| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Zmiana zasad wypłaty „becikowego”

Zmiana zasad wypłaty „becikowego”

Od 1 stycznia 2012 r., ubiegając się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, należy przedstawić stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie to potwierdza, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu.

Z tytułu urodzenia dziecka można ubiegać się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego (jeśli osoba występująca o świadczenie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe). Wniosek o jedno lub oba świadczenia składa się w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne).

Ponadto rada gminy w drodze uchwały może przyznać osobom zamieszkałym na terenie jej działania jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia ich dziecka.

Powyższe świadczenia rodzinne z tytułu urodzenia się dziecka są przyznawane po spełnieniu warunków, które zostały określone w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Świadczenia rodzinne (np. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, zapomoga wypłacana przez gminy) przysługują:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:
    – do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
    – jeżeli wynika to z wiążących Polskę umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
    – przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (DzU z 2011 r. nr 264, poz. 1573 ze zm), lub w związku z uzyskaniem w Polsce statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski.

Świadczenia rodzinne przysługują tym osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Polski przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Prawo do becikowego

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje niezależnie od wysokości dochodów. Jednorazowa zapomoga jest przyznawana w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Z wnioskiem o jednorazową zapomogę mogą wystąpić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Termin na złożenie wniosku wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, wniosek trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WAŻNE!

Jak wynika z wykazu prac rządu na 2012 r. zmienią się zasady przyznawania tzw. becikowego, które będzie przysługiwać tylko rodzinom z dochodami poniżej 85 tys. zł rocznie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »