązku opłacania składek, jeśli nie jest ono związane z powstaniem określonego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w wyniku zawarcia np. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. (...)

Jan M. został powołany uchwałą zarządu na prokurenta spółki akcyjnej. Wysokość wynagrodzenia (3500 zł) została ustalona uchwałą zarządu spółki. Jan M. jednocześnie wykonuje umowę zlecenia w spółce jawnej. Ponieważ w tej sytuacji prokurent nie pełni swojej funkcji w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, od wypłaconego mu wynagrodzenia nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne ani składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie prawa i obowiązki ma płatnik składek podczas kontroli ZUS

Czy prokurent, który zawarł umowę o pracę lub umowę zlecenia, podlega oskładkowaniu

Jeżeli dana osoba została powołana do pełnienia funkcji prokurenta i w tym celu zawarto z nią umowę o pracę lub umowę zlecenia, będzie ona objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym odpowiednio jako pracownik lub zleceniobiorca. Wynagrodzenie wypłacone z tytułu pełnionej funkcji należy więc w tym przypadku zakwalifikować odpowiednio jako przychód ze stosunku pracy lub umowy zlecenia. Oznacza to, że od tego wynagrodzenia spółka jako płatnik składek będzie zobowiązana opłacić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ze stosunku pracy czy umowy zlecenia będą również należne obowiązkowe składki na FP (jeżeli kwota wynagrodzenia w przeliczeniu na miesiąc będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie) i FGŚP. Składki na te fundusze należy opłacać za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji z 26 maja 2011 r. (znak DI/100000/451/331/2011) wskazał, że:

REKLAMA

(...) w przypadku, gdyby jednak prokurent pełnił swoje obowiązki, na podstawie powołania i na wykonywanie tych obowiązków zawarłby umowę o pracę, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o systemie ubezpieczeń społecznych i o zleceniu, to wówczas podlegałby z tego tytułu, ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. (...)

Bartosz K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. i pełni funkcję prokurenta. Swoje obowiązki wykonuje w ramach umowy o pracę. Z tego tytułu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w łącznej wysokości 6500 zł. W tej sytuacji spółka ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconego prokurentowi wynagrodzenia, tak jak za zwykłego pracownika.

Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych - umowa o pracę na czas nieokreślony

Anna B. pełni funkcję prokurenta w spółce akcyjnej od 2 lutego 2015 r. W tym celu została z nią zawarta umowa zlecenia. W tej sytuacji Anna B. będzie z tego tytułu podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli nie posiada innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli natomiast dana osoba pełni w spółce funkcję prokurenta niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wykonywanej umowy zlecenia, wówczas wynagrodzenie otrzymywane z tego tytułu nie będzie oskładkowane. Prokura sama w sobie nie stanowi bowiem tytułu do ubezpieczeń. Dotyczy to sytuacji, w której zakres obowiązków pracowniczych określony w umowie o pracę czy zakres usług świadczonych w ramach umowy zlecenia nie przewiduje czynności prokurenta.

Piotr P. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce komandytowo-akcyjnej na stanowisku głównego księgowego. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 5700 zł. Dodatkowo od 23 lutego 2015 r. została mu udzielona prokura i z tego tytułu uchwałą zarządu przyznano mu wynagrodzenie w kwocie 1800 zł. Obowiązki wynikające z umowy o pracę nie pokrywają się z czynnościami, które Piotr P. wykonuje jako prokurent. W związku z tym od wynagrodzenia za pracę spółka powinna naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP. Natomiast wynagrodzenie z tytułu prokury będzie nieoskładkowane.

Wojciech K. wykonuje w spółce z o.o. umowę zlecenia (doradztwo personalne). Z tego tytułu został zgłoszony do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i dobrowolnego chorobowego oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Z umowy zlecenia Wojciech K. osiąga przychód w wysokości 6000 zł. Od 20 marca 2015 r. pełni także obowiązki prokurenta na podstawie powołania, za co otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. Ponieważ jako prokurent wykonuje inne czynności niż w ramach umowy zlecenia, wynagrodzenie z tytułu prokury nie będzie stanowiło podstawy wymiaru składek.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

W naszej spółce został powołany prokurent. Swoją funkcję pełni na podstawie umowy zlecenia. Miesięczne wynagrodzenie wynosi 2500 zł. Oprócz tego jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora ds. kluczowych klientów, z miesięcznym wynagrodzeniem 8200 zł. Czy z umowy zlecenia spółka powinna opłacać tylko składkę zdrowotną?

W związku z tym, że umowa zlecenia została zawarta z pracownikiem spółki (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej), płatnik powinien opłacać składki na ubezpieczenia społeczne zarówno ze stosunku pracy, jak i z umowy zlecenia. W tym celu w jednym raporcie ZUS RCA za dany miesiąc jako podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia należy wykazać sumę wynagrodzeń z umowy zlecenia i umowy o pracę, tj. 10 700 zł.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jakie prawa ma tata w pracy?

Ważne jest wczesne tworzenie więzi między ojcem a dzieckiem, dlatego  warto korzystać z prawa do urlopu ojcowskiego. Taki urlop ojcowski powinien być wykorzystywany w okresie narodzin dziecka i wyraźnie wiązać się z tym wydarzeniem, a jego celem powinno być sprawowanie opieki. Oczywiście w późniejszym okresie więź między ojcem a dzieckiem też jest niezwykle ważne, ale ma ona później inny wymiar.

NSA: świadczenie pielęgnacyjne 54 800 zł, a nie 2988 zł. Niestety bez odsetek

Tyle gminę kosztuje trzy lat upierania się przy odmowie uznania stałej opieki nad staruszkiem 86 lat. Procesy przed WSA i NSA trwały tak długo, że skumulowała się znaczna kwota zaległego świadczenia pielęgnacyjnego. MOPS i SKO uznały (nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej), że staruszek nie wymaga opieki (stałej) bo potrafi przejść z pokoju do pokoju. I da radę zrobić sobie herbatę. NSA miał inne zdanie.

Świadczenie urlopowe 2024 i 2025 r.

Świadczenie urlopowe ustalane jest w wysokości, która nie może być wyższa od odpisu podstawowego na zfśs. W 2024 r. wysokość tego świadczenia dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w normalnych warunkach pracy wynosi 2417,14 zł. Czy już wiadomo, ile wyniesie w 2025 r.?

Zmiana minimalnej stawki godzinowej. Jak obliczać wynagrodzenie za umowę zlecenia na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

1 lipca 2024 r. zmieni się minimalna stawka godzinowa należna za każdą godzinę wykonywania zlecenia. Ustalając wynagrodzenie za zlecenie wyrażone w stawce godzinowej należy pamiętać, aby nie było niższe od stawki minimalnej.

REKLAMA

PIP: Kontrola pracodawcy o każdej porze dnia i nocy, bez uprzedzenia i bez upoważnienia

Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować pracodawców o każdej porze dnia i nocy. Jednak do przeprowadzenia kontroli konieczna jest legitymacja służbowa i specjalne upoważnienie. Wkrótce to się może zmienić.

Renta wdowia 15%. Nie dla zaniżenia świadczenia. Postulaty wyrównania dla wdów pokrzywdzonych modelem kroczącym. I przyznania zwolnienia z PIT

Renta wdowia przez okres 2025 r. wypłacana w zaniżonej wartości. Początkowo będzie to tylko 15%. Nic nie wskazuje dziś na to, aby Sejm przyjął inne rozwiązanie. Zresztą rząd zapowiedział 15% jeszcze na początków rządów (w grudniu 2023 r.) Wskaźnik 15% wywołuje protesty osób zainteresowanych rentą wdowią. Dlaczego więc nie przyznać wyrównania do kwot wypłacanych na podstawie 15% (wypłata wyrównania w 2026 r. albo 2027 r.) I równolegle - za okres obowiązywania modelu kroczącego -zaproponować osobom poszkodowanym tym modelem zwolnienie z podatku PIT. 

MRPiPS: 1000 zł miesięcznie dodatku do wynagrodzenia już od lipca 2024 r. Dla kogo?

W środę, 19 czerwca 2024 r. rząd przyjął cztery programy finansowania dodatków do wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Programy zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Budżetówka: 1000 zł miesięcznie brutto do końca 2027 r. [Katalog uprawnionych]

Wypłata 1000 zł brutto dodatku motywacyjnego miesięcznie (pierwsze wypłaty w lipcu 2024 r.) potrwa aż do końca 2027 r. Istniały obawy, że dodatek ten będzie miał krótszy okres finansowania. Na szczęście się nie potwierdziły. Podstawą wypłaty 1000 zł są uchwały Rady Ministrów. W artykule omówienie każdej z nich.

REKLAMA

Można połączyć dwa świadczenia: 1) Renta wdowia i 2) Udział w emeryturze zmarłych: męża albo żony [wypłata gwarantowana]

Na dziś jest duże rozczarowanie rentą wdowią. W Sejmie prace toczą się wolno (według emerytów bardzo wolno). I nawet jak ustawa wejdzie w 2024 roku, to przez długi czas świadczenia z „renty wdowiej” będą wypłacane w zaniżonej wartości. Istnieje jednak możliwość zwiększenia niskiej wartości renty wdowiej poprzez wypłatę gwarantowaną (wypłata jednorazowa często około 30 000 zł - wysoki podatek PIT) .

Ile lat trzeba przepracować żeby starać się o rentę?

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia określone warunki. Jednym z tych warunków, niezbędnym do uzyskania renty, jest odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy. Długość tego okresu uzależniona jest od wieku osoby ubezpieczonej.

REKLAMA